„… Poszerzajmy krąg ludzi  zaprzyjaźnionych   – i nam i im łatwiej będzie żyć ….”

               

Druhny i Druhowie! Członkowie SRH „Czuwaj”                                                   

               Idą Święta Bożego Narodzenia i zbliża się Nowy 2021 Rok.
               Ostatnie miesiące naznaczone pandemią koronawirusa postawiły przed Stowarzyszeniem nowe wyzwania.
Wprowadzone obostrzenia ograniczyły możliwości normalnego działania. W tej sytuacji z zadowoleniem możemy mówić, że sprostaliśmy wymogom bezpieczeństwa, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia w naszych kręgach terenowych.
W imieniu Zarządu SRH „Czuwaj” dziękuję za taką piękną harcerską postawę.

                                                Proszę także przyjąć najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne z nadzieją na lepsze dni. Do Siego Roku!
                                                                                                              Grudzień 2020

Komunikaty

Druhny i Druhowie !

Zarząd Stowarzyszenia w glosowaniu zdalnym  w dniu 24 sierpnia 2010 roku przyjął uchwałę na podstawie której :

  1. zawiesza realizację uchwały nr 8 Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszania Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” z dnia 14 grudnia 2019 roku   tzw. uchwały programowej,
    a w związku z tym nie odbędą się  imprezy programowe przewidziane  na rok bieżący  na szczeblu Stowarzyszenia,  w tym Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy;
  2. realizację uchwały przenosi na rok 2021,
  3. pozostawia do decyzji zarządów kręgów kwestię bieżącej działalności kręgów organizacyjnej i programowej, jednak winna ona odbywać się zgodnie z wola członków
    kręgów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Uchwała nr 1-2020 Zarządu SRH Czuwaj