„… Poszerzajmy krąg ludzi  zaprzyjaźnionych   – i nam i im łatwiej będzie żyć ….”

 

Komunikaty

Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP

oraz

Referat Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Śląskiej ZHP

                                  S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A J Ą

                           na

                             ŚWIĘTO SENIORA 2021.

                     Hasło przewodnie spotkania:      ŚLĄSCY HARCERZE W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

                                 Termin: 8.X.2021 r.

                             Rozpoczęcie: godz.14.00

Miejsce i adres: Nadleśnictwo Katowice, ul. Kijowska 37 B (Ligota)

                                Koszt udziału: 10 zł

                               Płatne przelewem do dnia 30.09.2021 r. na rachunek bankowy Komendy Chorągwi Śląskiej
PKO BP Katowice
nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584 z dopiskiem „Święto Seniora”

Uwaga- Wpłata kręgu jest dowodem udziału w ŚWIĘCIE

W programie między innymi:

  • apel powitalny

  • ognisko tematyczne (dużo śpiewania)

  • poczęstunek

  • zwiedzanie miejsca spotkania

Do miłego spotkania po covidowej przerwie!

Czekamy na Was!

Do zobaczenia😉