„… Poszerzajmy krąg ludzi  zaprzyjaźnionych   – i nam i im łatwiej będzie żyć ….”

 

Katowice, 27.03.2021r.

Szanowni Druhny i Druhowie, Drodzy Przyjaciele.

Przed nami Święta Wielkanocne. To kolejny już rok, gdy przyjdzie nam obchodzić je w warunkach pandemii spowodowanej koronawirusem, a co za tym idzie obostrzeń i ograniczeń w poruszaniu się
i komunikowaniu międzyludzkim. To szczególnie dotkliwe również dla nas członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego CZUWAJ, gdy
w poczuciu odpowiedzialności troski o zdrowie i samopoczucie musieliśmy ograniczyć działanie organów statutowych naszego Stowarzyszenia.

Z pełnym uznaniem i wielką aprobatą podkreślamy w tym niełatwym okresie braterską solidarność
i wszelkie formy współdziałania płynące z Kręgów Terenowych. To niezbity dowód na głęboką potrzebę rozwijania i pogłębiania działalności SRH CZUWAJ, oczekiwań, że jesteśmy potrzebni ruchowi harcerskiemu, że naszym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, instruktorskim wsparciem wciąż wnosimy do tego środowiska najlepsze wartości pracy z młodzieżą. Nasza historia, nasza obecność pod znakiem CZUWAJ, jest żywym dowodem ciągłości i niezbywalności harcerskiego szlaku. Zachowania trwałości zasad i poczucia odpowiedzialności, jakie mają starsi i młodsi noszący z dumą Harcerski Krzyż! To także dowód na to, że droga jaką obrało nasze Stowarzyszenie jest słuszna, a rozwój naszej działalności oczekiwany i pożądany!

Wszyscy liczymy też na to, że walka z pandemią zakończy się sukcesem i będziemy mogli ramię
w ramię realizować nasz program, spotykać się bez ograniczeń w naszych kręgach, z całym środowiskiem przyjaciół i sojuszników, wcielać nasze pomysły i przedsięwzięcia.

Ślemy więc do Was drodzy Druhny i Druhowie nasze gorące życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Łączymy się z wami w ten świąteczny, Wielkanocny czas. Splećmy tą drogą nasz duchowy harcerski, instruktorski krąg. Niech nikogo w nim nie zabraknie. Pamiętajmy, że jesteśmy harcerską Rodziną, która przeszła ze sobą tak wiele, tak wiele mamy pięknych wspomnień i wciąż piękna, choć przecież nie łatwa jak widać droga przed nami!
Wszystkiego najlepszego drodzy Przyjaciele, Druhny i Druhowie.

                                   CZUWAJ !   

Komunikaty

Druhny i Druhowie !

Zarząd Stowarzyszenia w glosowaniu zdalnym  w dniu 24 sierpnia 2020 roku przyjął uchwałę na podstawie której :

  1. zawiesza realizację uchwały nr 8 Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszania Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” z dnia 14 grudnia 2019 roku   tzw. uchwały programowej,
    a w związku z tym nie odbędą się  imprezy programowe przewidziane  na rok bieżący  na szczeblu Stowarzyszenia,  w tym Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy;
  2. realizację uchwały przenosi na rok 2021,
  3. pozostawia do decyzji zarządów kręgów kwestię bieżącej działalności kręgów organizacyjnej i programowej, jednak winna ona odbywać się zgodnie z wola członków
    kręgów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Uchwała nr 1-2020 Zarządu SRH Czuwaj