„… Poszerzajmy krąg ludzi  zaprzyjaźnionych   – i nam i im łatwiej będzie żyć ….”

 

Komunikaty

 

 

Krąg Terenowy Katowice wydał broszurę „Śląscy harcerze w walce o niepodległość”.
Informacje o treści broszury w zakładce Wydawnictwa
Zainteresowani mogą otrzymać wydawnictwo nieodpłatnie. W tej sprawie należy kontaktować się
z Przewodnicząca Kręgu phm Mieczysławą Tomera ( telefon w zakładce Katowice/władze)