„… Poszerzajmy krąg ludzi  zaprzyjaźnionych   – i nam i im łatwiej będzie żyć ….”

 

XIII Zlot
Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
i Kadry Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP

Ogrodzieniec 3 września 2022r

Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP

zapraszają 3 września 2022r (sobota) na

XIII Zlot Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP.

Tegoroczny Zlot upamiętnia 2 jubileusze sześćdziesięciolecia: Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit” i Kręgu Instruktorskiego przy Śląskiej Akademii Medycznej

Program Zlotu:

 • do godziny 10.30 przyjazd i rejestracja reprezentacji i uczestników indywidualnych w punkcje recepcyjnym w Podzamczu ( ruiny Zamku Ogrodzieniec),
  poczęstunek: kawa, herbata, ciastka
 • 11.00 apel, odsłonięcie tablicy pamiątkowej Kręgu Instruktorskiego przy Śląskiej Akademii Medycznej, wręczenie odznaczeń
  i odznak członkowskich SRH,
 • 12.00 posiłek – grochówka
 • 13.00 – 15.00 program turystyczny: możliwość zwiedzenia farmy strusi afrykańskich, parku miniatur zamków jurajskich, ruin zamku oraz grodu na górze Birów,
 • godz. 15.00 gorący posiłek na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Krępa” ( teren obozów ŚLAM),
 • 16.30 ognisko na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Krępa”;
  w czasie ogniska wręczone zostaną statuetki „Ambasador Zamonitu”, krąg pożegnalny,
 • ok. 18.00 zakończenie zlotu

Zgłoszenia kręgów i indywidualnych uczestników Zlotu kierować należy do Dh hm Czesława Surmy. Listy uczestników przesłać należy elektronicznie na adres e-mail: czeslaw.surma@slaska.zhp.pl do dnia 10 sierpnia br.

Koszt uczestnictwa w zlocie 30 zł od osoby. Wpłaty dokonać należy na konto SRH „Czuwaj” nr 65 1020 2528 0000 0602 0129 4321 z dopiskiem: „wpłata na działalność statutową” do dnia 10 sierpnia br. Brak zgłoszenia i wpłaty w wyżej wskazanym terminie uważać będziemy za rezygnację z udziału w imprezie.

Koordynatorem zadania jest dh hm Czesław Surma i do Niego kierować można pytania
i sugestie (tel. 515 286 127).

Do zobaczenia na Zlocie!

 

Czuwaj!

 

zdjęcia z uroczystości 50-lecia Zamonitu ( 10.07.2011)