„… Poszerzajmy krąg ludzi  zaprzyjaźnionych   – i nam i im łatwiej będzie żyć ….”

 

Komunikaty

 

           

2 czerwca 2021 roku odszedł na wieczną wartę
harcmistrz Stanisław Bohdanowicz
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1969 – 1974.

 

 

Kadra instruktorska z tamtych lat z wdzięcznością wspomina Druha Naczelnika jako niezwykle wspierającego Śląską Chorągiew i życzliwego, dobrego człowieka.

zdjęcie  strona internetowa -  https://zhp.pl/2014/odszedl-na-wieczna-warte-hm-stanislaw-bohdanowicz