Smutne pożegnania

Tego lata na Wieczną Wartę odprowadziliśmy dwóch naszych członków –              13 lipca hm Tomasza Irzyńca, a 19 sierpnia hm Mieczysława Brańkę.

 7 lipca 2023 roku zmarł
      phm Tomasz Irzyniec

profesor zwyczajny nauk medycznych, lekarz kilku specjalności,   profesor Akademii Medycznej, ordynator Oddziału Dializ Szpitala MSWiA w Katowicach, członek wielu prestiżowych i międzynarodowych organizacji medycznych,             a dla nas po prostu Tomek.

Druh podharcmistrz harcerską drogę rozpoczął w środowisku IX Szczepu Orląt Śląskich, był drużynowym, organizatorem wielu imprez hufcowych, manewrów techniczno-obronnych, szkoleń samarytanki, instruktorem programowym i komendantem zgrupowań obozów Hufca Katowice w Lipowej i Kwaśniowie. Był też członkiem elitarnego Harcerskiego Klubu Taterniczego. Także w tej dziedzinie uzyskał najwyższe uprawnienia wspinaczkowe i instruktorskie, a w 1980 roku, już jako student Akademii Medycznej, uczestnicząc w wyprawie na Spitsbergen sprawował opiekę medyczną nad wszystkimi uczestnikami wyprawy. Pasjonowało go żeglarstwo i z naszymi czujnikowymi żeglarzami często uczestniczył w rejsach po Morzu Śródziemnym. Do katowickiego Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” należał od 2012 roku. W swoim mocno zagęszczonym kalendarzu znajdował czas na spotkania przy ognisku, udział w zlotach. Ci, którzy z nim bezpośrednio współpracowali na obozach i w hufcu podkreślają, że był doskonały we wszystkim, co robił i czego się podejmował.  Zapamiętamy go jako wyjątkowo pogodnego, spokojnego, serdecznego i skromnego człowieka, naszego czuwajkowego lekarza gotowego zawsze nieść pomoc, każdemu, kto się do niego zwrócił. Zapamiętamy Jego, czasem zabawne, zagubienie w rożnych sytuacjach, ale zaraz potem pełną koncentrację na osobie, z którą rozmawiał.

phm Tomasz Irzyniec odszedł w wieku 66 lat. Uczestniczyliśmy w jego ostatnim pożegnaniu. W kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym zebrało się liczne grono profesorów Akademii Medycznej, lekarzy – byłych studentów i doktorantów Druha Profesora, przyjaciół, pacjentów. Wartę przy trumnie pełnili rycerze Zakonu Świętego Grobu w Jerozolimie, którego Tomek był członkiem. Spoczął na cmentarzu parafialnym przy ul. Bożogrobców. Słowa harcerskiej pieśni  Ogniska już dogasa blask … ginęły w strugach deszczu.

 

16 sierpnia 2023 roku odszedł
             hm Mieczysław Brańka

Druha Mietka wszyscy zapamiętamy jako zawsze pogodnego, życzliwego i niezwykle prawego człowieka, otwartego i podchodzącego
z wielkim szacunkiem do każdego człowieka. Bez względu na sytuacje nigdy nie okazywał zdenerwowania, dezaprobaty, próbował zrozumieć. W każdym środowisku, w którym przebywał natychmiast zyskiwał sympatyków. Był dla nas wzorem harcerskiego życia, postawy, wartości, bo jak twierdził …harcerzem się po prostu jest … i Druh Mietek czynnym instruktorem był do ostatnich dni swojego życia.

Nie bez powodu w 2011 roku w Chorągwi Śląskiej ZHP otrzymał wyróżnienie – tytuł „Pierwszy wśród najlepszych”.

Przyrzeczenie harcerskie złożył w 1946 roku w gimnazjum w Wadowicach. Miał wówczas 14 lat i w harcerstwie znalazł możliwość realizowania swoich młodzieńczych ideałów. W 1956 roku był współzałożycielem szczepu harcerskiego w Krupskim Młynie – miejscowości, w której wtedy pracował zawodowo, bo z zawodu był chemikiem. Od 1960 roku przez 5 lat kierował Wydziałem techniki i Specjalności Komendy Chorągwi Katowickiej ZHP. Był jednym z komendantów Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit”. W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku przeszedł do pracy zawodowej w przemyśle pozostając społecznym instruktorem Komendy Chorągwi. Od 1981 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi, a 10 lat później został jej przewodniczącym i funkcję tę pełnił przez 19 lat. Od 2021 roku był członkiem Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Śląskiej. W harcerskiej służbie poznał swoją żonę – Urszulę, także harcerkę, a małżeństwo zawarli w 1964 roku. Członkiem Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” był od 2004 roku, tj. od założenia organizacji. Przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Z katowickim kręgiem związał się w 2019 roku.

W piękną sobotę 19 sierpnia na tyskim cmentarzu komunalnym zebrali się – rodzina, przyjaciele,
harcerze i instruktorzy ZHP, członkowie SRH „Czuwaj” nie tylko katowickiego Kręgu. Były poczty sztandarowe Komendy Chorągwi i tyskiego hufca ZHP Druh Mietek na zdjęciu uśmiechał się do nas i przytaczanych wspomnień.

Pożegnaliśmy Go harcerskimi piosenkami i wspólnym kręgiem.

 

„Były takie obozy”
8 września 2023

To tytuł naszego ogniska realizowanego w ramach zadania publicznego „Historycznym szlakiem wędrujemy” dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice.
W ogniskowym kręgu naszymi gośćmi byli Pani Jowita Hercig – Zastępczyni Naczelniczki Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice i dh phm Małgorzata Dudek-Wąs – Komendantka Hufca Katowice,
hm Andrzej Cofała – dawny Komendant Hufca i Chorągwi Katowickiej ZHP.
Zanim zapłonęło ognisko odbyła się bardzo miła uroczystość. Najpierw Złotą Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa odznaczona została Pani Jowita Hercig, potem Druhowi hm Andrzejowi Siwkowi, który przed miesiącem ukończył 80 lat wręczyliśmy certyfikat 80-latka , a Druhowi Andrzejowi Cofale chust naszego Kręgu.

                     

Potem Już rozpaliło się ognisko …, popłynęły harcerskie piosenki i nasze opowieści o przygodach o letnich obozowych przygodach, obozowym życiu, przyjaźniach.

Nawet nie zauważyliśmy kiedy zrobiło się ciemno i dogasł blask ogniska.

     

... W wieczornej ciszy, w blasku gwiazd ostatni uścisk rąk….

 

4 września 2023

 

Ten dzień to rocznica obrony Katowic przez powstańców, harcerzy, ludność cywilną przed wkraczającymi do miasta niemieckimi wojskami. Wieża Spadochronowa jest symbolem ich bohaterstwa. W tym dniu, w każdym roku u stóp Wieży zbierają się katowiccy harcerze by oddać hołd bohaterom. W tym roku ta uroczystość wpisała się w 100. lecie powstania Hufca Katowice, dlatego było szczególnie uroczyście a Hufiec otrzymał nowy sztandar ufundowany przez Prezydenta Miasta Katowice. Krąg także uczestniczył w tej uroczystości, a nasza delegacja złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym harcerzy wiernych do ostatka.

   

Po zakończeniu tych wydarzeń jednostki harcerskie uformowały kolumnę i z sztandarami pomaszerowały na katowicki Rynek, gdzie przy odsłoniętym 4 września 1983 roku Pomniku Ku Czci Harcerzy i Harcerek poległych w latach 1939-1943 oczekiwali Władze Miasta i Chorągwi Śląskiej ZHP, harcerscy seniorzy, żyjący członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, delegacje hufców i instytucji publicznych, wielu dawnych harcerzy, także tych którzy uczestniczyli w Kampanii Harcerski Pomnik, budowie i odsłonięciu Pomnika. W 40. rocznicę jego odsłonięcia wielu uważało za swój obowiązek być w tym miejscu.
Zabrzmiał harcerski hymn, w wystąpieniach przywołano wydarzenia z lat 1981-1983, złożono kwiaty.

     

     

   

W nieoficjalnej części były radosne spotkania i wspomnienia m. in. członków drużyny sztandarowej Hufca Katowice, która w 4 września 1983 roku pełniła rolę drużyny sztandarowej Chorągwi Katowickiej. Długo jeszcze błyskały flesze i słychać było śpiewy harcerskich seniorów.

 

Piknik na Malediwach
2 września 2023

Na zaproszenie Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice 10 osób uczestniczyło w Pikniku na Malediwach.
Tak określany jest jeden z  trzech kompleksów rekreacyjnych na terenie miasta Jaworzno. Wszystkie one powstały na terenach poprzemysłowej eksploatacji kamienia i piasku. Określenie „Polskie Malediwy” odnosi się do jednego z nich, ale po kolei, bo trochę rozszerzyliśmy program piknikowania.
W podróż 20 km od Katowic 37 osobowa grupa wyruszyła super autobusem.

Na początek – Ośrodek Edukacji Ekologiczno–Geologicznej GEOsfera, który znajduje się w niecce dawnego kamieniołomu wapieni triasowych. Prawie 2 godzinny spacer to nieustanne obcowanie z przyrodą, podziwianie roślinności wszystkimi zmysłami, dla której niepowtarzalnym tłem stały się ściany kamieniołomu.

     

     

     

Kolejny etap – to Park Gródek, czyli Polskie Malediwy. Powstał na terenie starego kamieniołomu dolomitu. Od 2019 roku Park Gródek to oficjalne Arboretum w Jaworznie.
Z parkingu w kierunku Parku idziemy wzdłuż przepięknych skał, mijamy symboliczną bramę i docieramy do zbiornika Wydra. Z punktów widokowych podziwiamy ćwiczenia nurków, którzy tutaj mają swój ośrodek szkoleniowy. Zbiornik Koparki, który powstał na terenie kamieniołomu Gródek jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych nurkowisk w Polsce. W tym miejscu wydobywano dolomit dla Cementowni Szczakowa, a później dla Zakładów Dolomitowych „Szczakowa”. W 1997 roku zakład nie był w stanie uregulować rachunków za energię elektryczną i prąd został odcięty. To spowodowało zatrzymanie pracy pomp i w ciągu kilkunastu godzin wszystkie głębiej położone części kamieniołomu znalazły się pod wodą, także dwie koparki. Znajdują się one na głębokości 18 metrów i to od nich zbiornik Gródek wziął swoja obecna nazwę. Spacerujemy wodną ścieżką, której  to miejsce zawdzięcza nazwę Polskie Malediwy. Trafiamy do schodów, którymi wspinamy się na punkt widokowy i podziwiając kolorowe wody obydwu zbiorników ścieżka wracamy do bramy i autokaru.

     

     

     

   

Przemieszczamy się do dzielnicy Pieczyska, gdzie znajduje się Zalew Sosina. Powstał on w wyrobiskach piasku dostarczanego do śląskich kopalń w celu wypełniania tzw. pustek. Pierwsze 17 ha zalewu powstało w latach 60. i 70. minionego wieku, obecnie jego powierzchnia wynosi ok. 50 ha. Pośrodku jeziora znajduje się wyspa, a średnia głębokość wynosi 2 m. w jego otoczeniu powstały liczne ośrodki wypoczynkowe, punkty gastronomiczne i usługowe. Jest to także miejsce licznych imprez plenerowych.

Nad jeziorem przygotowaliśmy nasz piknik. Podziwiając krajobraz raczyliśmy się kiełbasa z grilla. Nie zabrakło wspólnego śpiewania, spacerów, dyskusji.

Było piknikowo.     

Niestety trzeba było wracać do Katowic.

Impreza realizowana była w ramach zadania publicznego „Aktywność-zdrowie-integracja” dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice.

Krąg na XIV Zlocie Kręgów Terenowych SHR „Czuwaj”
26 sierpnia 2023

XIV Zlot Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj” w bieżącym roku poświęcony był 60. rocznicy powołania Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”. Znakomita większość członków naszego Kręgu swoje wakacje spędzała na obozach Akcji Klimczok w Lipowej, Zarzeczu, Jaworzu-Nałężu, Lalikach i innych stałych i czasowych obozach, dlatego też na Zlot wybrała się 37 osobowa grupa, w tym goście m.in. hm. Andrzej i Michał Cofała, hm. Anna Holewik, hm. Maksymilian Miska i hm. Czesław Popek. Dla nas wszystkich był to dzień wspomnień przeżyć i doświadczeń z lat młodości i całkiem dorosłego harcerskiego życia.
Zlot zorganizowano na terenie czynnego jeszcze ośrodka obozowego (wiele ośrodków akcji „Klimczok” zostało już zlikwidowanych) Hufca ZHP Wodzisław w Ustroniu Lipowcu.

Zlot rozpoczął się apelem, podczas którego nasza Henia wyróżniona została Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP.

       

                                                            Gratulacje Heniu !!!!

Ważnym elementem klimczokowych obozów była wędrówka, turystyka, poznawanie gór, folkloru, miejscowych zabytków kultury. Tym razem wybraliśmy się do Wisły w celu zwiedzenia Pałacu Prezydenta RP. W latach naszego obozowania ten obiekt pełnił zupełnie inna rolę, dlatego teraz postanowiliśmy wykorzystać okazję.

         

 

Droga powrotna do Lipowca nieco się wydłużyła, bo w czasie kiedy zwiedzaliśmy Pałac była burza i gwałtowne opady, które spowodowały wylanie rzeki Wisły i zejście błota z gór do centrum Wisły. Droga stała się nieprzejezdna i trzeba było oczekiwać, aż strażacy odróżnią ją na tyle, by nasz autokar i inne pojazdy mogły ruszyć. Ten czas w autokarze, jak to zwykle bywa, wykorzystaliśmy na śpiewanie.

Na ognisko dotarliśmy z lekkim opóźnieniem, ale z wielkim zaciekawieniem słuchaliśmy gawęd druhen i druhów, którzy we wspomnieniach przenosili nas do lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i trochę późniejszych ale w ubiegłym wieku, przeplatanych piosenkami. W blasku ogniska statuetkami „Ambasador Klimczoka” wyróżniono 22 instruktorów,
z grona pierwszych i najbardziej zasłużonych dla akcji. Byli wśród nich hm Anna Holewik – lato w Zarzeczu z drużynami nieprzetartego szlaku spędza od 57 lat, i hm Maksymilian Miska – budowniczy i wielokrotny komendant obozu w Jaworzu.
Ognisko mistrzowsko prowadził dh hm Ryszard Zawisz z Kręgu Rydułtowy.

     

   

Niepołomice – Bochnia 
3-4 czerwca 2023

Grupa katowickich czuwajkowiczów na zaproszenie Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice uczestniczyła w dwudniowej wycieczce, której celem była Kopalnia Soli Bochnia.
Oto relacja:
Wyruszyliśmy w sobotę, tradycyjnie z Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Przed Bochnią wstąpiliśmy jednak do uroczego miasteczka – Niepołomice. Zwiedziliśmy Zamek Królewski
i znajdująca się tam galerie sztuki oraz wystawę trofeów myśliwskich a następnie pięknie odbudowane miasteczko.

       

                 

O 16.00 na podszybiu Kopalni oczekiwaliśmy na naszych opiekunów – górników, w towarzystwie których mieliśmy spędzić kolejne 17 godzin w podziemiach Kopalni. Zjechaliśmy windą, ale do miejsca zakwaterowania było jeszcze daleko, a przede wszystkim … 302 schody w dół, które
z mniejszym lub większym wysiłkiem pokonaliśmy. Pan Marek wskazał nam nasze miejsce zakwaterowania w Komorze Warzyn, pozwolił na 30 minut odpoczynku i udaliśmy się kolację.

     

         

Chwilę później prawie cała grupa wyruszyła na zwiedzanie kopalni. Najpierw 302 schody w górę, ok 400 m do peronu specjalnej kolejki i ruszamy. Poznajemy historię kopalni, sposób wydobycia soli, pracę i narzędzia białych górników. Po drodze spotykamy kupców włoskich, mieszczan, a nawet … Króla Kazimierza Wielkiego. To oczywiście multimedialne ekspozycje.

Bardzo nam się podoba taki sposób zwiedzania.

Trafiamy do kaplicy świętej Kingi, jest także św. Barbra i św Jan Paweł II. Niektórych ta wędrówka górniczymi wyrobiskami i korytarzami zmęczyła.

           

           

Ale wracamy – podwózka podziemną kolejką, spacer chodnikiem i 302 schodów w dół.

Jesteśmy w Komorze Warzyn. Idziemy spać.

Na głębokości 250 m panuje absolutnie wyjątkowy mikroklimat. Powietrze przesiąknięte jest solą, nie docierają odgłosy cywilizacji, panuje pewna tajemniczość. Wszystko to składa się na wyjątkowość tego miejsca. Są tacy, którzy twierdzą, że …Najcenniejsze w Kopalni Soli Bochnia jest jednak to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka. Największym skarbem tego miejsca jest bowiem… powietrze! korzystnie wpływa na układ oddechowy, łagodzi objawy alergii i wzmacnia odporność organizmu.

       

W niedzielę po śniadaniu serdecznie żegnamy naszych gospodarzy i opiekunów. Zniknął już dystans i wzajemna nieufność. Panowie przekonali się, że wprawdzie seniorzy, ale trochę werwy. Pobyt
w kopalni będziemy długo i pozytywnie wspominać i zgodnie z życzeniem będziemy zachęcać innych do odwiedzenia Kopalni Soli w Bochni.

Polecamy ten obiekt. Warto tam być.
Pozdrawiamy białych górników.

Niedziela upłynęła nam na zwiedzaniu Bochni i relaksie.
Uliczkami miasteczka oprowadzali nas Pani Ola i Pan Łukasz z Miejskiego Domu Kultury. Pięknie ciekawie i z pasją opowiadali o swoim mieście, jego kulturze, zabytkach i tzw. wielkich postaciach tego miasta. Powiedzieć, że miasto jest piękne i przyjazne – to mało. Kilka zdjęć będzie bardziej przekonujących.

     

   

Po południu relaks, czyli np. liczne parki, muzea a może tężnia.     

 

Historycznym szlakiem wędrujemy.
Szczyrzyc – Dobczyce – Myślenice – Lanckorona

Historycznym szlakiem wędrujemy to nazwa zadania publicznego realizowanego w bieżącym roku przez Krąg Katowice, a dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice. W ramach zadania odwiedzać będziemy miejsca związane z historią Polski i historią ZHP.

Na początek  wycieczka w lata, kiedy krajem rządził Kazimierz Wielki i miejscowości w regionie Beskidu Wyspowego: Szczyrzyc, Dobczyce, Myślenice i Lanckorona.
Wyruszyliśmy (32 osoby) w sobotni ranek 27 maja do Szczyrzyc, gdzie znajduje się opactwo Cystersów. Jego historię przybliżyła nam Druhna Henia, a potem już samodzielnie zwiedzaliśmy zabudowania opactwa, sanktuarium Matki Boskiej Szczyrzyckiej, lokalny browar i ciekawą przyklasztorną miejscowość.

       

Około południa dotarliśmy do zamku królewskiego w Dobczycach położonego na skalistym wzgórzu nad Rabą, a ściślej nad Jeziorem Dobczyckim powstałym ze spiętrzenia jej wód. Zapora jeziora wsparta jest o wzgórze zamkowe. Zamek i skansen zwiedzaliśmy w towarzystwie przewodnika.

     

    Następny punkt wycieczki to Myślenice – miasto powiatowe w województwie małopolskim, które wzmiankowane było już w XIII wieku  w powiecie czyrzyckim, w następnym wieku (1342 rok) uzyskało prawa miejskie. Spacerując po uliczkach i rynku podziwialiśmy zabytki.

       

        Pozostaliśmy w Myślenicach nad Rabą, gdzie szybko i sprawnie przygotowaliśmy piknik przy ognisku.

       

W drodze powrotnej do Katowic na chwilę zaglądnęliśmy jeszcze do Lankorony – miasta Aniołów. Zobaczyliśmy piękny rynek, jednak zabrakło czasu na „małą czarną” w uroczych kawiarenkach.

         

Pełni wrażeń wróciliśmy do Katowic

Pod rządami Coronawirusa 2020, 2021, 2022, 2023

Kwiecień w NOSPR   

 

      W kwietniu członkowie Kręgu – łącznie 17 osób, uczestniczyli w 2 koncertach
w gmachu NOSPR. Tym razem otrzymaliśmy bezpłatne bilety:
15 kwietnia   – występ tyskiej orkiestry
AUKSO wraz z perkusistą Hubertem Zemlerem, który z towarzyszeniem tej orkiestry wykonał
dwie
 własne kompozycje i 18 kwietnia  – koncert Kwartetu Kwartetu Śląskiego, który wykonał trzy
kwartety smyczkowe Mieczysława Wajnberga.

       

Żonkile dla uczczenia powstania w Getcie warszawskim
30 marca 2023

Katowicki Krąg odpowiedział na apel Centrum Organizacji Pozarządowej i przyłączył się do akcji uczczenia 80.rocznicy powstania w warszawskim Getcie. 30 marca wraz z przedstawicielami 4 innych organizacji pozarządowych uczestniczyliśmy w warsztatach wykonywania żonkili. Zrobione przez nas kwiatki wręczane będą mieszkańcom Katowic w dniu 19 kwietnia w rocznicę powstania.

         

50 lecie działalności artystycznej „Tysiąclatek”
14 marca 2023

Katowicki Zespół Piesnu i Tańca „Tysiąclatki” obchodzi 50 urodziny!.To okazja do koncertów i prezentacji dorobku kilku już pokoleń wychowanków. Nauczyciele śpiewu, tańca i choreografowie pracują z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6-tego oku życia,
a w szczególnych okazjach na deskach estrady pojawiają się także wychowankowie, którzy zakończyli już czynny udział w zajęciach, ale sercem i myślą ciągle jeszcze czyją się „Tysiąclatkami”.
Zespół prezentuje polskie regionalne tańce i pieśni na rodzimych estradach i za granicą:

w Austrii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Hiszpanii,Turcji, USA i wielu innych.
Mieliśmy okazję 14 marca w Pałacu Młodzieży podziwiać kunszt wykonawczy i piękne stroje.
Warto dodać, że dzisiejsze Tysiąclatki wywodzą się z harcerskiego zespołu „Wiolinki”, które Dh hm Barbara Bańska założyła na początku swojej pedagogiczno-artystycznej drogi i do dzisiaj tym zespołem po mistrzowsku kieruje.

Gratulujemy Druhno Basiu! Gratulujemy Tysiąclatki!  

 

             

             

           

            

 

Koncert organowy NOSPR 13 marca 2023


10 osób na zaproszenie Urzędu Miasta uczestniczyło w koncercie Organowe triumfatorki” w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Wykonawczyniami były: Seona Mun i Laura Schlappa – laureatki międzynarodowych konkursów organowych w Brnie i w Opawie.
Mieliśmy rzadką okazję nie tylko słuchać, ale także podziwiać kunszt wykonawczy solistek.
zdjęcie: https://nospr.org.pl/pl/program/koncerty-organowe-2022-2023

W Planetarium Śląskim
11 marca 2023

Na zaproszenie zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia 18 osób uczestniczyło w zwiedzaniu Planetarium Śląskiego. Znaliśmy ten obiekt z czasy harcerskich pobytów w Ośrodku Harcerskim, ale po remoncie tylko na zewnątrz wydaje się być niezmieniony. Wewnątrz budynku oferta atrakcji jest imponująca i bardzo współczesna.
Zwiedzając stałą wystawę Geofizyka przeżyliśmy trzęsienia ziemi i tąpniecie w Bytomiu, wyładowania atmosferyczne w Katowicach, zobaczyliśmy jak powstają chmury i opady atmosferyczne, pobyliśmy w 4 różnych strefach klimatycznych przekonując się co znaczy temperatura i wilgotność, na prawie dwumetrowym ekranie kulistym zobaczyliśmy jak z kosmosu wygląda ziemia i inne planety. Poznaliśmy urządzenia do rejestrowania zjawisk geofizycznych i klimatycznych, a nawet zapis z ostatnich trzęsień ziemi w Turcji, bowiem nasze śląskie Planetarium jest także stacją sejsmologiczną.

Na koniec oglądaliśmy niebo w różnych porach roku słuchając opowieści o „wędrujących” nas Śląskiem gwiazdach. Niby znane, a jednak inaczej.

     

                        

                       

Mamy granty 2023

Dobre wieści! W otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Katowice nasz krąg otrzymał 3 granty na łączną kwotę 12500 złotych. Pozwoli nam to zrealizować zaplanowane na ten rok zadania:

Historycznym szlakiem wędrujemy”
kwota dotacji 6 000 zł
środki własne finansowe 2 000 zł
wkład własny osobowy 7 700 zł

W ramach zadania zrealizowane zostaną 3 działania:

1/ Wycieczka do Dobczyc i Myślenic. W Dobczycach zwiedzimy ruiny średniowiecznego zamku – twierdzy, jednej z wielu wybudowanych przez Kazimierza Wielkiego, Skansen Budownictwa Drewnianego i koronę współczesnej zapory na rzece Rabie, zaś
w Myślenicach zabytki tego miasta m.in. siedzibę Muzeum Regionalnego, Dom Dolnowiejski, kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Poznamy historię i przyrodę tego regionu

2/ Szlakiem Łowińskich i Kamińskiego to wycieczka do Górek Wielkich w gm. Brenna, gdzie w roku 1932 na Buczu wybudowana została szkoła instruktorska ZHP. Poszukamy tam śladów naszych poprzedników: Wandy Jordan-Łowińskiej i Mariana Łowińskiego (przedwojenni komendanci chorągwi śląskich ZHP) i Aleksandra Kamińskiego. Na Bucze z centrum miejscowości dotrzemy ścieżką edukacyjną, a osoby o ograniczonej sprawności autobusem. W Chlebowej Chacie uczestniczyć będziemy w warsztatach wypieku chleba.

3/ Były takie obozy, były takie ogniska. Przy tradycyjnym harcerskim ognisku wspominać będziemy obozy, w których uczestniczyliśmy i ogniska w kręgu których zasiadaliśmy. W kręgu ogniska zasiądą pokolenia katowickich harcerzy. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100-lecia Hufca Katowice.

Harcerski krzyż w hołdzie katowickim instruktorom 3

kwota dotacji                     5 000 zł
środki własne finansowe      400 zł
wkład własny osobowy    17 500 zł

Na 20 grobach zmarłych harcerskich instruktorów zainstalowane zostaną płytki z harcerskim krzyżem i napisem „Pamiętamy. Katowiccy harcerze”. Wydana zostanie kolejna trzecia książka zawierająca notki, gawędy, wspomnienia o zmarłych instruktorach.

Szlakiem Kultury 2023

kwota dotacji                     1 500 zł
środki własne finansowe   1 500 zł
wkład własny osobowy      2 300 zł

W ramach realizacji zadania członkowie kręgu będą mogli uczestniczyć w dwóch wybranych wydarzeniach kulturalnych na terenie aglomeracji.

Dzień Myśli Braterskiej 22 luty 2023

22 lutego 1857 roku to data urodzin pierwszego skauta świata sir Roberta Baden-Powella i jego żony. W 1926 roku 4. Międzynarodowa Konferencja Skautek i Przewodniczek
w Stanach Zjednoczonych postanowiła o ustanowieniu tego dnia Dniem Myśli Braterskiej. Początkowo było to święto dziewcząt, później
do jego celebracji dołączyli skauci.
Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.
W ten dzień harcerze składają sobie życzenia, przesyłają  kartki, organizują spotkania przy kominku czy ognisku.

W tym roku przy kominku razem z nami zasiedli: Wiceprezydent Miasta Katowice Jerzy Woźniak i Przewodniczący SRH „Czuwaj” hm Janusz Woźniak. W kręgu ognia słowami piosenek opowiedzieliśmy nasze harcerskie życie, obozowe przygody, emocje.

Do grona czuwajkowej braci naszego Kręgu przyjęliśmy kolejnych członków.

Pod choinką harcerskich seniorów
20 grudnia 2022

20 grudnia w centrum Organizacji Pozarządowych przy choince spotkali się harcerscy seniorzy – członkowie Kręgu SRH „Czuwaj”. Ubrali choinkę, udekorowali salę, a w tym czasie pod choinką znalazły się świąteczne upominki. Nieco później przybyli Mikołaj i Śnieżynka oraz goście : Pani Gizela Przeor – Główna specjalistka Wydziału Polityki Społecznej ds organizacji senioralnych i Przewodniczący SRH „Czuwaj” dh hm Janusz Woźniak.

          
Świąteczne spotkanie Kręgu rozpoczęło się miłym akcentem wyróżnienia Pani Gizeli Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa i wręczeniem znaczków czuwajkowych 3 członkiniom Kręgu.

              

Zaraz potem rozbłysła choinka i rozpoczęło się kolędowanie przeplatane wierszami
i powiastkami świątecznymi, a pomiędzy tym Mikołaj i gwiazdka wręczali świąteczne upominki.
Upominki zakupione zostały w ramach małego grantu z Urzędu Miasta Katowice i ze środków własnych Kręgu.

               

     

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym kręgiem i życzeniami złożonymi przez Przewodnicząca Kręgu – dh Miecie. Potem jeszcze długo seniorzy serdecznie rozmawiali o swoim harcerstwie i świętach, składali sobie wzajemnie życzenia.

Pod choinką harcerskich seniorów 20 grudnia były nie tylko upominki, ale przede wszystkim, radość, wzajemna życzliwość, serdeczność, pozytywne myślenie o nadchodzącym Nowym Roku.

7 upominków nieobecni członkowie Kręgu przekazali dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy.

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice

Krąg Katowice na XIX Zjeździe SRH „Czuwaj”
10 grudnia 2022

 

Na początku Zjazdu miłym akcentem było wręczenie wyróżniającym się przyjaciołom Stowarzyszenia Honorowych Odznak Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, Odznak Za Zasługi dla Chorągwi Ślaskiej ZHP oraz pisemnych podziękowań.
Z Kręgu Katowice Odznakami Za Zasługi dla Chorągwi Ślaskiej ZHP wyróżnienie zostali: hm Wojciech Kowalczyk – odznaka z kolorze zlotym, i phm. Mirosław Łysakowski – w kolorze srebrnym. Podziękowania otrzymały: phm Mieczysława Tomera, hm Maria Stangrecka i hm Elżbieta Tabacka.

                          

       

   

Delegaci wysłuchali sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, przyjęli zmiany w Statucie i wybrali nowe władze. Członkinią Zarządu Stowarzyszenia ponownie wybrana została dh Ela Tabacka, a członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia został Wojtek Kowalczyk.
Zjazd zakończył się tradycyjnie kręgiem i obiadem wigilijnym.


Cabaret w Teatrze Rozrywki
1 grudnia 2022

Któż z nas nie pamięta wspaniałego amerykańskiego musicalu filmowego z roku 1972
z Lizą Minnelii i Michaelem Yorkiem w rolach głównych?
Scenariusz filmu napisała Jay Presson Allen w oparciu o musical Cabaret Joe Masteroffa oraz sztukę I Am a Camera Johna Van Drutena oraz książkę Berlin Stories Christophera. Któż nie pamięta przebojów z tego filmu?
Tym razem w Teatrze Rozrywki w Chorzowie oglądaliśmy musical w 2 aktach autorstwa Joe Masteroffa, Jojna Kandera i Freda Ebb
w reżyserii Jacka Bończyka i fantastycznym wykonaniu aktorów zarówno pierwszego jak i drugiego planu. Ich niezwykle sugestywna gra zmuszała do innego niż po obejrzeniu filmu, spojrzenia na przerażające oblicze Berlina lat 30.ubiegłego wieku.

Cabaret oglądaliśmy w ramach zadania publicznego „Szlakiem kultury” dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice.

         

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice

 

10-lecie Kręgu Katowice
29 listopada 2022

Katowicki Krąg Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” powstał w styczniu 2012 roku, zatem bieżący rok jest rokiem naszego 10 – dziesięciolecia, czasem podsumowań, wspomnień i podziękowań dla tych, którzy krąg stworzyli, organizowali jego działanie, podejmowali wysiłek pozyskiwania nowych członków, przyczynili się do rozwoju Kręgu. Czas świętowania wyznaczyliśmy na
29 listopada.
       

       

0 17.00 w świetlicy Ogródków działkowych przy ulicy Barbary, którą czasowo przekształciliśmy w harcówkę zebrali się członkowie Kręgu i goście: Pani Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds NGO Agnieszka Lis, byli komendanci Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko i hm Andrzej Lichota, Przewodniczący Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” hm Janusz Woźniak i Dyrektor Centrum Organizacji Pozarządowych Krzysztof Horyński.

        

         

W części oficjalnej Pani Agnieszka Lis wyróżniona została Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, w nowym członkom wręczone zostały czuwajkowe znaczki, były gratulacje i prezent. Komendanta Chorągwi hm Anna Peterko w ramach honorowego patronatu naszego 10-lecia obdarowała nas instrumentem klawiszowym, który z pewnością przyda się podczas spotkań Kręgu.

         

        

                             

Prezenty były też dla naszych dziewięćdziesięciolatków i dla Eli Złote pióro do pisania grantów.

           

Potem były wspomnienia. Kolejni przewodniczący Kręgu opowiadali o swoim okresie działania. Było śpiewanie, niekończące się wspominki, wyróżnienia dla najbardziej aktywnych członków Kręgu. 

            

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice

 

Brydż, domino i planszówki ….
19 listopada 2022

Gospodarzami tego spotkania byli Grażyna i Mirek zapaleni zwolennicy gier planszowych, ale nie domina, „Człowieku nie irytuj się”, nawet „Monopolu”, ale takich bardziej współczesnych, wieloetapowych, wymagających przewidywania, myślenia, kalkulowania ryzyka, gdzie bohaterami są postacie ze świata fantastyki. Nasi Mistrzowie określili zmagania turniejowe – gracze grają z grą. Ale cóż – wyzwanie to wyzwanie!

         

          

         

Zasiedliśmy do stolików i przystąpili do gry. Nic, że nawet nazwa gry umykała z pamięci. Po kilku minutach wciągnęliśmy się w reguły i logikę i spędziliśmy całkiem fajny wieczór a finałowa godzina oczywiście była za wcześnie. Brydżyści tez się pojawili, więc prawie wszystko było jak w tytule.

          

          

Te osoby, którzy nie chcieli grać otrzymali inne zadanie – wykonanie świątecznych kartek do przygotowywanych upominków.

Działanie realizowane było w ramach zadania „Aktywni w działaniu” dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice.

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice.

 

Pomoc domowa w Teatrze Zagłębia
13 listopada 2022

Sztukę Marca Camoletti „Pomoc domowa” Teatr Zagłębia promuje w następujący sposób:

Nadia, niezastąpiona pomoc domowa, rozpoczyna pracę u małżeństwa Olgi i Roberta. Szybko się jednak okazuje, że w jej zakres obowiązków nie wchodzi tylko sprzątanie i opieka nad domem, bo małżeństwo pilnie potrzebuje urozmaicenia od codziennej rutyny…. Co robią? To co kusi wszystkich w takich sytuacjach – każde z nich potajemnie rozpoczyna namiętny romans. Misja Nadii jest utrzymać w sekrecie ich gorące przygody – misja o tyle trudną, że wszystko dzieje się w mieszkaniu spokojnego i zgodnego na pozór małżeństwa. Ale nic nie jest niemożliwe dla zaprawionej w bojach pomocy domowej! Za sprzymierzeńców ma swoja niezwykła błyskotliwość, cięty dowcip i … pełny barek u swoich pracodawców.
Czy jej się uda?

Sprawdziliśmy. Bawiliśmy się doskonale. Polecamy.

        

 

Rajza po Muzeum
5 listopada 2022

5 listopada 21 osób zwiedziło ekspozycje Muzeum Śląskiego. Oglądają zgromadzone dzieła sztuki odbyliśmy przyspieszony kurs historii sztuki.

       

       

        

Potem przechodząc przez symboliczna bramę i łaźnię kopalni powtórzyliśmy historie ostatnich 200 lat Miasta i regionu, także okresu II wojny światowej i tę najnowszą – tragedii na Kopalni Wujek i stanu wojennego. Oglądając te wystawy wracaliśmy pamięcią do przeżyć naszej młodości.

       

             

             

Osobną ekspozycję stanowi bogaty zbiór    śląskiej sztuki sakralnej.

 

 

 

 

 

Pamięci zmarłych
1 listopada 2022

Tradycyjnie w ostatnich dniach października odwiedzamy groby zmarłych instruktorów, harcerzy, osób zasłużonych. Tak było i w tym roku. Pomiędzy 25 a 30 października członkowie Kręgu oraz harcerze z 3 katowickich szczepów na 150 grobach na 17 katowickich cmentarzach i w miejscach pamięci na terenie Miasta zapalili ponad 150 oznakowanych zniczy. Zapalając je wspominaliśmy chwile spędzane na obozach, biwakach, przy harcerskim kominku, wspólne przeżycia, ich dokonania. Opowiadaliśmy
o nich towarzyszącym nam harcerzom.

 

            

              

 

Komunikat o imprezach kulturalnych

Zarząd Kręgu zaprasza w ramach realizacji zadania „Szlakiem kultury” dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice na 2 imprezy kulturalne:

 • 5 listopada 2022 – godzina 10.30 „Rajza po Muzeum” czyli wystawy Muzeum Śląskiego w pigułce. Zwiedzać je będziemy z przewodnikiem ok. 1,5 godziny.
  Zbiórka uczestników w holu Muzeum o godzinie 10.10.
 • 13 papiernika 2022 godz. 18.00 w spektakl teatralny „Pomoc domowa” w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Dojazd do Teatru we własnym zakresie, zbiórka w holu Teatru – godzina 17.30
  Wkład własny uczestników spektaklu do ceny biletu 30 złotych
 • 1 grudnia 2022 – godzinie 18.30 spektakl muzyczny „Cabaret” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
  Dojazd do Teatru we własnym zakresie, zbiórka w holu Teatru – godzina 18.00
  Wkład własny uczestników spektaklu do ceny biletu 58 złotych

Zgłoszenia udziału w imprezach proszę kierować do koordynatorki zadania – dh Ani Bryś. Do 20 października 2022.

W Koszęcinie
1 października 2022

Na zaproszenie Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice 10 osób uczestniczyło w wycieczce do Koszęcina.
Koszęcin znany jest z tego, że w miejscowym pałacu rodziny Hohenlohe znajduje się siedziba zespołu Śląsk.

 

Po pałacowych wnętrzach oprowadzał nas były długoletni solista Zespołu Śląsk i Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi, Piotr Hankus więc zwiedzanie okraszone było licznymi anegdotami o twórcach Zespołu Śląsk Stanisławie Hadynie i Elwirze Kamińskiej. My spotkaliśmy ich na ławeczkach na dziedzińcu.
Z wieży Pałacu podziwialiśmy okolice, a potem spacerując piękne parkowe ogrody w stylu angielskim.

 

 

       

         

         

         

Pozostaliśmy w dobrach Hohenlohe, bo Nadleśnictwo Koszęcin ma siedzibę w jednym
z budynków dawnego majątku. Pięknie odrestaurowany obiekt budzi podziw i z zazdrością podziwialiśmy użytkowe wnętrza i wystawy zlokalizowane w dawnych piwnicach. Już w holu przywitał nas sympatyczny wilczek, a potem ….

         

Leśnicy zaciekawili opowiadając o historii Miasta i regionu, zwyczajach i ludziach związanych z tym zawodem, ich pracy. Podziwialiśmy wspaniale urządzone i prezentowane wystawy pamiątek, zdjęć, myśliwskich trofeów, ale także zbiory wyposażenia chat, miejscowych twórców i artystów.

                               

 

       

                           

Na koniec wycieczki czekał na nas Pan Jan Mercik lokalny pasjonat kultury, znawca miejscowych zabytków, twórca Centrum Edukacji Regionalnej. Pod Jego przewodnictwem zwiedziliśmy drewniany kościół św. Trójcy XVIII-wieczna budowla na Szlaku Architektury Drewnianej, a troche później wspomniane Centrum Edukacji. Opowieściom o zgromadzonych pamiątkach i trudnej historii śląskiej miejscowości nie było końca.

           

       

Piknik żeglarski w Poraju
10 września 2022

To kolejne nasze działanie w ramach zadania publicznego „Aktywni w działaniu”.
W naszym Kręgu jest kilka osób, które posiadają uprawnienia do żeglowania nie tylko lokalnych akwenach i jeziorach, ale także po morzach i oceanach i wiele takich żeglarskich wędrówek odbyli.
Wojtek dostał więc zadanie przygotowania pikniku z pływaniem pod żaglami nie tylko dla wilków morskich, ale także tych, którzy pływać nie umieją, a nawet tych, którzy wody się panicznie boją. I wywiązał się z tego zadania doskonale. Nawet pogoda podporządkowała się poleceniom Kapitana i w tym dniu w Poraju nie padało ( z Katowicach i okolicy tak).
Udaliśmy się więc do Harcerskiego Ośrodka Wodnego Chorągwi Śląskiej gdzie czekały na nas żaglówki.

     

       

Najpierw kawa i pyszne ciasta, potem przymiarka kamizelek i na łódki. Pomost jakoś dziwnie się kołysał, ale dotarliśmy.

       

       

   Start, ale tylko jedna łódka mogła pływać na żaglach, dwie pozostałe jakiś dziwny diabełek
akwenowy skazał na nieustające towarzystwo. No cóż nie wszyscy mają szczęście.
3 godziny żeglowania, pełny relaks, niekończące się rozmowy i wspomnienia, trochę „nauki”
… Teraz już wiemy, że wanty to nie to na czym wiatr piosenki gra, grot to ten najważniejszy
żagiel, a fok to ten mniejszy z przodu łódki. Na ten raz wystarczyło, na następne nauki może
jeszcze będzie czas.

       

           

W porcie czekał na nas bogracz, a potem skromna biesiada przy grillu, piosenkach harcerskich i szantach. Ahoj!

4 września 2022

To data wpisana w historię śląskiego harcerstwa na zawsze, niezależnie od od stanowisk niektórych historyków. My śląscy, katowiccy harcerze zawsze w tym dniu zwracać się będziemy w kierunku Wieży Spadochronowej w Parku im Tadeusza Kościuszki wspominając bohaterstwo tamtych harcerzy i ich bezgraniczne oddanie walce o niepodległość Ojczyzny – Wszystko co nasze Polsce oddamy… 

   

   

Na Zlocie w Ogrodzieńcu
3 września 2022

Gromkie hip, hip hura na cześć Zlotu! Po trzech latach, bo pandemia itd… Wreszcie wszystkie czuwajkowe  kręgi mogły spotkać, pogadać powspominać, coś zwiedzić, pośpiewać w kręgu ogniska. Ot, zlotowa tradycja. Jakże nam tego brakowało. Nic więc dziwnego, że w Ogrodzieńcu stawiło się ponad 400 osób. Tu zawsze wracamy z sentymentem.
Przez ten covidowy czas minęło kilka ważnych rocznic, ale  nam razem roku przyszło nam świętować 2 jubileusze 60-lecia: Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit” i Kręgu Instruktorskiego przy Śląskiej Akademii Medycznej.

Wspomnienia do siebie to mają, że chcesz, czy nie chcesz wracają, śpiewamy więci wspominamy, a Zlot był doskonała okazją ku temu. Któż z nas nie pamięta wędrówek szlakami Zamonitu od obozu do obozu, pracy na polach gospodarzy i przy budowie dróg, przyrzeczenia albo zobowiązania instruktorskiego nocą w świetle  ogniska w ruinach zamków lub pomiędzy skałkami. Któż nie pamięta doktor Maryli siejącej postrach wśród uczestników, a jeszcze bardziej u komendantów obozów, ale dbającej o nasze zdrowie z pełnym zaangażowaniem i naszych obozowych lekarzy ze spokojem wykonujących rutynowe szycie. Wielu z nich – wtedy studentów medycyny, to a dzisiaj profesorowie, doktorzy nauk medycznych, znakomici specjaliści, których odwiedzamy w gabinetach… 

Ale po kolei – było tak:

Dobra współpraca z Urzędem Miasta Katowice tym razem przyniosła rezultat
w postaci autokaru, którym mogliśmy udać się do Ogrodzieńca. Po drodze ostatnie organizacyjne ustalenia w sprawie przebiegu dnia, próby śpiewania, ale najwięcej pogaduszek. Dotarliśmy na czas, by spokojnie wypić kawę, przywitać znajomych, przygotować się do czekającej nas pracy (szkoda, że nie zauważonej).

     

I przygotowanie do apelu:

Apel 

    


Nie udała nam się wędrówka na Górę Birów. Organizatorzy nie zauważyli, że od tamtych obozów trochę lat upłynęło, sprawność nas wszystkich trochę inna i trzeba pamiętać …. mierzyć siły na zamiary.
Ale za to na Krępie był czas na śpiew, na wspomnienia, omówienie najbliższych planów kręgu. czas szybko minął i już ognisko.

   

Ania Dragan, z d. Sapa ze wzruszeniem przyjęła wyróżnienie „Ambasador Zamonitu” przyznane jej rodzinie, która przez wiele lat na „Zamonicie ”opiekowała się i prowadziła ośrodek obozowy Hufca Katowice w Kwaśniowie.

No i czas na krąg i pożegnanie z „Zamonitem” i pamiątkowe zdjęcie

Partner wydarzenia

Kamień Śląski i Brzeg
25 czerwca 2022

Piękne miejsca na mapie Polski, które warto poznać. Tak w skrócie można powiedzieć o Kamieniu Śląskim i Brzegu, gdzie wybraliśmy się w upalną czerwcową sobotę w ramach zadania publicznego „Aktywni w działaniu”. Ale po kolei.

Najpierw Kamień Śląski z Pałacem Odrowążów i cały kompleks pałacowo-sanatoryjny. Miejscowość ma 900-letnią historię. Miejscowość powstała jako gród rycerski należący do słynnej rodziny Odrowążów, potem pod wpływem kolejnych właścicieli – rodzin Strzałów, Larischów i Strachwitzów jego charakter zmienił się na pałacowy. Tragiczne lata – to okres po II wojnie światowej. W 1990 roku ruiny pałacu przekazane zostały Diecezji Opolskiej. Po ich odbudowie, w 1994r, Biskup Opolski ustanowił tu Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Dzisiaj Pałac w Kamieniu Śląskim jest jednym z najpiękniejszych obiektów zabytkowych Śląska Opolskiego, a w dawnych zabudowania folwarcznych znajduje się nowoczesny Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy. 


     

     

     

     

Nieopodal pałacu znajduje się Sanktuarium św. Jacka Odrowąża ustanowione przez Biskupa opolskiego w 1994 roku.

Dalej podróżując trafiamy do Brzegu, gdzie zachwycił nas Zamek Piastów Śląskich, zwanego „śląskim Wawelem” i zgromadzone w tym Muzeum ogromne zbiory m. in. ołowiano-cynkowych sarkofagów Piastów legnicko – brzeskich kamiennych epitafiów śląskiej szlachty i mieszczan oryginalne dzieła Jana Styki: Polonia, Grunwald i Madonna Majowa oraz Wojciecha Kossaka – Odwrót Napoleona spod Moskwy, paradne stroje i ubiór Piastów Ślaskich, liczne wystawy tematyczne stałe i okresowe np. „Kresy. Ocalone wspomnienia”.

         

      

       

       

      

Warto poznać Miasto Brzeg – niegdyś stolicę księstwa brzeskiego, z jego historią i monumentalnymi zabytkami: kościoły, w tym jedna z najwyższych gotyckich świątyń na Śląsku – kościół św. Mikołaja, czy pojezuicki, barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, renesansowy Ratusz, gotyckie, renesansowe i barokowe kamienice mieszczańskie.

       

     

Zmęczeni, ale zadowoleni wracaliśmy do Katowic.
Oczywiście wystarczyło nam
siły by przez cały czas podróży śpiewać. I w taki sposób 200 km drogi + dodatkowe 40 minut w korku na autostradzie minęło dość szybko.

 

Rudy Raciborskie – Ruda Kozielska – Zwonowice
11 czerwca 2022

 

Grupa katowickich czuwajkowiczów skorzystała z zaproszenia Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice do wspólnego poszukiwania ciekawych miejsc w Karinie Górnej Odry.
Rozpoczęliśmy od Rud Raciborskich, gdzie w XIII wieku dotarli Cystersi z Jędrzejowa i tam założyli swój klasztor. Dzisiaj ich ślady to przede wszystkim 
Zespół Klasztorno – Pałacowy, który zwiedziliśmy z dużym zainteresowaniem, Park Krajobrazowy w stylu angielskim dający relaks i wytchnienie z aleja dębów i licznymi stawami.

          

           

     

Potem była podróż w czasie, bo tak można określić zwiedzanie starej lokomotywowni i przejażdżkę kolejką wąskotorową, a na koniec odkrywanie śladów Księcia von Ratibor – późniejszego właściciela pocysterskich terenów i budowniczego charakterystycznych leśniczówek na obrzeżach swoich włości. Dziś to obiekty zabytkowe zapisane w odpowiednich rejestrach, ale nie na mapach szlaków turystycznych. Byliśmy więc trochę pionierami w Leśniczówce Wildek w Rudzie Kozielskiej i Pałacyki Myślińskim Księcia, gdzie obecnie rezyduje miejscowy leśniczy.

     

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Kręgu
10 czerwca 2022

W piątkowe popołudnie w świetlicy Komendy Hufca ZHP Katowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Kręgu.. W minionym roku ze względu na pandemię coronawirusa zebranie nie mogło się odbyć więc w tym roku Zarząd i Komisja Rewizyjna „rozliczały się” za okres 2 lat, tj za czas od 25 czerwca 2020 do 9 czerwca 2022. Sprawozdania były zatem dość obszerne, bo mimo trudnego czasu władze kręgu nie próżnowały i co rusz mobilizowały członków do udziału w różnorodnych działaniach programowych. Było się czym pochwalić i co wspominać. Przygotowano tez propozycje programowe na najbliższy rok.

Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu kręgu i Komisji Rewizyjnej, udzielili absolutorium Zarządowi za miniony od wyboru okres, wypowiedzieli się także i zaakceptowali przedstawione propozycje programowe.

Wyborcze spotkanie było też doskonała okazja do wspólnego pośpiewania.

     

     

 

Kalendarium imprez w roku 2022 w ramach zadania Aktywni w działaniu”

 1. 25.06.2022     Jednodniowa wycieczka autokarowa Brzeg i Kamień Śląski;
  wkład własny uczestników 50/60 złotych.

 2. 10.09.2022      Piknik żeglarski w Poraju;
  wkład własny uczestników 80/90 zł

 3. 14.10.2022 godz. 17.00    Ognisko „Nasze 10-lecie”, z okazji 10-lecia istnienia Kręgu Katowic

 4. 19.11.2022      Senioralne łamigłówki – brydż domino i planszówki – turniej gier stolikowych
  i planszowych,

Ponadto możemy uczestniczyć w imprezach, których organizatorem jest Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa

 1. 11.06.2022      Jednodniowa wycieczka autokarowa: Rudy Raciborskie, Rudy Kozielskie, Zwonowice,
  wkład własny uczestników 50/60 zł

 2. 23.07.2022      „Wakacje z wnukami”- zwiedzanie i zajęcia warsztatowe na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego
  w Mikołowie
                             wkład własny uczestników 30/40 zł 

 3. 24.09.2022      Jednodniowa wycieczka autokarowa do Koszęcina
                            wkład własny uczestników 40/50 zł

Informacje o poszczególnych wydarzeniach publikowane będą na stronie internetowej.

Informacje o imprezach kulturalnych organizowanych w ramach zadania „Na szlaku kultury” i możliwości udziału w nich publikowane będą na stronie internetowej.

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych srhczuwaj.pl/działalność Katowice i sspmk.pl/ komunikaty

 

Mamy dwa granty

W otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Katowice otrzymaliśmy środki na dofinansowanie realizacji 2 zadań publicznych:

„Aktywni w działaniu” – 6000 zł na: wycieczkę autokarową, piknik żeglarski, ognisko z okazji naszego 10-lecia i turniej gier planszowych i innych.
„Na szlaku kultury” – 2000 zł na dofinansowanie biletów na 2 wydarzenia kulturalne.
Zadania realizowane będą od maja do 10 grudnia 2022.


 

 

 

Druhny i druhowie !!!
Przyjaciele koleżanki i znajomi !!!

Sprawdza się stare powiedzenie – „obyś żył w ciekawych czasach”. W takich właśnie przyszło nam spędzać po raz trzeci Wielkanocne Święta,  w atmosferze zakłócanej epidemią, a teraz także okrutną wojną za naszą granicą.

Dziękujemy Wszystkim za ogromne zaangażowanie w pomoc dla uchodźców wojennych. Bądźmy dalej przykładem wspólnego działania przyjaciół wyczulonych na potrzeby innych ludzi. Przekazujmy wszystkim to, co w nas najlepsze: wrażliwość, życzliwość, serdeczność i uczynność.

Życzmy sobie pokoju, spokoju, oraz umiejętności wspierania siebie nawzajem. Niech zdrowie, empatia, dobry humor
i entuzjazm do działania nas nie opuszczają.

Z okazji świąt życzymy zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, a przy tym wszystkim stołu bogatego, mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech te święta będą jak wspaniała bajka.

Pozdrawiamy

Zarząd katowickiej Czuwajki

Komunikat Zarządu Kręgu

W roku 2023 zamierzamy wydać trzecią książkę „Harcerski krzyż w hołdzie katowickim instruktorom”, dlatego prosimy wszystkich czytających o zgłaszanie nazwisk instruktorów, o których notki biograficzne, gawędy lub wspomnienia powinny znaleźć się w tej książce.

Prosimy, przypomnijcie sobie swoich drużynowych, szczepowych. Może warto ich sylwetki przybliżyć młodszym pokoleniom i w ten sposób podziękować im za wszystko to co nam przekazali. A może znajdziemy informacje o zapomnianych przedwojennych instruktorach, których działalność i sylwetki należałoby przywrócić do pamięci.

Jak w przypadku poprzednich edycji bedziemy chcieli na ich grobach zamieścić płytki z krzyżem harcerskim i jak poprzednio musimy zachować dotychczasowe procedury. Dlatego warto pomyśleć już teraz, bo to pozwoli nam przygotować się do realizacji zadania.

W tej sprawie prosimy kontaktować się z Przewodnicząca Kręgu dh phm Mieczysławą Tomera.

 

Smutne pożegnanie
8 stycznia 2022

Dzisiaj pożegnaliśmy dh pwd Ryszarda Widucha. Ta smutna uroczystość odbyła się w Bazylice pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach. Rysiek spoczął na panewnickiej nekropolii.
Odszedł nagle 31 grudnia 2021 roku. A jeszcze niedawno pełen energii uczestniczył w wspólnym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Kręgu. Pytanie o dalsze działania kręgu skwitował krótko – jak to
On – „cza to robić” i zaraz potem zadeklarował pomoc w przygotowaniu świątecznych upominków dla członków Kręgu, a 21 grudnia, mimo że był chory – zadzwonił i zapytał, czy wszystko było zrealizowane po naszej myśli. Taki był Rysiek Widuch. Rzetelny, konsekwentny, racjonalny, odpowiedzialny, prostolinijny i bezpośredni. Jego „tak” znaczyło tak. Był oddany ludziom: rodzinie, swoim kolegom ze służby, mieszkańcom Katowic, wszak był strażakiem, i jak powiedział jeden z nich –  do końca życia był harcerzem. Dla wielu z nas, katowickich czuwajkowiczów, był przyjacielem.
Panewnicka Bazylika podczas tej smutnej uroczystości wypełniła się w całości licznym gronem żałobników. W naszym imieniu pożegnała go przewodnicząca Kręgu Ligota – hm Jadzia Wieczorek. Uroczystości dopełniły nad grobem strażackie syreny i słowa harcerskiej pieśni „Ogniska już dogasa blask, braterski splećmy krąg …

Czuwaj Druhu! Do zobaczenia … przy innym ogniu w inną noc…

 

Pod choinką
20 grudnia 2021

Przedświąteczne spotkanie wyznaczyliśmy sobie w poniedziałek 20 grudnia 2021 roku pod choinką w otoczeniu Komendy Hufca Katowice. O tej porze rozpętała się jednak śnieżyca i trzeba było schronić się w świetlicy. A tam zamieszanie … jak przed świętami. Każdy wykonywał jakąś choinkową ozdobę, bo przecież zanim pod choinką pojawią się prezenty, trzeba ją udekorować. Potem wszystkimi zawładnęła Druhna Miecia i rozpoczęły się jasełka, kolędy i harcerskie piosenki. A  jeszcze później wszyscy udali się pod choinkę, zawiesili zrobione ozdoby, a pod  drzewem nie wiadomo skąd pojawiły się wspaniałe upominki.
Jeszcze tylko życzenia dla wszystkich i od wszystkich

Wesołych Świąt !!!!

       

         

   

Pod choinką spotkaliśmy się w ramach zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice

Premiera w NOSPR
15 grudnia 2021

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zwiększając udział seniorów w życiu kulturalnym Miasta przekazują organizacjom senioralnym bezpłatne bilety na imprezy
w miejskich instytucjach kultury, m. in. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Katowicki Krąg SRH „Czuwaj” należy do beneficjentów tego działania.
W listopadzie uczestniczyliśmy w koncercie dedykowanym złotym parom małżeńskim,
a 15 grudnia zaproszeni zostaliśmy na premierowe wykonanie utworów które powstały dla uczczenia 40-lecia wydarzeń na Kopalni Wujek 

Warsztaty przedświąteczne
22-24 listopada 2021

Podziwiamy świąteczne stroiki i ozdoby tworzone w I Szczepie im. Obrońców Katowic.
Powstał w związku z tym pomysł … może by tak spróbować? Nie żeby „robić konkurencję”, ale tak dla sprawdzenia się, chociaż kartki świąteczne, kilka ozdóbek …
Tak narodziły się warsztaty przedświąteczne, w które zaangażowały się 23 druhny i 2 druhów. Przez 3 dni w Centrum Organizacji Pozarządowych było nieco zamieszania, bo jedni przychodzili, inni wychodzili, pomieszczenie zasłane kolorowymi papierami, wstążkami, pomponami, taśmami, ciągle poszukiwania nożyczek, kleju, dziurkacza, tłumaczenia jak to zrobić … Ale to był tylko tradycyjny przedświąteczny rozgardiasz, nad którym doskonale panowała dh Maryla. A efekt imponujący: 100 + kilka kartek świątecznych, 53 aniołki i jeszcze kilka innych ozdóbek.
Wszystko to trafiło potem z najlepszymi serdecznymi życzeniami od Kręgu do tych, którzy przez cały rok byli dla nas życzliwi, do naszych przyjaciół i do członków Kręgu, jako uzupełnienie upominków.
Całkiem ładny efekt przedświątecznego plotkowania!
Czy takie warsztaty staną się naszą tradycją? Kto wie – może?
Warsztaty były częścią zadania publicznego „W kręgu harcerskich seniorów dofinansowane z budżetu Miasta Katowice.


       

       

        

 

XXXVI FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ TRATWA 2021
6 listopada 2021

Tym razem „Na szlaku Kultury” trafiliśmy na koncert finałowy kolejnej edycji Festiwalu Pieśni Żeglarskiej Tratwa 2021 w Chorzowskim Centrum Kultury.
W zadumie
i z uwagą słuchaliśmy autorskich piosenek podszytych wiatrem i skąpanych
w morzu
Folkowego Duetu ABC, oraz inspirowanych podróżami, nie tylko żeglarskimi
i poezją w wykonaniu Marty Kani i Łukasza Szymańskiego. Prawdziwą ucztą duchowa był jednak występ Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej. Pięknych ballad żeglarskich połączonych z klimatem ballad rosyjskich nie dało się tylko słuchać – trzeba było śpiewać razem z artystami.

      

       

Harcerze śląscy w walce o niepodległość
gawęda na ognisko

Nasze kolejne wydawnictwo. Właśnie odebraliśmy z drukarni.

Broszurka zawiera wydrukowany tekst gawędy zaprezentowanej w dniu 3 września 2021
podczas ogniska pod Wieżą Spadochronową w parku im Tadeusza Kościuszki w Katowicach.
Ognisko poświęcone było 100-leciu powstania harcerstwa na Górnym Śląsku i roli jaka śląscy harcerze odegrali w walce o niepodległość, a więc w powstaniach śląskich, utrwalaniu polskości na Śląsku w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w obronie śląskich miast we wrześniu 1939 roku i w konspiracji wojennej. W treści gawędy fakty historyczne zobrazowane zostały wspomnieniami uczestników wydarzeń, wypisami z kronik harcerskich, dokumentów.
Środki na wydanie pbroszurki  pozyskała nieformalna grupa „Czuwajka” w konkursie małych grantów z programu  „Śląskie lokalnie”. Dziękujemy Grażynie, Joli i Mirkowi.

500 egzemplarzy broszurki jest w dyspozycji Kręgu Katowice. Chętnie nieodpłatnie przekażemy ją wszystkim zainteresowanym, których prosimy o kontakt z Miecią lub Elą (telefony na stronie w zakładce Katowice/władze). 

 

 

Dzień Wszystkich Świętych
1 listopada 2021

Dzień zadumy, wspomnienia tych co odeszli, a jeszcze w ubiegłym roku zapalali znicze na innych grobach. W naszych myślach rezerwujemy dla nich miejsce, bo Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.
Pamiętamy o naszych zmarłych poprzednikach, o przyjaciołach z harcerskiego szlaku i jak każdego roku spieszymy na cmentarze
z światełkiem pamięci.

      

        

         

Czuwaj Druhno, Czuwaj Druhu na wiecznej warcie!

Środki na zakup zniczy w tym roku pozyskała nieformalna grupa „Czuwajka” w konkursie małych grantów z programu  „Śląskie lokalnie”. Dziękujemy Grażynie, Joli i Mirkowi.

 

 

Na szlaku kultury –  28 października 2021

W otwartym konkursie ofert Wydziału Kultury Urzędu Miasta pozyskaliśmy grant na dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalnych.28 października na naszym kulturalnym szlaku znalazł się krakowski Teatr KTO i sztuka „Stroiciel grzebieni”

Spektakl przeniósł nas w obszar na granicy światów, bo „Umrzeć jest łatwo, ale  zapewnienie sobie komfortu po śmierci może być nie lada wyzwaniem…”
Byliśmy więc uczestnikami wzmagań głównego bohatera poprzez cała serię komicznych sytuacji, dowcipnych, czasem dosadnych dialogów i przemyconych w ich treści refleksji o przemijaniu, małżeńskich relacji i miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią.
No i fantastyczna gra aktorów. Wypada tylko zgodzić się z opinią zamieszczoną w recenzji na stronie internetowej: … Przy minimum scenografii i rekwizytów, aktorzy swoimi kreacjami zapełnili niemal pustą scenę do maksimum. To jest Sztuka i trzeba to wyraźnie podkreślić…”

To była duchowa uczta na szlaku kultury, a zapewnili ją: Krzysztof Niedźwiedzki -autor tekstu i reżyser oraz wykonawcy: Elżbieta Firek, Jacek Buczyński, Tadeusz Łomnicki/Jacek Joniec, Paweł Rybak, Maciej Słota.

 

Dzień Otwarty Centrum Organizacji Pozarządowych
26 października 2021

Dni otwarte to zawsze okazja do promowania tego czym organizacja się zajmuje. Tym razem wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieć się jakie organizacje związane są z Centrum, organizacje mogły poznać się wzajemnie, nawiązać kontakty, pochwalić się swoimi osiągnięciami. Były warsztaty medycyny naturalnej i psychologiczne.
Był też niewielki kącik naszej „Czuwajki” i budził zainteresowanie. Prowadziliśmy dyskusje o harcerstwie, o naszych książkach, podejmowanych akcjach, o niedawnym ognisku.
Miło słyszeć, że dla wielu mieszkańców jesteśmy uosobieniem dawnego,tradycyjnego harcerstwa.

Kraków – 25 września 2021

To była trzecia próba zorganizowania wycieczki do Krakowa. Wcześniej planowane wyjazdy uniemożliwił coronawirus. Tym razem udało się !!! Wycieczka odbyła się, a jej program został w całości zrealizowany. Było tak:

Najpierw Cmentarz Rakowicki. Naszym celem był grób Józefa Kreta. Dotarliśmy tam po drodze zwiedzając inne zabytki cmentarza: najstarsze groby, Anioła Zemsty, Kaplicę cmentarna p.w. Zmartwychwstania Chrystusa króla,

       

Kwatery Powstańcze z 1830 i 1863 roku, . Na dłużej zatrzymaliśmy się w Alei Zasłużonych – miejscu spoczynku wielu znanych nam wielkich postaci.
              

I już w pobliżu grób, którym spoczęli Józef Kret i Zofia Hoszowska Kretowa.Zapaliliśmy znicze i opowiedzieli o autorze „Harcerzy wiernych do ostatka” Krakowianinowi, również harcerzowi, który zapytał nas o powód naszej bytności w tym miejscu.


Spacerkiem, odwiedzając grób Wisławy Szymborskiej wróciliśmy do bramy głównej, do dojechać do Rynku i tam udac się na dalsze zwiedzanie: Podziemi Rynku, Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukienicach, a potem na Kazimierz do najstarszej Synagogi.

     

   

 

 

Czas na kulturę 17 września 2021

Skorzystaliśmy z zaproszenia zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice
i piątkowy wieczór
17 września spędziliśmy w teatrze. 

Oglądaliśmy współczesną komedię „Oddam żonę w dobre ręce” w Teatrze Żelaznym. To sztuka pełna zabawnych i czasem absurdalnych dialogów w świetnym wykonaniu aktorskim.

 

 

   

Śląscy harcerze w walce o niepodległość”
        3 września 2021
ognisko pod Wieżą Spadochronową
  

Ognisko zorganizowane zostało dla uczczenia 100.rocznicy powstania harcerstwa na Śląsku, przypomnienia wkładu harcerzy w utrwalanie polskości na Śląsku, udziału śląskich harcerzy w Postaniach Ślaskich i w obronie śląskich przed wkraczającymi we wrześniu 1939 roku niemieckimi wojskami.
Ognisko było realizacją zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice.

W kręgu ogniskowym zasiedli Druhny i Druhowie z Chorzowa, Rydułtów i Zabrza, harcerscy seniorzy z Ligoty, Giszowca, członkowie rodzin dawnych i młodzież harcerska z Giszowca, Kostuchny, Zawodzia, mieszkańcy Katowic oraz goście Radna Miasta Katowice Barbara Mańdok, Zastepczyni Naczelniczki Wydziału Kultury UM Katwoice  Jowita Hercig, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach mł. insp. dr Artur Orman, Komendantka Chorągwi Śląskiej – hm Anna Peterko, Zastępca Komendantki Chorągwi – hm Andrzej Lichota, oraz Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” hm Henryk Górny.


           

Gorączkowe przygotowania trwały od wielu dni, a 3 września od wczesnych godzin popołudniowych.

             

Sygnał do rozpoczęcia zagrał trębacz Pan Marcin w Orkiestry Dętej Katowice. Potem dowodzenie przejął Druh Darek, wyznaczony na ten czas oboźnym.
Hymn, przywitanie wszystkich przybyłych i rozpalenie ogniska. Dokonali tego harcmistrzowie Jan Piechaczek i Jerzy Dymarski. Popłynęły ogniskowe pieśni, intonowane przez specjalnie stworzony na tę okazję zespół muzyczny.

 W gawędzie, pieśniach patriotycznych, powstańczych i piosenkach harcerskich przebyliśmy przez 100 lat historii śląskiego harcerstwa. Poprzez wspomnienia, zapisy świadków zgromadzone w dokumentach i kronikach harcerskich, przypomnieliśmy bohaterów tamtych czasów, którzy w historii lokalnej powinni mieć swoje znaczące miejsce. Z wielkim przejęciem wszyscy słuchali o losach harcerzy broniących Wieży Spadochronowej, a potem „Katowickiej ballady” w wykonaniu Druhny Eweliny
z „Słonecznych”.

         

Gawęda zakończyła się przesłaniem do młodego pokolenia harcerzy, by przekazana im historia była inspiracja do poszukiwań harcerskiej i obywatelskiej tożsamości.

Ognisko dobiegło końca, ale zanim zawiązał się krąg, przedstawiciele wyznaczone osoby głowniami z ogniska zapalili znicze by w czasie, kiedy rozlegały się pieśni pożegnalne i grana na trąbce „Cisza”, złożyć je pod obeliskiem przy Wieży.

 

         

Dziękujemy wszystkim którzy wspólnie z nami zasiedli w kręgu ognia, by w ten sposób uczcić 100-lecia harcerstwa na Śląsku i oddać hołd naszym poprzednikom.
Dziękujemy tym członkom naszego kręgu, którzy to ognisko przygotowali oraz wszystkim, którzy nas w tym działaniu wspierali.
Zarząd Kręgu SRH Czuwaj w Katowicach

 

 

 

Zdobywamy nowe kompetencje
10 – 26 sierpnia 2021

20 osób z naszego kręgu uczestniczyło w kolejne wtorki i czwartki pomiędzy 10 a 26 sierpnia w warsztatach informatycznych i w ten sposób uzyskaliśmy nowe kompetencje, a komputer i smartfon przestały być urządzeniami niezrozumiałymi. Oczywiście do biegłości w tej dziedzinie jeszcze nam daleko, ale podstawy poznaliśmy i jakoś sobie radzimy. Dalej, to już cierpliwość do samodzielnego dochodzenia „jak to zrobić” i ćwiczenie.
Nasze warsztaty realizowane były w ramach zadania publicznego „W kręgu harcerskich seniorów” dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice.

         

Harcerska Biesiada Śląska

2 lipca 2021 roku spotkaliśmy się po raz pierwszy po półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami. Zdecydowaliśmy zaprosić wszystkich naszych członków i sympatyków na Harcerską Biesiadę Śląską.
Ta biesiada w naszych pierwotnych zamierzeniach miała odbyć się w okolicach Barbórki 2020 roku, ale Covit-19 spowodował kolejny już Lock down. Toteż korzystając z odwrotu tego nieproszonego gościa postanowiliśmy naszemu spotkaniu nadać mocny akcent.
Tak, by zaczerpnąć nowej energii i poczuć radość wspólnego przebywania, wspominania i śpiewania.

Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Pełnomocnik Prezydenta ds seniorów
dr Helena Hrapkiewicz, Druhna Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko i Jej Zastępca i równocześnie Wiceprzewodniczący SRH „Czuwaj” hm Andrzej Lichota. Była też, chociaż krótko, TVS Silesia i w związku z tym przedobiadową atmosferę można było zobaczyć w programie „Srebrne Katowice”. 
Nasze zaproszenie do Nadleśnictwa Katowice, gdzie biesiadowaliśmy, przyjęli harcerscy seniorzy z Ligoty, Giszowca i Wełnowca.

 

     

 

Biesiadowanie rozpoczęliśmy bardzo tradycyjnie – piosenką instruktorską, a potem szybki przegląd strojów biesiadników i wyszło, że trochę trzeba uzupełnić. Dlatego wszyscy (no prawie) wykonali dla siebie czako (druhowie) lub wianek (druhny). To przedsięwzięcie nie udało by się, gdyby Maryla nie przygotowała 30 pióropuszy, 530 kwiatków i 300 wstążek. Brawo Maryla!!!!!!!

              

W takim kolorowym anturażu mogliśmy rozpocząć biesiadowanie przy śląskich pieśniczkach, zebranych na tę okazję w specjalny śpiewnik, berach i bojkach opowiadanych jeszcze przez naszych starzikow, ale i znanych bardziej powszechnie (np. „Kopciuszek”) przetłumaczonych na śląski przez Druhnę Gabrysię, zapożyczonych od Kabaretu Młodych Panów czy Masztalskich.
Niezapomniana kapelę stworzyli nasi harcerscy muzycy i to z rożnych środowisk. Wystarczyła krótka próba i grali prawie jak … filharmonicy. 

         

         

         

         

         

          

Poczęstunek, a raczej biesiodne jodło – też były tradycyjne. Zisty (babki) upiekły Basia i Irenka ( palce lizać), pozostałe potrawy: wodzionka, szałot ( sałata jarzynowa)ze frankfurterkami, tuste (stopiona słonina) i ogórki perfekcyjnie wykonali Grażyna i Mirek – nasi czuwajkowi kucharze (nie do przecenienia) !!!!!!!!! Całości dopełniły: krupniok, leberwuszt (pasztetowa) i prezwuszt ( salceson).(niebo w gębie!)

 

             

Była to udana biesiada.Kończyliśmy ją w radosnych nastrojach, wzmocnieni duchowo, z nadzieją na rychłe ponowne spotkanie.
Dziękujemy Nadleśnictwu Katowice za udostępnienie pięknego obiektu, Druhowi Bolkowi – leśniczemu, który towarzyszył nam w tej zabawie i zachwycał śpiewem, wszystkim, którzy napracowali się, by impreza przebiegała sprawnie, ale szczególnie uczestnikom, za pomysłowe stroje, dobry humor, atmosferę, którą stworzycieli,
dobrą kondycję do późnych godzin powieczornych.

Zdjęcia: Jan Gołąbek, Maria Stangrecka, Mariola Słyk

W Ojcowskim Parku Narodowym
26 lipca 2021

11 osobowa grupa katowickich czuwajkowiczów uczestniczyła w wycieczce do Pieskowej Skały i Doliny Prądnika, której organizatorem było zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice.
Do drodze do zamku trzeba było pokonać 120 schodów, a potem już tylko obcowanie z legendami opowiadanymi przez przewodnika i dziełami sztuki  tam zgromadzonymi. 

            

Z Zamku spacerek ścieżką do Maczugi Herkulesa wymagał jednak trochę wysiłku, bo skarpa stroma, a nocne opady spowodowały, że była dodatkowo śliska.
Ale wszyscy dali radę.

Ekspozycja Muzeum Przyrodniczego w Ojcowie zachwyciła wszystkich.

                   

Po posiłku spacer Doliną Prądnika do Źródełka miłości i Bramy Krakowskiej.

                                                       

I już niestety trzeba wracać. Wycieczka udana, pogoda i atmosfera świetna.

Smutne pożegnanie  -17 kwietnia 2021

17 kwietnia na Cmentarzu Rzymskokatolickim Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach przy ulicy Francuskiej z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 

dh Ewę Feliniak – Grella.

Na wieczną wartę odeszła 13 kwietnia.
Pozostaje w naszych myślach, wspomnieniach i przeżyciach, które wspólnie tworzyliśmy.
Członkinią naszego Kręgu była od 9 lat. Zawsze pełna wigoru przyjacielska, uśmiechnięta.
 I taką Cię zapamiętamy Druhno!

 

 

                                                 

   

Wielkanoc 2021
27 marca 2021

Koronawirus wyczerpuje wszelkie, nawet największe i najgłębsze pokłady naszej cierpliwości. Znowu nie pozwala nam spotkać się.
A miałyśmy takie pomysły ….. na tradycyjne harcerskie spotkanie w Parku Kościuszki. No cóż – plany planami, a covit swoje – czyli lockdown. Jajek poszukiwać będziemy za rok (może?).

Od piątku 26 marca do katowickich „czuwajkowiczów” nieśmiało pukają Zające z drobnymi upominkami i bardzo  bardzo ciepłymi i serdecznymi życzeniami. Świętujmy Wielkanoc
w zdrowiu, z radością w sercu
i optymizmem na przyszłość.

 


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
Życzymy Wam dużo zdrowia, pogody ducha,
Smacznego jajka, mazurka słodkiego, mokrego dyngusa.
I zajączka skaczącego.
Życzymy Wam wiosny w życiu codziennym, rodzinnym, w pracy,
i na koncie bankowym,
ale przede wszystkim wiosny w sercu!

PS.
W przygotowaniu niespodzianek pomogli nam harcerze z Wełnowca. To oni zrobili kolorowe zajączki.
Dziękujemy też naszym „Zającom”. Jesteście wspaniali.
Zarząd Kręgu

Dziękujemy !!!!!!
7 stycznia 2021

Drodzy „Czuwajkowicze” !!!

    Po raz kolejny pragniemy Wam podziękować za ogromne zaangażowanie, mimo trudnego roku, w akcje organizowane przez SHR „Czuwaj” Krąg Katowice.
     Dziękujemy za reprezentowanie Nas wszystkich w trakcie uroczystości pod Wieżą Spadochronową i Pomnikiem Harcerzy na Rynku.
     Dzięki Wam udało się po raz kolejny przeprowadzić „Akcję Znicz” . Była to już trzecia edycja, która spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem z Waszej strony. Do Zarządu Kręgu dotarło szereg podziękowań członków rodzin Tych, którzy już odeszli na wieczną wartę, ale pozostają w naszej pamięci.
     Pragniemy podziękować również za udział w akcji przepisywania materiałów, które wpłynęły na konkurs organizowany przez Bibliotekę Śląską, Komendę Chorągwi, Kuratorium i SRH „Czuwaj”. Włączyło się do niej wielu z Nas. Łącznie przepisaliśmy i przygotowali do dalszych prac redakcyjnych i opracowania ponad 250 stron (rękopisów lub maszynopisów). Obecnie materiały zostały zarchiwizowane w formie elektronicznej. Akcja trwa w dalszym ciągu.
Serdeczne podziękowania kierujemy do tych spośród Nas, którzy wcielili się w rolę pomocników św. Mikołaja i bardzo sprawnie, z wielkim zaangażowaniem sprawili radość Nam wszystkim oraz tym, którzy jako seniorzy harcerscy współpracują ze środowiskami harcerskimi lub byli naszymi wychowawcami w chwilach naszych początków na harcerskim szlaku. Dzięki uzyskanym z Urzędu Miasta Katowice funduszom przeznaczonym dla seniorów mogliśmy sprawić radość i zaistnieć w ten świąteczny czas u 120 byłych i niektórych czynnych instruktorów harcerskich.
      Podziękowanie kierujemy także w stronę uczestników zbiórki drużyny wodnej /On – line/ . Udało Nam się zainteresować naszych młodych druhów formami pracy stosowanymi w czasach gdy sami prowadziliśmy aktywną działalność jako instruktorzy harcerscy, a im udało się „zarazić nas” zbiórką on-line.

      Jesteście bardzo wyjątkowymi ludźmi, którzy w sposób dojrzały postrzegają życie. W pełni rozumiecie sens i potrzebę Naszej misji społecznej. Poświęcając swój wolny czas, dajecie cząstkę siebie, a to jest największy dar którego nie można kupić w sklepie lub zamówić przez internet.

Zarząd Kręgu Katowice
Mieczysława Tomera,
Elżbieta Tabacka- Wosińska,
Mariola Słyk,
Henryka Bar,
Maria Stangrecka.

 

 


„Upominek na święta ”
grudzień 2020

Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie harcerscy seniorzy Katowic spotykali się przy kominku lub na świątecznej biesiadzie, gdzie nie brakowało śpiewania, wspomnień, zabawy, opłatka, świątecznych życzeń
i prezentów, a przede wszystkim życzliwej atmosfery. W tym roku, że względu na covit nie możemy spotkać się. Niech zatem namiastką tej świątecznej atmosfery będą świąteczne upominki dla 120 harcerskich seniorów z naszego Miasta, które przygotowaliśmy za środki pozyskane w ramach małego grantu z budżetu Miasta Katowice.
Mikołajami, odwiedzającymi seniorów będą członkowie naszego Kręgu i harcerze z Wełnowca i Giszowca.
Niech te upominki i serdeczne życzenia będą świadectwem, że o Was pamiętamy.

                 

             

           

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice

Coronavirus górą, niestety!

Na początku roku, w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Katowice, Krąg zdobył 6 tysięcy złotych na realizację zadania publicznego „W kręgu harcerskich seniorów”. W ramach zadania mielimy pojechać na wycieczkę do Krakowa, oraz miały odbyć się Harcerska biesiada śląska i warsztaty przedświąteczne.
W realizacji zadania przez cały rok skutecznie przeszkadzała nam pandemia. Ostatecznie Zarząd Kręgu podjął decyzję o rezygnacji
z realizacji zadania i zwrocie środków finansowych do Urzędu Miasta.

Postaramy się zrealizować zadanie w oku 2021. Mamy nadzieję, że tym razem uda się.

Zbiórka on-line
10 listopada 2020

Zwrócił się do nas Druh Piotr z X Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej z propozycją udziału kilku seniorów w zbiórce zastępowych drużyny. Tematem zbiórki miały być nasze instruktorskie doświadczenia. Trudność polegała na tym, że zbiórka będzie on-line.
To pierwsze takie nasze grupowe doświadczenie, bo indywidualnie wielu z nas uczestniczy w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach.

Doświadczenie fantastyczne. Forma zbiórki bardzo nam się podobała. I w ten sposób wyłoniło się zadanie dla Kręgu na rok 2021. Musimy opanować technologie kontaktów on-line. Internet nie jest trudny! Trzeba przestać się bać!!!.

               

 

Pamiętamy o tych, którzy odeszli…
1 listopada 2020

Przełom października i listopada każdego roku to czas, kiedy myślami wracamy do naszych przyjaciół, naszych harcerskich nauczycieli i wychowawców, instruktorów – których spotykaliśmy na obozach i na szlakach harcerskich wędrówek.
Dzisiaj odwiedzamy ich w miejscach ich spoczynku. Zapalamy znicze na ich grobach, staramy się pamiętać o ich dorobku i przekazać wiedzę o nich młodszym harcerskim pokoleniom.
Tak było i w tym roku. Znicze zapaliliśmy na 120 grobach na katowickich cmentarzach, pod pomnikami i tablicami pamięci. W tym przedsięwzięciu pomogli nam harcerze I Szczepu im. Obrońców Katowic i XVI Szczepu z Giszowca oraz osobiście Druhna Komendanta katowickiego Hufca im. Bohaterów Wieży Spadochronowej.
Dziękujemy Wam Druhny i Druhowie. Wasza pomoc w tym covidowym czasie była znacząca. Pięknie zastąpiliście naszych najstarszych członków, którzy dla swojego bezpieczeństwa mogli pozostać w domu.

           

        

 

 

Smutne pożegnania

phm Elżbieta Kwietniowska-Strozik odeszła na wieczną wartę 28 października 2020 roku. 15 listopada ukończyłaby 57 lat. Odeszła nagle.
Jeszcze 5 września była na wycieczce w Mosznej
i na Górze św. Anny.
Członkiem Kręgu była krótko, ale pamiętamy ją  jako wesołą, serdeczną osobę,

z uśmiechem na twarzy, gotową pomagać każdemu, kto pomocy potrzebuje, zaangażowaną we wszystko co robiła. 
Była nauczycielką przedszkolną i nauczania początkowego, logopedą, prekursorką nowatorskich metod terapii dzieci niedosłyszących i niesłyszących. Do końca była aktywna zawodowo. 

Pozostanie w naszej pamięci!

                                                     

 

18 września po długiej chorobie zmarła hm Jolanta Zapart – instruktorka Katowickiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.
Druhna Jola nie była członkinią Kręgu Katowice, ale była naszą sympatyczką i wypróbowanym przyjacielem. To ona pomagała nam przygotować coroczne spotkania harcerskich seniorów z Katowic. Zawsze życzliwa, otwarta wspierająca nie tylko dobrą radą. Pożegnaliśmy Ją 22 września 2020 na cmentarzu w Tychach Świerczyńcu.

Cześć Jej pamięci! 

 

 

5 września 2020

Moszna – Góra św. Anny i Rejs po Kanale Gliwickim

5 września razem z seniorami Strażakami wybraliśmy się na wycieczkę nieco na Zachód od Katowic – na teren województwa opolskiego.
Pierwszy przystanek to Pałac w Mosznej – czyli rezydencja śląskiego rodu Tele-Wincklerów wybudowana w XVII wieku Pałac posiada 365 pomieszczeń i 99 wież i wieżyczek.
Powierzchnia pałacu wynosi 8 tys. m², a dookoła ponad dwustu hektarowy park z trzystuletnimi dębami, azaliami i rododendronami.
Podziwialiśmy eklektyczną architekturę pałacu, zwiedzaliśmy jego wnętrza, spacerkiem dotarliśmy do cmentarz rodzinny znajdujący się w pałacowym parku.

        

        

Drugi punkt to Góra św. Anny. Najpierw przy historycznej kapliczce wysłuchaliśmy historii powstania klasztoru św. Anny na Chełmskiej Górze (bo tak nazywali ten wygasły wulkan Ślązacy) i dziejów miejscowości u podnóża góry o nazwie Święta Anna ( po śląsku Świyntŏ Anna, a po niemiecku Annaberg  albo Sankt Annaberg ) Pięknie opowiedziała nam to nasza Przewodniczka – Pani Mirka. Potem trzeba było zdobyć tę Górę schodami do bramy zwanej Ave Maria, kilkanaście minut indywidualnych refleksji we wnętrzach Bazyliki św. Anny i kto jeszcze miał siłę ruszył na w kierunku Pomnika czynu Powstańczego. Pani Mirka przybliżyła nam historię walk powstańczych, które w tym rejonie miały miejsce w w 1921 roku, powstania amfiteatru, który oglądaliśmy z poziomu Pomnika i historię powstania samego Pomnika. W drodze powrotnej do autokaru jeszcze spojrzenie i krótka informacja o rezerwacie przyrody w miejscu, gdzie przez 60 lat, aż do 1946 roku pozyskiwano nefelinit i wapń.

       

     

     

Na zakończenie atrakcja – Rejs statkiem Mariny po Kanale Gliwickim, kolejny zabytek techniki, który poznajemy na szlaku naszych krótkich lokalnych wycieczek . Wrażenie na wszystkich zrobiło obniżanie poziomu wody, a potem pompowanie wody do śluzy na trasie naszego rejsu. Oczywiście, jak to w Czuwajce – na pokładzie …. śpiewanie.

 

       

 

         

        

 

4 września 2020

4 września

To data ważna dla śląskich harcerzy, a dla katowickich – szczególnie.
Pamięć o tych co bronili Katowic we wrześniu 1939 roku, a potem przez cały czas II wojny światowej walczyli
w Szarych Szeregach każe nam stawić się w tym dniu pod Wieżą Spadochronową w Parku Kościuszki i na Katowickim Rynku.
I chociaż w tym roku oficjalne uroczystości były inne – bo covit 19, nasza delegacja złożyła kwiaty najpierw pod Pomnikiem Harcerek I Harcerzy, a potem przy obelisku pod Wieżą.

 

            

28 sierpnia 2020

Kolejką wąskotorową z Bytomia Karbia nad jezioro Chechło

 

 

Katowicki Krąg zaproszony został na wycieczkę kolejka wąskotorową z Bytomia Karbia nad jezioro Chechło. Wybrała się 15 – osobowa grupa, a razem z nami nasze wnuki.
Kolejka wąskotorowa znajduje się na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Działa nieprzerwanie od 160 lat. Wcześniej przewoziła towary do prężnie rozwijających się zakładów przemysłowych na przestrzeni od Miasteczka Ślaskiego poprzez tarnowskie Góry, Gliwice, Bytom Zabrze po Rudy Raciborskie i Katowice. Obecnie wozi turystów na odcinku 22 km. Ale przejażdżka – to niezaprzeczalnie wspaniała przygoda dla młodszych i starszych.

                  

 

Rozpoczęło się w Katowicach. Dezynfekcja autokaru, maseczki, dezynfekcja rąk i ruszyliśmy w drogę.   

Na stacji Bytom Karb czekał na nas Pan Przewodnik.  Pierwszy punkt zwiedzania, to zabytkowa nastawnia. Tutaj poznaliśmy tajniki zaradzania ruchem kolejowym w obrębie stacji. Bardziej ciekawscy mogli przyjrzeć się wnętrzu tego „mechanicznego komputera”, a nawet popróbować pracy na stanowisku dyżurnego. Potem kolejne eksponaty. Niezainteresowane, zwłaszcza dzieciaków, budziły lokomotywki na torowiskach. Starsi, mimo codziennych dolegliwości stawów, gremialnie udali się do salonki. To taki wagon, w którym w dawnych czasach podróżowali dyrektorzy Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, bo w Niemczech, był taki, że jeden raz w roku mieli obowiązek odbycia podroży koleją, którą zarządzali. 

             

 

               

Zwiedzając spoglądaliśmy na na ustawione na sąsiednim torze wagony. Tymi własnie mieliśmy podróżować  Zajęliśmy miejsca, Pan Kierownik pociągu dal sygnał
i ruszyliśmy. Atrakcji  naszej podroży dodawały liczne zakręty na trasie, mosty, krótkie i dłuższe tunele, zieleń, a przede wszystkim ciekawe krajobrazy.

               

 

               

 

               

 

Po godzinie dotarliśmy na właściwa stację. Jeszcze tylko krótki spacer i przed nami jezioro Chechło – miejsce naszego pikniku, gdzie delektowaliśmy się piękną pogodą, chętni mogli pluskać się w wodzie. Niestety krótko. Trzeba było wracać, bo pociąg czeka.
W drodze powrotnej oczywiście ……  śpiewanie

               

 

                

 

25 czerwca 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kręgu

29 maja upłynęła kadencja obecnych władz Kręgu. Należało, zgodnie z kalendarzem zadań na rok bieżący przeprowadzić Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Kręgu. Trzeba to zrobić mimo ciągle obowiązującego stanu epidemii. Nie mniej jednak Rząd RP zniósł już obostrzenia, min. można organizować spotkania do 150 osób, odbywają się imprezy sportowe, trwa kampania wyborcza, a w spotkaniach z kandydatami na Urząd Prezydenta RP uczestniczą setki ludzi. Oczywiście obowiązują środki bezpieczeństwa.
W tym wypadku zważywszy całość argumentów za i przeciw, oraz po konsultacjach z członkami Kręgu Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie – Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 25 czerwca 2020 roku.
Żeby było bezpiecznie to – na ogródku u Ewy, Wojtka i Gaby. Maseczki mamy, otrzymaliśmy z MOPS, płyny dezynfekcyjne także posiadamy, jesteśmy odpowiedzialni.
Na zebranie przybyło 20 osób. Wszyscy zadowoleni, że wreszcie możemy się spotkać. Przy wejściu czekały maseczki i obowiązkowa dezynfekcja rąk. Nie było uścisków, serdecznych powitań, śpiewania i tradycyjnego kręgu na zakończenie.
Zgodnie z porządkiem obrad wysłuchaliśmy sprawozdań Przewodniczącej, Skarbniczki, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Członkowie Kręgu udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrali nowe władze i przyjęli program działania do końca 2020 roku.

         

        

23 czerwca 

Z Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach otrzymaliśmy 100 maseczek wielokrotnego użytku. Przydadzą się na Walne Zebranie Kręgu. Podzielimy się tez z harcerzami.

6 kwietnia

Maseczki dla seniorów z Katowic.
Z Miejskich Punktów Pomocy Społecznej pobraliśmy maseczki oraz rękawiczki jednorazowe i dostarczyliśmy je dla 27 członków Kręgu.

16 marca

Było wiele planów i nowe wyzwania. Niestety – już w czasie przeszłym, bo przybył nieproszony gość – Coronawirus, groźny dla zdrowia i życia wszystkich, a nas seniorów szczególnie. Obowiązujące stało się hasło ZOSTAŃ W DOMU. Więc jesteśmy w domu, umilając sobie czas przeróżnymi pomysłami wymienianymi e-mailowo, sms, WhatsApp, itp. komunikatorami elektronicznymi.

Spotkanie Robocze  – 21 lutego 2020 

 

Pierwsze spotkanie w 2020 roku odbyliśmy w piątek – 21 lutego. W przeddzień Dnia Myśli Braterskiej i po tłustym czwartku. Było trochę świątecznie, zabawnie, ale przede wszystkim roboczo. Jeszcze raz powrócimy do wydarzeń minionego roku, ale przede wszystkim obszernie mówiliśmy, o tym co czeka nas w roku bieżącym, a zatem:
– w kwietniu w ramach zadania „W kręgu harcerskich seniorów” wyjazd do Krakowa
(cmentarz Rakowiecki, Kazimierz, Podziemie Rynku i spektakl teatralny),
– walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze kręgu,

– przygotowanie harcerskiego przewodnika po Katowicach do końca maja,
– przygotowanie XIII Zlotu SRH w Katowicach poświęconego 100-leciu harcerstwa na Śląsku,
– udział w uroczystościach pod Wieża Spadochronową 4 września 2020,
– Biesiada Ślaska – w ramach zadania „W kręgu harcerskich seniorów”,
– warsztaty przedswiateczne w ramach zadania „W kręgu harcerskich seniorów”; 
– występuje pilna potrzeba opracowania katalogu grobów harcerskich na katowickich cmentarzach,
– Pamiętamy 2020 w okolicach 1 listopada 2020.

        

Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia  14.12.2019

 

14 grudnia członkinie Zarządu i nasi delegaci uczestniczyli w Zjeździe Sprawozdawczym Stowarzyszenia. Wysłuchaliśmy sprawozdań władz, podsumowań obchodów 15 -lecia, uchwalony został program działania na rok 2020.
Miłym akcentem było wyróżnienie dh Ireny Prukop Odznaką Za zasługi dla Chorągwi Ślaskiej. Gratulujemy i dziękujemy Irenko, bo na to wyróżnienie solidnie zapracowałaś.
Zjazd, jak to już w tradycji zakończył się obiadem wigilijnym.

                               

           

Zdjęcia – zbiory SRH”Czuwaj”

Biesiada urodzinowo-mikołajowa 6.12.2019

Rok 2019 to rok jubileuszu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Nasz krąg powstał znacznie później, bo w styczniu 2012 roku, jednak jesteśmy częścią Stowarzyszenia i z wielką chęcią ten jubileusz 15-lecia postanowiliśmy świętować. Uznaliśmy też , że jest to znakomita okazja do przedstawienia dorobku naszej organizacji i zaproszenia do naszych szeregów nowych członków.
I to wyjaśnia urodzinowy charakter naszego tegorocznego spotkania integracyjnego harcerskich seniorów Katowic. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych instruktorów z Ligoty, Giszowca, Szopienic i Wełnowca oraz znamienitych gości: Panie Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. seniorów – Pani dr Helena Hrapkiewicz i ds NGO – Pani Agnieszka Lis. Był też Zastępca Komendanta Chorągwi Ślaskiej ZHP i Wiceprzewodniczący SRH „Czuwaj” – hm Andrzej Lichota, członkowie Komisji Rewizyjnej SRH Dh Helmut Rolle – przewodniczący i dh Henryk Kasprzyca – sekretarz oraz Marian Cichoń – Komendant kręgu „Czarne Diamenty”. Zapowiedział się też Mikołaj, wszak 6 grudnia – to przede wszystkim Jego dzień.

         

         

Na początku przy biesiadnym stole, zgodnie z urodzinową tradycją, chwaliliśmy się dorobkiem Stowarzyszenia. Prezentacja często przerywana była piosenkami, zabawami i wspomnieniami naszych członków związanymi z udziałem w imprezach prezentowanych na zdjęciach. Był też prezent od instruktorów z Ligoty

       

    

Mikołaj nie zawiódł. Przyjechał specjalnym pojazdem, w towarzystwie śnieżynki i z dwoma koszami prezentów. Trzeba jednak było na prezenty zapracować … piosenka, wierszyk, …..

         

Pożegnaliśmy się, tradycyjnie kręgiem, ale najpierw były życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Roku 2020.
Środki finansowe na realizację zadania pozyskaliśmy w ramach otwartego konkursu i małego grantu.  

zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice.

Zdjęcia dh Marek Krzeszowski z Kręgu Ligota

Pamiętamy  1.11.2019

 

W tradycji drużyn harcerskich, z których się wywodzimy było zawsze zachowanie w pamięci zmarłych naszych instruktorów. Świadectwom tej pamięci było odwiedzanie ich grobów w okresie Święta zmarłych. Tak czynimy w dalszym ciągu. Za swój obowiązek uważamy zapalić znicze na grobach nie tylko tych instruktorów, na których umieściliśmy krzyże harcerskie, ale także wszystkich,  których na swojej harcerskiej drodze spotkaliśmy, a dzisiaj są na wiecznej warcie.
Członkowie Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” w Katowicach odwiedzili groby 122 zmarłych instruktorów znajdujące się na 17 katowickich cmentarzach i poza Katowicami, a także miejsca pamięci harcerzy, którzy zginęli w Katowicach we wrześniu 1939 roku i pomordowanych w okresie II wojny światowej. Nasze znicze oznaczone zostały nalepkami podkreślającymi pamięć o harcerskiej służbie zmarłych.
Na czterech cmentarzach towarzyszyli im harcerze z katowickich drużyn.
Środki finansowe na zakup zniczy pozyskaliśmy z urzędu Miasta Katowice w ramach małego grantu na realizację zadania „W harcerskiej tradycji”.

               

   

         

                             

 

                 

zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice

Zdjęcia: zbiory członków Kręgu Katowice

U  Gaby, Ewy i Wojtka   11.10.2019

Czas na spotkanie „na luzie” i trzeba wykorzystać ostatnie pogodne jesienne dni. Wykorzystamy zaproszenie naszych członków Gaby, Ewy i Wojtka  by spotkać się przy innym, niż obrzędowe,  ognisku.
Były oczywiście piosenki, wspomnienia, opowieści i zwykłe pogaduszki.

         

zdjecia – Elżbieta Tabacka

Festiwal Organizacji Pozarządowych 15.09.2019

Nasz Krąg otrzymał od władz Miasta zaproszenie do udziału w tegorocznym Festiwalu Organizacji Pozarządowych na katowickim Rynku. Uznaliśmy, ze to okazja do promocji Kręgu i Stowarzyszenia.
Prezentowało ponad 100 rożnych organizacji. Na naszym stoisku były liczne pamiątki zebrane w czasie 15-letniej działalności, otrzymane w tym czasie odznaczenia. Prezentowaliśmy także nasze dwie broszury poświęcone zmarłym harcerskim instruktorom. Maryla w tym celu wykonała dwie plansze ze zdjęciami postaci z naszych książek, a mieszkańcy Katowic odwiedzając nas rozpoznawali w tym gronie swoich znajomych, sąsiadów i chętnie z nami o nich rozmawiali.
Przygotowaliśmy też niespodziankę Razem w „Czarnymi diamentami” z Siemianowic usiedliśmy w harcerskim kręgu, by pośpiewać. Okazało się, że chętnych do śpiewania było wielu, nie tylko harcerzy, ale także osób z innych organizacji.
To było ciekawe i pożyteczne wydarzenie  dla naszego Kręgu. 

              

 

Pod Wieżą Spadochronową 4.09.2019

Tradycyjnie 4 września w godzinach popołudniowych spotykamy się pod Wieżą Spadochronową. To już 80. rocznica wydarzeń zapisanych przez katowickich harcerzy w historii Miasta w sposób największy, bo ofiarą życia. To oni 4 września 1939 roku obok Powstańców, stanęli do obrony miasta przed wkraczającymi oddziałami niemieckimi. To Oni pozostaną w pamięci mieszkańców, pamięci przekazywanej kolejnym pokoleniom, symbolami obrony Katowic w 1939 roku.
Cześć ich pamięci!
Stawiamy się licznie, bo w grupie 18 osób na apelu pod Wieżą. Nasza delegacja składa kwiaty, potem uczestniczymy w instruktorskich spotkaniach, rozmowach. 

              

             

zdjęcia Maryla Stangrecka

 

Konferencja o harcerskim wrześniu 1939 roku i o Pomniku Harcerek i Harcerzy – 3.09.2019

3 września w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się Konferencja, której celem było przypomnienie wydarzeń września 1939 roku i historii związanej z powstaniem Pomnika Harcerek i Harcerzy na katowickim Rynku. Gospodarzem był Przewodniczący Komisji Humorystycznej Chorągwi Ślaskiej ZHP, a gościem m.in. Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba.
Referaty wygłosili:
– dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz „Harcerski wrzesień w Katowniach w świetle badań historyków i w pamięci”,
– prof. Zygmunt Nowak „Śląsk swoim harcerkom i harcerzom”,
– prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – „Szlak Wieży Spadochronowej”.
Katowicki Krąg reprezentowała 6 osobowa grupa.

        

Po konferencji pod Pomnikiem złożyliśmy kwiaty.

       

Zdjęcia  Maryla Stangrecka

Na Zlocie w Pilicy i Zawierciu – 18.08.2019

Na XII Zlot do Pilicy i Zawiercia pojechaliśmy 35 osobowa grupą. Było to możliwe, bo Urząd Miasta Katowice pokrył koszty autokaru. Mogliśmy tez zaprosić zaprzyjaźnionych instruktorów byłego Hufca Ligota.
Rozpoczęło się tradycyjnie – apelem. Ze względu na liczne przemówienia trwał długo, a piekące słońce nie ułatwiało nam stania w szyku.Był też radosny akcent – Kasia Sikora została wyróżniona Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa. Gratulacje Kasiu!

    

     

      

      

Ale po apelu wzmocniła nas wyśmienita grochówka. i już pełni sił  wyruszyliśmy do Smolenia do ruin Zamku Pilcza. Trzeba było wykazać się kondycją już wchodząc na dziedziniec zamku, a wieża – to wyzwanie, ale prawie wszyscy sprostali.
      
       
       
        

Finał Zlotu w Zawierciu w wielkim stylu. Najpierw część oficjalna, potem uczta duchowa. W części oficjalnej dostojnie, uroczyście. Gratulacje, upominki  wyróżnienia od od Posłów na Sejm RP i władz samorządowych. Najważniejsze -Złota Odznaką Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” dla naszego Stowarzyszenia, jako uznanie 15- letniego dorobku i 6 odznak srebrnych dla członków „Czuwajki”, m.in. dla Wojtka Grelli z naszego Kręgu. Gratulujemy Wojtku!
Uczta duchowa to  piękny koncert w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Artystycznego Śląskiej Chorągwi ZHP „Słoneczni” im. Edwarda Sośnierza.

      

      

       

       


Zlot dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Ślaskiego

zdjęcia:Maryla Stangrecka

Harcerski Krzyż w hołdzie katowickim instruktorom 2 -28.06.2019

W tym roku realizujemy drugą edycję zadania „Harcerski krzyż w hołdzie katowickim instruktorom”. Po zakończeniu zadania w roku ubiegłym okazało się, że pozostało jeszcze wiele pięknych postaci z grona harcerskich instruktorów Katowic, których zachowanie w pamięci także następnych pokoleń jest naszym obowiązkiem. W związku z tym po raz kolejny w otwartym konkursie złożyliśmy ofertę i dzieli temu na kolejnych grobach pojawią się granitowe płytki z wypiaskowanym krzyżem i napisem „Pamiętamy. Katowiccy harcerze”.

W tym roku krzyże pojawią się na grobach m.in.

 • założycieli harcerstwa w podmiejskich gminach Katowic: Botor Józej, Botor Wincenty,Cubert Michał, Cubert Weronika, Piotr Frydel, Karpała Julian, Lubowiecki Ludwik , Mendera Wilhelm, Mutke Herbert,

 • wspaniałych komendantów katowickich hufców i Chorągwi Śląskiej Harcerek i Harcerzy: Kantor Józefa, Knapik Alfred, Lis Jerzy, Węglarz Emilia, Wilczok Emanuel,

 • katowickich instruktorów, którzy swoją harcerską służbę pełnili zarówno w latach międzywojennych jak i późniejszych: Brudek Jan, Brudek Maria, Czylok Tadeusz, Domirska-Krupa Janina, Holewa Maria, Koziarska-Sitek Daniela, Lysik Henryk, Miętus Eugeniusz, Nędza Stefan, Padlewski Stanisław, Pniok Jerzy, Przybyłowski Stanisław, Stróż Janina, Śruborz Marian, Werner Franciszek, Włodek Antoni, Zając Stefan. 

          

                                     

            

              

zdjęcia – Maryla Stangrecka

Krzyże zamontowane zostały w ostatnich dniach czerwca. Dopełnieniem tego zadania jest kolejna książka zawierająca opowiadania o tych instruktorach i ich harcerskiej służbie. 


      zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice

Szlakiem obozów Hufca Katowice na „Zamonicie” 8-9.06.2019

Znowu ruszyliśmy szlakiem obozowych wspomnień. Tym razem na Jurę Krakowsko-Częstochowską, bo tam też obozowaliśmy w latach siedemdziesiątych XX wieku. Ciekawi tego, jak teraz wyglądają nasze dawne obozowiska i szlaki obozowych wędrówek, wszak „wędrówka i praca” to hasło Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit”.
W sobotę zaczęliśmy od miejsca, gdzie w latach naszego obozowania wstępu dla cywilów ( harcerzy także) nie było, – czyli Pustyni Błędowskiej. Dzisiaj jest to miejsce wycieczek, zatem czas poznać to jedyne
w Polsce takie miejsce.
Wrażenia. Pustynia jednak za mało pustynna, jak na nasze oczekiwania. 

       

        

 

Następne miejsce to Kwaśniów. Przejechaliśmy Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, ale śladów naszych dawnych obozowisk nie znaleźliśmy. Drogi asfaltowe, domy nowoczesne. Zupełnie inna miejscowość.
W Przyłubsku odnajdujemy barak, w którym swego czasu mieścił się sztab Akcji „Zamonit”. W Przybynowie bywały Kolonie zuchowe, ale i to miejsce trudno znaleźć.
Przez Kroczyce, Janów i Zloty Potok docieramy do Ponika, miejsca naszego biwakowania na terenie urokliwego Ośrodka Caritas.

         

 

 

 

Po dobrym obiedzie wyruszamy ponownie do Złotego Potoku. Naszym celem jest wędrówka zielonym szlakiem. Podziwiamy ostańce, piękną przyrodę i …. gdyby nie komary….  

          

 

Wieczorem, tradycyjnie ognisko, wspomnienia, śpiewanie, aż do świtu.

                           

 

Niedziela, to początek pracy nad śpiewnikiem naszego Kręgu. Zabraliśmy się do pracy śpiewająco, a po obiedzie powrót do Katowic, ale po drodze jeszcze zdobywamy zamek
w Olsztynie.

     

 

Zdjęcia Maryla Stangrecka

Na wycieczkę szlakiem obozów na „Zamonicie” pojechaliśmy w ramach realizacji zadania publicznego „Czuwaj seniorzy”dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice   

Zebranie Sprawozdawcze Kręgu 2.03.2019

Pierwsze nasze spotkanie w tym roku miało miejsce 2 marca, odbyło się w niezwykłym miejscu i było równocześnie Walnym Zebraniem Sprawozdawczym.
Miejsce niezwykłe, bo Młodzieżowy Dom Kultury na osiedlu Tysiąclecia, gdzie Dyrektorem jest nasza Druhna hm Barbara Bańska. Niezwykłym także, dlatego, że jest to siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki. My pamiętamy, pierwsze harcerskie Tysiąclatki, bo te dzisiejsze wywodzą się właśnie z zespołu harcerskiego. Potem tzw. życie zmieniło charakter programowy zespołu, ale dalej o sobie mówią, ze są harcerscy, a Druhna Basia prowadzi ich po harcersku, czyli w oparciu o metodykę harcerską. W Domu Kultury jest nie tylko bogata galeria prawie pięćdziesięcioletnich osiągnięć zespołu, ale także bogata izba pamiątek harcerskich.
Na początku zebrania było zatem tanecznie, kolorowo, wesoło i „ ale nam się podobało, ładne było, ale mało” ….  

       

       

       

Już w radosnych nastrojach  w pięknej Sali kominkowej rozmawialiśmy o minionym roku. Druhna Mariola Słyk przypomniała wydarzenia, które miały miejsce i zadania, które zostały zrealizowane. Druhna Maryla Stangrecka rozliczyła finanse, a Komisja Rewizyjna nie miała żadnych uwag do pracy Zarządu Kręgu. Zamierzenia na kolejny rok, też zostały zaakceptowane. Więc do pracy…..,. Ale od jutra, bo ten wieczór spędzamy na wspomnieniach i śpiewaniu.

        

        

Zdjęcia – Maryla Stangrecka

My na Zjeździe SRH „Czuwaj” 15.12.2018

W grudniu, tradycyjnie odbywa się Zjazd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.
15 grudnia odbył się Zjazd Sprawozdawczy. Uczestniczyli w nim: Zarząd naszego Kręgu i nasi delegaci.
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w czasie całego mijającego roku. W tym sprawozdaniu pozytywnie oceniona została działalność naszego kręgu. Za nasze tegoroczne otrzymaliśmy wiele pochwał i słów uznania.
W dyskusji głos zabierali m.in. Mariola Słyk i Jasiu Frydman.
Zjazd wyznaczył zadania na rok 2019. Są to szczególne zadania, bo i przed nami szczególny rok – XV – lecia SRH „Czuwaj”.

Zjazd tradycyjnie zakończył się życzeniami, i wigilijnym obiadem. Wcześniej jednak Mariola, Ela i Maryla przeobraziły się w Mikołajów i obdarowały wszystkich skromnymi upominkami.

 

                                   

         

           

zdjęcia – członkowie Kręgu Katowice

Kominek z okazji 100-lecia ZHP i wigilia instruktorów seniorów 14.12.2018

Ten dzień był dla nas ważny, ze względu na przygotowane dwa wydarzenia. Połączyliśmy je, by mogło brać w nich udział jak najwięcej instruktorów seniorów. Zaprosiliśmy byłych instruktorów katowickiego Hufca i Chorągwi Śląskiej oraz rodziny tych zmarłych instruktorów, na grobach których umieściliśmy krzyże z napisem „Pamiętamy. Katowiccy harcerze”. Naszymi gośćmi byli także: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko, Zastępca Komendantki Chorągwi dh hm Andrzej Lichota, który tym razem reprezentował także Przewodniczącego Stowarzyszenia SRH „Czuwaj”, Komendantka katowickiego Hufca ZHP dh phm Małgorzata Dudek, członkowie Komisji rewizyjnej SRH. Nasze zaproszenie przyjęło liczne grono instruktorów nieformalnego kręgu z Ligoty.
W ten wieczór w „Cafe Bar” Jolanty Zapart przy ulicy Wita Stwosza w Katowicach zgromadziło się nas więcej niż 100 osób. Było najpierw wspomnieniowo, potem optymistycznie, serdecznie, pogodnie i wesoło.

Kominek – Katowice w 100-leciu ZHP

Naszym instruktorom i rodzinom zmarłych instruktorów byliśmy to winni. Wszak z okazji tej rocznicy zrealizowaliśmy zadanie „Harcerski krzyż w hołdzie katowickim instruktorom” brakowało tylko tej przysłowiowej „kropki nad i”. Stąd pomysł, kominka poświęconego udziałowi katowickich instruktorów w dorobku 100-lecia ZHP. Mariola Słyk nasza Przewodnicząca Kręgu rozpoczynając gawędę powiedziała cyt. „Rok 2018 to rok szczególny, bo rok 100-lecia organizacji, do której każdy z nas przed laty wstąpił, organizacji, w której realizował swoje dziecięce, potem młodzieżowe marzenia, w której uczył się patriotyzmu, przyzwoitości, pracy na rzecz innych, organizacji w której poznawał przyjaciół i zawierał przyjaźnie takie, co to przetrwały do dzisiaj. Możemy bez patosu powiedzieć, że historię tej 100-latki tworzyliśmy wszyscy, każdy z nas na miarę czasów , w których przyszło nam działać
i oczekiwań jakie przed nami stawiano. Zatem w tym 100-leciu mamy swój udział. I dalej popłynęły przywołania faktów historycznych, postaci naszych instruktorów, wspomnienia własnych przeżyć i piosenki śpiewane przy harcerskich ogniskach w kolejnych dekadach tego 100-lecia. Na ekranie pojawiły się zdjęcia najpierw te historyczne obrazujące postacie i wydarzenia z lat dwudziestych, trzydziestych, z okresu wojny, potem te bardziej współczesne, na których odnajdywaliśmy siebie i naszych przyjaciół. Zakończyliśmy kominek prezentacją dorobku naszego kręgu.

          

                             

 

Harcerska Wigilia

Po kominku zasiedliśmy przy pięknie przystrojonych i zastawionych wigilijnymi potrawami stołach. Były życzenia z opłatkiem, kolędy, instruktorskie rozmowy, wspomnienia wspólnych przeżyć i nieśmiałe plany na przyszłe spotkania i wspólne imprezy. Dzieciąktowe podarunki wręczył nam Mikołaj.
Radość z tego instruktorskiego spotkania udzieliła się wszystkim i tym razem słowa pożegnalnych pieści w kręgu brzmiały szczególnie: „….Przy innym ogniu w inna noc do zobaczenia znów”.

Nasze opłatkowo – wigilijne spotkanie było częścią realizacji zadania publicznego „Harcerscy seniorzy razem” dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice.
Upominki wykonali harcerze z I Szczepu im. Obrońców Katowic, a środki finansowe na ten cel pozyskaliśmy z budżetu Miasta Katowice.

          

         

         

          

zdjęcia – członkowie Kręgu Katowice

zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice

Pamiętamy  – 1.11. 2018

 

W okolicach Święta Zmarłych odwiedziliśmy groby naszych zmarłych instruktorów, osób ważnych dla harcerstwa, miejsca pamięci poświęcone bohaterskim obrońcom Katowic. Zapaliliśmy znicze i w chwilach zadumy nad grobami wspominaliśmy ich czyny albo wspólne przeżycia. W tym roku byli z nami harcerze z czterech katowickich szczepów ZHP i „Słoneczni”.
Piękne znicze zakupione zostały
Nieformalną Grupę Inicjatyw Obywatelskich czyli: Marylę, Basię i Łukasz w ramach grantu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

        

         

         

                         

zdjęcia z dokumentacji realizacji zadania

Na ogródku u  Gaby, Ewy i Wojtka – 5.10.2018

W piątkowy wieczór spotkaliśmy się na ogródku u Ewy i Wojtka Grelów. Żeby pogadać, pośpiewać, powspominać …. 

Ognisko rozpaliła nasza Przewodnicząca – dh Mariola. Wojtkowi Kowalczykowi – nowemu członkowi kręgu wręczyliśmy czuwajkowy znaczek i legitymację, kilkanaście minut poświeciliśmy na bieżące sprawy kręgu i temu co czeka nas do końca roku 2018, a potem … jak wyżej – pogaduchy i piosenki.

       

          

          

          

zdjęcia Maria Stangrecka

 Wieża Spadochronowa w Parku Kościuszki – 4 września 2018

Dla nas data symboliczna. Data, która nieodmienne każe nam sięgać myślami do wydarzeń, jakie miały miejsce tego dnia 1939 roku, a opisanych przez Kazimiera Gołbę w książce „Wieża Spadochronowa”, a potem stawić się na apelu w Parku Kościuszki, pod tą właśnie Wieżą. Tak było i w tym roku.
W apelu pod Wieżą Spadochronową uczestniczyli też znamienici goście m.in. Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, Naczelniczka ZHP hm Anna Nowosad, Zastępczyni Naczelniczki ds. wychowania hm Lucyna Czechowska, Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko.
Apel popsuła pogoda, ale ani ciemne chmury, ani opady nie zepsuły podniosłego nastoju.
Po apelu był czas na spotkania ze znajomymi i zdjęcia.
Na spotkanie do Komendy Hufca zabrałyśmy naszą książkę i 50 jej egzemplarzy przekazałyśmy dla jednostek organizacyjnych hufca. Były tez egzemplarze dla Druhny Naczelniczki i Druhny Zastępcy Naczelniczki.

     

 

     

     

Zdjęcia –  członkowie Kręgu Katowice

Nasza droga do Pomnika – konferencja 3.09.2018

W tym roku przypada XXXV rocznica odsłonięcia Pomnika Harcerek i Harcerzy na Katowickim Rynku. Dla katowickich harcerzy Wieża Spadochronowa i Pomnik to dwa najważniejsze miejsca w tym mieście. Wielu z nas na początku lat osiemdziesiątych XX wieku uczestniczyło w kampanii, którą dziś określamy „długa drogą do pomnika”. Dlatego rocznica jest okazją do refleksji i do wspomnień.
Uczestniczyliśmy więc w dniu 3 września, w konferencji, której organizatorem była Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP, a gospodynią osobiście Druhna hm Anna Peterko – Komendantka Chorągwi. Gościem konferencji był Wiceprezydent Katowic – Waldemar Bojarun.
Wysłuchaliśmy referatów tematycznych prof. UŚ dr hab. Zygmunta Woźniczko i prof. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. Wspomnienia z uroczystości odsłonięcia Pomnika przywołał m.in. dh hm Ignacy Nędza.

         

                                           

 

Po konferencji udaliśmy się pod Pomnik , by złożyć kwiaty. Tutaj był z nami Prezydent Katowic dr Marcin Krupa i Radna Sejmiku Województwa – Małgorzata Bieda. Była to też okazja do rozmowy i wręczenia naszej książki „Harcerski krzyż w hołdzie katowickim instruktorom”.

             

             

Zdjęcia  Maryla Stangrecka

XI Zlot Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Janów 1.09. 2018

XI Zlot Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” odbył się 1 września 2018 roku na terenie Gminy Janów.
Na apelu w Jurajskim Grodzie zameldowało się ponad 360 instruktorów „Czuwajki” i Chorągwi Śląskiej ZHP. Nasz krąg tym razem reprezentowany był przez 25 osób. Mogliśmy pojechać tak licznie, bo Urząd Miasta Katowice zafundował nam autokar. Myślą przewodnią tegorocznego Zlotu było 100 lecie niepodległości Polski i 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego.
Patronat nad jego realizacją objęli : Kazimierz Karolczyk – Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Górniczej, Joanna Ścigaj -Wójt Gminy Janów. Partnerem w organizacji Zlotu była Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia.
Na Zlocie gościliśmy m.in. Waldemara Bojaruna – Wiceprezydenta Miasta Katowice.
Podczas apelu nasza Przewodnicząca dh Mariola Słyk została wyróżniona srebrną Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a 11 naszych członków otrzymało legitymacje i znaczki SRH „Czuwaj”.
I jeszcze ważne – zaprezentowaliśmy się w naszych owych strojach organizacyjnych.

Po apelu i koncercie zespołu „Janowianie” oraz Gromady Zuchowej z Janowa wyruszyliśmy zobaczyć atrakcje Gminy Janów: Muzeum Krasińskiego i Pałac Krasińskich i ostańce jurajskie. Uczestniczyliśmy także w interesującej prelekcji miejscowych Leśników .
Finał naszego Zlotu miał miejsce w ośrodku obozowym Hufca Dąbrowa Górnicza. Było to oczywiście ognisko mistrzowsko prowadzone przez Druhów Henryka Górnego i Jacka Filusa. W gawędach wracaliśmy do powiązanych dziejów Niepodległej Polski i Związku Harcerstwa Polskiego, a tradycyjne harcerskie pieśni i obrzędy dopełniły atmosfery tego ogniska.

Z nostalgią opuszczaliśmy Janów . Czuwaj! Do następnego zlotu.

       

       

       

       

                                

              

My na Zlocie 100-lecia ZHP Gdańska 11-20.08.2018

Zlot 100- lecia ZHP to najważniejsze harcerskie wydarzenie tego roku. Tam trzeba być. Oczywiście Gdańsk trochę daleko i dla nieco starszych harcerzy miejsc nie przewidziano, ale reprezentanci kręgu: Mariola, Ela i Łukasz pojechali. Oto zapiski.

10 sierpnia ( piątek)
Wygodnym pociągiem, w dobrym nastroju, wieczorem dotarłyśmy do Gdańska. Lokujemy się w udostępnionym nam mieszkaniu na Przymorzu. Potem spacer na molo w Brzeźnie i spać. Łukasz dojedzie bezpośrednio na Zlot chorągwianym autobusem i tylko na jeden dzień.

11 sierpnia ( sobota)
Na Wyspę Sobieszewską dojechałyśmy szybko, tyle, że autobusem kursowym, a nie harcerskim, co oznacza, że na teren Zlotu musimy dojechać, albo iść. Łukasz, który jest już na miejscu, stwierdził, że nie opłaca się czekać 20 minut na kolejny harcerski autobus bo to blisko. No to idziemy. Idziemy … już 25 minut, harcerski autobus nas minął, a my idziemy, końca drogi nie widać, tylko na horyzoncie niekończące się namioty, idziemy …. Udało się … Zatrzymał się samochód prowadzony przez Panią ze Służby Granicznej, podobnie jak my zmierzającą jako gość na Zlot, tyle, że do Chorągwi Zachodniopomorskiej i następne kilometry przebyłyśmy wygodnym autem mijając po drodze kolejne punkty kontroli bez kontroli, bo kto ośmielił by się kontrolować tak ważne VIPy. Za ten prawie godzinny marsz na Zlot Łukasz jest nam winien lody.
Ale jesteśmy hura! … I kolejna konsternacja – tak duża przestrzeń, tyle namiotów, jak się tu poruszać? Gdzie my tu znajdziemy to Gniazdo Chorągwi Śląskiej? Ale przed nami pojawia się Dh Andrzej Lichota. Jesteśmy uratowane. Idziemy na kawę do namiotu gości. Jest tu wiele znakomitych osób. Przybyli też nasi seniorzy, którzy tym razem na Zlocie zorganizowali swój coroczny Złaz.

     

   

Czas na apel. Przemieszczamy się na wyznaczone miejsce przy jednej z estrad. Przed nami maszeruje nasza Dryżyna Sztandarowa. Miło patrzeć. Podziwiamy sprawny przebieg apelu, gratulujemy Dyrektorowi Planetarium Śląskiego wyróżnionemu Laską Skautową, instruktorom Chorągwi, którym wręczono kolejne znaczące wyróżnienia i uprawnienia harcerskie. Wystąpienia gości skrócono do minimum, bo apel trwał już prawie 1,5 godziny.

Idziemy podziwiać stoiska i prezentacje poszczególnych hufców. Chwila odpoczynku – to spotkania i wspomnienia. Koncert „Słonecznych”. Pierwszy, bo po raz drugi „Słoneczni” wystąpią o 20.00 na dużej estradzie podczas koncertu „100 lat harcerskiej lilijki”.

          

                                     

           

 

Doskonale się bawimy, ale niestety na horyzoncie pojawiają się ciemne chmury. Jeszcze dwie piosenki
i koncert przerwano, bo zaczęło lać. Szukamy schronienia w namiotach naszych wodniaków.
Deszcz pada już 2 godziny. Końca nie widać. Jesteśmy zmarznięte. Nikt nie pomyślał, że przydała by się herbata. Seniorzy i instruktorzy, którzy przyjechali chorągwianym autobusem przygotowują się do wyjazdu ze Zlotu. Nie wiadomo, czy wieczorny koncert się odbędzie, więc wracamy na Przymorze.

W domu przeglądamy informacje ze Zlotu zamieszczane na Facebooku. Koncert się odbył.Jak nam szkoda, że nie zostałyśmy. 

 

12 sierpnia ( niedziela)
Zwiedzamy stary Gdańska. Harcerzy spotykamy wszędzie. Uczestniczą w grach terenowych, zwiedzają zabytki, odpoczywają.

       

 

3 sierpnia (poniedziałek)
Wieczorem idziemy na spacer nad morze. Zamierzałyśmy dojść do Jelitkowa. Ale… słyszymy harcerski śpiew i trafiłyśmy na ognisko naszych seniorów. Do Jelitkowa pójdziemy jutro.

 

15 sierpnia ( środa)
Dziś wieczorem zakończenie Zlotu. Wybieramy się tam i docieramy autobusem ZHP bez przeszkód. Jeszcze raz idziemy i kontemplujemy te przestrzenie namiotów i tłumy harcerzy przygotowujących się do ostatniego apelu. Potem apel, koncert, jak nasz odbiór –   mało harcerski.

           

            

 

16 sierpnia ( czwartek)
Na dworcu PKP Gdańsk Główny spotykamy grupy wyjeżdżających harcerzy, a na Westerplatte – wolontariuszkę – Ratowniczkę medyczną. Rozmawiamy, oczywiście o Zlocie  i kondycji zdrowotnej harcerzy, bo nawet będąc tam krótko zauważyłyśmy dużą ilość interwencji medycznych.

17 – 20 sierpnia ( piątek – poniedziałek)
Harcerze wyjechali. My wracamy do domu w poniedziałek. Zwiedzimy jeszcze Sopot i Gdynię, wykorzystamy czas na plażowanie.

Alarm Mundurowy u Słonecznych
11 czerwca 2019

Alarm mundurowy nie zdarza się Słonecznym zbyt często. Okazja była jednak wyjątkowa, zuchy i harcerze Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Słoneczni” im. hm Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP w poniedziałek 11 czerwca wzięli udział w uroczystym spotkaniu z instruktorami katowickiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Spotkanie odbyło się na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. Członkowie stowarzyszenia rozpoczęli akcję upamiętniającą katowickich harcerzy – poprzez tabliczki które za zgodą rodzin montowane są na grobach druhen i druhów zasłużonych dla ZHP.
Właśnie jedna z takich wyjątkowych tabliczek została umieszczona na grobie założyciela Słonecznych – hm. Edwarda Sośnierza. W trakcie spotkania, po złożeniu zniczy i kwiatów, nastąpiło symboliczne przekazanie symbolu pamięci pod opiekę członków Zespołu „Słoneczni”. W ten oto sposób Zespół przejął opiekę nad pomnikiem swojego Twórcy.

      

       

       

Tekst i zdjęcia ze strony „Slonecznych” na FaceBook

„Harcerski krzyż w hołdzie katowickim instruktorom”

zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Miasta Katowice

Książka sierpień 2018 

 

Dopełnieniem naszego zadania jest książka wydana w sierpniu 2018 roku. Zawiera ona biogramy, wspomnienia, zdjęcia 34 instruktorów i instruktorek, na grobach których umieszczone zostały krzyże harcerskie z napisem „Pamiętamy. Katowiccy harcerze”. Teksty na podstawie zebranych materiałów opracowali instruktorzy kręgu, w dwóch wypadkach syn i wnuk bohaterów książki.

Książka wydana została w nakładzie 300 egzemplarzy, a środki na wydawnictwo uzyskaliśmy z budżetu miasta Katowice w ramach otwartego konkursu ofert.

Krzyże na grobach instruktorów 29.05. 2018

 

W roku 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego, Krąg Terenowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Katowicach, w porozumieniu ze środowiskami harcerskimi miasta, podjął inicjatywę uczczenia pamięci instruktorów harcerskich którzy, odeszli na wieczną wartę, po latach harcerskiej służby. My, byli i czynni instruktorzy ZHP, wdzięczni jesteśmy za ich poświęcenie dla wychowania dzieci i młodzieży, za wzorce i wartości, które nam przekazywali, za patriotyzm, którego nas uczyli, za wszystkie piękne karty, które w historii Związku Harcerstwa Polskiego zapisali. Chcielibyśmy, by dowodem pamięci o nich były harcerskie krzyże na ich grobach. I krzyże takie pojawiły się na 29 maja na grobach na 11 katowickich cmentarzach.
Pieniądze na to przedsięwzięcie pozyskaliśmy z budżetu miasta Katowice w ramach otwartego konkursu na inicjatywy kulturalne związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W sporządzeniu listy instruktorów, którym wdzięczność i podziękowanie chcieliśmy wyrazić pomogli nam instruktorzy poszczególnych katowickich środowisk harcerskich, rodziny zmarłych instruktorów, Komenda Hufca ZHP im. Obrońców Wieży  Spadochronowej w Katowicach, Druhna Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP. Kolejne etapy realizacji zadania to uzyskanie zgód rodzin wybranych instruktorów, ustalenie wzoru krzyża, znalezienie wykonawcy.

29 maja 2018 roku Harcerski krzyż podpisany „Pamiętamy katowiccy harcerze” zainstalowany został na grobach: 

 • na cmentarzu w Katowicach –Szopienicach: Małgorzaty Bieniek i Jana Bieniek,
 • na cmentarzu w Katowicach – Panewnikach: Alfonsa Burzyńskiego, Jana Jarosika, Jerzego Kapłonka, Jadwigi Lorenc – Mola, Wilhelma Kocyby, Piotra Myśliwca, Wilhelma Rosy, Karola Szady, Henryka Tomanka, Jana Jakuba Wawrzyniaka, Wandy Wierzbowskiej, Czesława Witka oraz mogile zbiorowej Harcerzy i Powstańców,
 • na cmentarzu w Katowicach – Dąbrówce Małej – Franciszka Gwoździk,
 • na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach: Zofii Janaszkiewicz oraz Henryka, Elżbiety i Stefana Stangreckich,
 • na cmentarzu przy ulicy Gliwickiej w Katowicach: Krzysztofa Korpuli, Stanisława Sapy, Rudolfa Tomanka
 • na cmentarzu przy ulicy Józefowskiej w Katowicach – Ks. Prałata Jerzego Pawlika,
 • na cmentarzu w Katowicach Dębie – Zygmunta Serafina,
 • na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach: Andrzeja Frydmana i Edwarda Sośnierza
 • na cmentarzu w Katowicach Załężu – Stanisława Sapy,
 • na cmentarzu w Katowicach Bogucicach : Wandy Jordan Łowińskiej i Mariana Łowińskiego oraz Jana Sapy,
 • na cmentarzu przy ulicy Murckowskiej w Katowicach – Herberta i Anny Hańskich.

Temu wydarzeniu towarzyszyli członkowie rodzin zmarłych instruktorów. Dziękujemy im za tę obecność, za ich i nasze chwile wzruszenia, za wspomnienia, na które tak mało było w tym momencie czasu.

zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Katowice

 

 

Harcerscy seniorzy razem ….”
na wycieczce szlakiem obozów Hufca Katowice na „Klimczoku”
12-13.05.2018

Katowicki Krąg SRH „Czuwaj” przystąpił do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nasza oferta została pozytywnie oceniona i w rezultacie otrzymaliśmy środki finansowe pozwalające nam zorganizować wycieczkę szlakiem obozów Hufca Katowice w ramach Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”. Do udziału w wycieczce szlakiem naszej młodości i naszych wspomnień zaprosiliśmy wszystkie środowiska harcerskie Katowic.
Wyruszyliśmy w majowy weekend (12 i 13 maja). Najpierw Zarzecze – ośrodek, gdzie od lat nie tylko wakacje spędzają wodniacy. Wszyscy oni tam zdobywali swoje szlify. Ale bywali i dalej bywają tam wszyscy katowiccy harcerze. Z parkingu ruszamy nad jezioro ……

      

      

I wspomnienia: o tu był nasz obóz, a te schody, … pomyśleć, że kiedyś pokonywaliśmy je kilkanaście razy dziennie.
Wreszcie na dole. Hangar jeszcze jest. Jak to wszystko funkcjonowało i jak odbywały się szkolenia wodniaków informował dh Janusz.

      

Te chmury nad jeziorem nie wróżyły nic dobrego. No własnie…. Ale powstała teoria, że na nasz przyjazd do Jaworza drogi muszą być czyste, stąd ten deszcz .

Kolejny etap wycieczki i naszych wspomnień – to Lipowa. Ale najpierw obiad w Zajeździe Beskidzkim w Żywcu
A w Lipowej spacerek od autokaru do śladów naszego obozowania.

                           

Tyle, że śladów brak, tylko pytania : czy nasz obóz na pewno był tu? Tego domu nie było, tu były namioty Komendy, a tu był plac apelowy zgrupowania.

         

         

A w Jaworzu Nałężu. Ośrodek po remoncie zmienił wygląd, ale atmosfera tego ośrodka pozostała. Zakwaterowanie – piętrowe łóżka? No i co, jak dawniej. Potem kolacja – przygotowana przez nasze Druhny, przygotowanie do ogniska, ale najpierw niespodzianka …. Wizyta Komendantki Chorągwi dh hm Anny Peterko i Dh Zastępcy Komendantki, a zarazem Wiceprzewodniczącego „Czuwajki” dh Andrzeja Lichoty i oczywiście rozmowy przy kawie o tym co zobaczyliśmy, jakie odczucia, jakie plany na dziś, jutro, najbliższe miesiące, wspomnienia. Krótkie, ale serdeczne spotkanie.

            

No i wieczorne ognisko. Wspominki, opowieści piosenki, do późnych godzin nocnych.

            

           

 

Niedziela. Po śniadaniu, niektórzy mówią, królewskim, zajęcia dowolne- spacer w kierunku Błatniej, a może nawet na szczyt ( 8 osobom to się udało), plażowanie, spacery po okolicy, śpiewanie razem z „Czarnymi Diamentami”, a po lekkim obiadku powrót do Katowic.

 

           

Projekt dofinansowany z budżetu miasta Katowice

Rozmowy przy pączkach – 7.03. 2018  

To nasze pierwsze spotkanie w tym roku. Dzień przed tłustym czwartkiem, a więc przy pączkach – „ w wigilię tłustego czwartku”, jak ktoś powiedział. Pączki były, i to nawet takie pieczone przez jedną z naszych druhen. Było też poważnie, bo o tym jak minął rok 2017 programowo, organizacyjnie i finansowo. Było też o planach na ten rok, złożonych ofertach konkursowych i o tym co zamierzamy w kolejnych miesiącach.

I najważniejsze!!! Mamy kręgowe chusty.

        

Zjazd SRH „Czuwaj” 16.12.2017

W grudniowa sobotę Zarząd i Delegaci Kręgu uczestniczyli w Zjeździe Sprawozdawczym Stowarzyszenia.
Zjazd – to przede wszystkim podsumowanie tego co w Stowarzyszeniu, także w naszym Kręgu, działo się przez cały rok
i przyjęcie programu działania na rok następny. Dlatego w sprawozdaniu Przewodniczącego znalazły się informacje o naszym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu i zmianach władz Kręgu, o naszym udziale w Zlotach klimczokowym i zamonitowym, a także o uroczystości pod Wieżą Spadochronową i udziale w hufcowym Konkursie piosenki harcerskiej i turystycznej.
Druhna Basia Drożdzowska wyróżniona została Honorową Odznaką Rady Przyjaciół Harcerstwa.

Co w nowym roku? Harmonogram działań zawiera m.in. ważne wydarzenie – 100 – lecie Związku Harcerstwa Polskiego. Chętnie pojechalibyśmy na Zlot 100-lecia do Gdańska. Czy będzie taka możliwość ? Zobaczymy. Na pewno będziemy na Zlocie w Janowie.
Na razie udzieliła nam się świąteczna atmosfera – opłatek, życzenia, obiad wigilijny, … 

       

      

Konkurs piosenki harcerskiej i turystycznej – 10.12.2017

Było tak. Dh Mirek na naszym mikołajowym spotkaniu powiedział, że mało drużyn zgłosiło się do konkursu piosenki harcerskiej i turystycznej, który w niedzielę 10 grudnia odbędzie się w Domu Kultury na Giszowcu. Może by tak Czuwajka ……
Czemu nie?!. No to przybyliśmy w niedzielę na miejsce, przed wejściem na salę ustaliliśmy co zaśpiewamy. Usiedliśmy na widowni i dobrze bawiliśmy się słuchając zuchów i harcerzy. Tuż przed występem dowiedzieliśmy się, że będziemy gwiazdami wieczoru… No cóż, nie takie wyzwania przyjmowaliśmy. Udało się. Wygraliśmy w kategorii seniorów, wprawdzie konkurencji nie było, ale jaka frajda, jaka zabawa. !!! 

     

Mikołajowe spotkanie 7.12. 2017 

Grudniowe spotkanie zaplanowaliśmy na 7 grudnia. A, że to blisko Mikołaja –  to spotkanie mikołajowe. Był Mikołaj i Śnieżynka, były prezenty, świąteczny już nastój i jak zwykle harcerskie piosenki i wspomnienia.

       

       

       

Pamiętamy o zmarłych 1.11.2017 

 

Człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć o nim”
Pamiętamy o naszych zmarłych instruktorach, jesteśmy im to winni.
W okolicach Święta Zmarłych wspomnieliśmy ich harcerską służbę. Na ich grobach zapaliliśmy znicze.

Czuwaj Druhny i Druhowie !

Pod Wieżą Spadochronową 4.09. 2017

 

Dla katowickich harcerzy i instruktorów 4 września to dzień szczególny. Myśli krążą wtedy wokół Wieży Spadochronowej w Parku Kościuszki, wokół obrońców Katowic, Harcerzy, którzy tutaj zginęli na początku września 1939 roku. Tutaj w każdym roku do uroczystego apelu stają Katowiccy Harcerze.

My swoje spotkanie rozpoczęliśmy pod pomnikiem Harcerek i Harcerzy na Rynku, gdzie złożyliśmy kwiaty. Potem wspólnie ruszyliśmy do Kościółka św. Michała, w parku, by po Mszy Świętej razem z innymi stanąć do apelu pod Wieżą

.        

 

       

                 

 

Na Zlocie zamonitowym 19.08.2017

Wśród 350 uczestników Zlotu „Zamonitu w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Podlesicach była 15 osobowa reprezentacja naszego Kręgu. Podczas apelu legitymację i znaczek „Czuwajki” otrzymał Łukasz Stangrecki. Potem ochoczo udaliśmy się do Jaskini Głębokiej i na Górę Zborów, z tym że niektórzy Górę zdobywali wirtualnie, tzn. oglądając film o jej niezwykłościach. Były też inne zajęcia warsztatowe np. wykonywanie bukietów kwiatowych z bibuły.
Na ognisko w trybie alarmowym, z powodu deszczu, ewakuowaliśmy się do Ośrodka Obozowego w Kostkowicach ( tylko ok. 3 km),

      

       

       

       

Krąg Katowice na klimczokowym Zlocie  – 3.06.2017

Wszyscy byliśmy uczestnikami Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”. Nasze obozy były w kilku miejscowościach, a stałe bazy obozowe znajdowały się w Jaworzu – Nałężu i w Zarzeczu. Zatem to nasz Zlot. Nie mogło nas zabraknąć. Nasza reprezentacja liczyła 8 osób i dobrze bawiliśmy się w całej klimczokowej społeczności zgromadzonej tym razem w Ośrodku Obozowym Hufca Rybnik w Wapienicy. Wielką atrakcją był powrót na najbardziej klimczokowy szlak  czyli, Szyndzielnię ( ale tym razem kolejką) i podziwianie znowu  dobrze znanych nam widoków. Na apelu nowi członkowie, w tym Maryla Stangrecka, otrzymali znaczki SRH „Czuwaj”. Ognisko – to wspomnienia o przeżyciach i obozowych przygodach.

      

       

                           

       

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Kręgu – 29.05.2017

 

29 maja 2017 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Kręgu Katowice. Powodem była rezygnacja Przewodniczącej z pełnionej funkcji z przyczyn rodzinnych. Wcześniej wyczerpana została możliwość dokooptowania członków Zarządu na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, dlatego zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków stało się koniecznością.
Zebranie przyjęło sprawozdanie Przewodniczącej, Skarbniczki oraz Komisji Rewizyjnej oraz wybrało nowe władze. 

Zarząd Kręgu na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:
– Mariola Słyk – przewodnicząca
– Elżbieta Tabacka – wiceprzewodnicząca
– Barbara Drożdzowska – sekretarz
– Maria Stangrecka – skarbnik
Komisja Rewizyjna ustaliła podział funkcji następująco:
– Jan Gołabek – przewodniczacy
– Zygmunt Prukop – członek komisji
– Jan Frydman – członek komisji

 

Noworoczne spotkanie 12.01. 2017

Kiedy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności …”

Spotkaliśmy się 12 stycznia w Centrum Organizacji Pozarządowych by złożyć sobie życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, wspomnieć to co już minęło, pośpiewać, pogadać o nowych planach, o tym co będzie. 

 

         

         

Przedświąteczne spotkanie 16. 12. 2016

16 grudnia – Święta tuż, tuż… . zatem nasze grudniowe spotkanie musiało mieć świąteczny charakter. W zgiełku tego czasu usiedliśmy przy kawie i przystąpiliśmy do wykonania świątecznych ozdób. Tak jak bywało to kiedyś na przedświątecznych harcerskich zbiórkach. Bawiliśmy się przy tym doskonale. Nie zabrakło wspomnień i świątecznych życzeń.

       

      

Patriotyczne śpiewanie  u Mieci – 11 listopada 2016

11 listopada Druhny i Druhowie z naszego kręgu skrzyknęli się u Mieci by patriotycznie pośpiewać. Było radośnie i świątecznie. 

              

 

Pamiętamy 1.11. 2016

Pod koniec października w każdym roku myśli wszystkich wracają do tych co odeszli, do naszych najbliższych , ale także do tych, których spotkaliśmy na naszej zawodowej drodze i tych z którymi przeżywaliśmy nasze harcerskie przygody, którzy nauczyli nas tego czym jest harcerstwo, ale niestety odeszli na wieczną wartę.  
Zapaliliśmy znicze na ich grobach. Cześć ich pamięci!

       

60. rocznica reaktywowania ZHP. Konferencja naukowa 22.10.2016

 

 

Koniec 2016 roku to rocznica ważnych dla ZHP wydarzeń – Zjazd łódzki i reaktywowanie po 6 latach Związku Harcerstwa Polskiego z jego nazwą, przyrzeczeniem harcerskim, metodyką.
Stowarzyszenie z tej okazji zorganizowało konferencje naukową. Konferencja odbyła się 22 października 2016 roku w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej pod patronatem Dyrektora Biblioteki – prof. Jana Malickiego. Zebrani wysłuchali referatów profesorowie: Andrzej Friszke i Edyta Głowacka -Sobiech oraz doktorzy Druhowie Harcmistrzowie Feliks Bocian i Tomasz Huk.
Wśród gości był m.in. były Komendant Hufca Katowice dh Józefowicz wraz z małżonką oraz 8 z naszego grona. Konferencji towarzyszyła wystawa o pierwszej drużynie zabrzańskiej.

 

        

       

 

Spotkanie noworoczne 14.01.2016

 

Rok 2016 rozpoczęliśmy uroczystym spotkaniem w odnowionym i rozbudowanym budynku Filharmonii Śląskiej. Ośnieżone patio i świąteczne dekoracje tworzyły nastrój prawie bajkowy. My jednak bardzo serio rozpoczęliśmy od sprawozdania Przewodniczącej, potem Skarbniczki i Komisji Rewizyjnej, z tego co działo się w minionym roku.
Potem już świętowanie i harcerskie piosenki.

 

     

     

      

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze SRH „Czuwaj”  12.12.2015 

12 grudnia 2015 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się Walne zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W Zebraniu uczestniczyli nasi przedstawiciele – członkowie Zarządu i Delegaci.

     

     

      

Ognisko pod kwitnącą magnolią 23 kwietnia 2015

Na początku wiosny spotkaliśmy się pod kwitnąca magnolią na ogródku u Mieci. Było wspólne śpiewanie przy ognisku. Nowi członkowie Kręgu otrzymali legitymacje i znaczki.

          

          

           

           

           

Spotkanie noworoczne  15 .01.2015

Pięknie rozpoczęliśmy rok 2015. Spotkaliśmy się w „Rudym Goblinie” . Przy wspólnym stole, racząc się tradycyjnymi świątecznymi potrawami, rozmawialiśmy o rozpoczętym kolejnym roku, życząc sobie by wszystkim nam przyniósł powody do radości i zadowolenia.

       

 

Piknik „Czuwajki” w Kostkowicach 30.08.2014

Tylko skromna, bo 5-cio osobowa grupa naszego Kręgu uczestniczyła w Pikniku w Kostkowicach w dniu 30 sierpnia 2014 roku.
Impreza związana była z jubileuszem X-lecia SRH „Czuwaj”. Bawiliśmy się po harcersku. Był apel, bieg patrolowy reprezentacji poszczególnych kręgów ( nas było za mało i w związku z tym mogliśmy tylko obserwować i kibicować), było wspólne śpiewanie i było tradycyjne ognisko.
Żal było z Kostkowic wyjeżdżać.

       

        

         

X lecie „Czuwajki” – Biblioteka Śląska 5 kwietnia 2014

6 osób z naszego Kręgu uczestniczyło w uroczystości jubileuszowej Stowarzyszenia w dniu 5 kwietnia w Domu Oświatowym Biblioteki Ślaskiej.

         

         

 

Andrzejki w Rudym Goblinie  

28 listopada spotkaliśmy się w „Rudym Goblinie”. Powód – Andrzejki, które zgodnie z tradycją trzeba przeżyć magicznie. Grażyna i Mirek przygotowali dobry poczęstunek  (potrawy według przepisów średniowiecznych), a Stasia cały zestaw tradycyjnych wróżb. Było wesoło, a wróżby , tylko pozytywne. Był też czas na pogaduszki i śpiewanie.

                       

     

        

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze kręgu 19 września 2013

 

Dnia 19 września 2013 r. odbyło się zebranie wyborcze. Z przyczyn zawodowych trzech członków zarządu zrezygnowało z dalszego pełnienia funkcji. Wobec tego wybrany został nowy Zarząd
w składzie:
– Przewodnicząca: hm Stanisława Jędruszek-Sowiżdżał,
– Sekretarz: hm Małgorzata Kusina,
– Skarbnik: hm Mariola Słyk

 

 

Wrześniowe spotkanie u Mieci (2012)

       

       

50 – lecie Harcerskiej Akcji  Letniej „Klimczok”

„Klimczok”, to akcja , którą „zaliczyli” wszyscy katowiccy harcerze, bo w Beskidach znajdowały się i dalej istnieją ośrodki obozowe Hufca Katowice – Jaworze-Załęże i Zarzecze, a któż nie pamięta Lipowej, wędrówek beskidzkimi szlakami, powodzi  …. .
Na jubileuszowe obchody  7 lipca 2012 roku  pojechało 8 osób. Miło było spotkać się, powspominać, popatrzeć na maszerujących harcerzy,posiedzieć przy ognisku. 

 

          

            

 

 

 

Trudne początki 

Katowicki Krąg Terenowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, po kilku nieudanych próbach, powstał 25 stycznia 2012 roku .Podczas zebrania założycielskiego wybrany został zarząd Kręgu w składzie: phm Mirosław Łysakowski – przewodniczący, hm Jan Gołąbek – wiceprzewodniczący,  hm Stanisława Jędruszek – Sowiżdżał – sekretarz  i phm Mieczysława Tomera -skarbnik. 

22 lutego 2012 roku członkowie Kręgu, po raz pierwszy jako zorganizowana grupa, brali udział w w kominku z okazji Dnia Myśli Braterskiej
którego organizatorem była Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP. Kominek odbył się w w Domu Oświatowym Biblioteki Ślaskiej.

Zarząd Kręgu na początku swej działalności wystosował zaproszenie do współpracy w ramach kręgu do ok 60 byłych instruktorów katowickiego Hufca ZHP. Odpowiedź była niewielka. Na koniec 2012 roku Krąg liczył 18 osób. Spotkania odbywały się w każdą drugą środę miesiąca w siedzibie SRH przy ulicy 3-go Maja 22. Krąg współpracował z X Szczepem  im. Pawła Stellera w Katowicach-Zawodziu, którego szczepową jest nasza członkini dh hm Malina. Pomogliśmy w niewielkim stopniu  w remoncie harcówki tego Szczepu, desygnując 200 złotych na zakup wykładziny podłogowej. Harcerze z tego Szczepu zrewanżowali się, pomagając w organizacji walnego Zebrania Stowarzyszenia w grudniu 2012 roku.