Integracja w ustroniu 29-30 czerwca 2019

Było przede wszystkim wspomnieniowo wokół zdjęć z naszych albumów.

                

                  

Ognisko z harcerzami i zuchami
17 czerwca 2019

To nasza pierwsza wspólna impreza. Dokonano prezentacji, seniorzy przedstawili zebranym planowane działania kręgu na najbliższy rok.
Ognisko ceremonialnie zapalił dh Krzysztof, a dh Michał opowiedział harcerzom o szczególnej roli ogniska w harcerskiej tradycji, dokonał jego zaprzysiężenia i pożegnania.
Były wspólne pląsy i śpiewy co umożliwiło na nawiązanie bezpośrednich znajomości.
Ponieważ ognisko było podsumowaniem roku szkolnego wręczano dyplomy i upominków.
Druh Piotr przeprowadził ceremonię przekazania zuchów do drużyny harcerskiej

Na zakończenie wspólnie pozowaliśmy do zdjęć dla kronikarzy.

 

                     

                     

I Walne Zebranie Kręgu Knurów
12 kwietnia 2019

I Walne Zebranie Wyborcze Członków Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj ” w Knurowie odbyło się dnia 12.04. 2019, w Klubie LWSM „Lokatorek” w Knurowie przy ulicy Armii Krajowej 1c. W zebraniu wzięło udział 26 z 33 członków kręgu. Na zebraniu dokonano wyboru władz kręgu i przyjęto wytyczne programowe na rok 2019-2020. Po zebraniu chęć dołączenia do kręgu zgłosiły jeszcze 4 osoby. W zebraniu wziął udział druh hm. Zbigniew Soroczan, który reprezentował zarząd Stowarzyszenia

           

 

              

 

       

Krąg terenowy w Knurowie został formalnie powołany uchwałą NR2/VIII/2019 Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” z dnia 27.03.2019r.

 

Kierunki działania kręgu na rok 2109-2020:

– kierunek wiodący na lata 2019- 2020 to przygotowanie do obchodów setnej rocznicy założenia pierwszych drużyn harcerskich w Knurowie, poprzez gromadzenie, opracowanie i archiwizację materiałów dokumentujących działalność harcerską w naszym mieście na przestrzeni 100 lat, przygotowanie publikacji rocznicowej, udział w obchodach rocznicy organizowanych przez ZHP;

– kierunek drugi związany jest z dotarciem do instruktorów seniorów naszego środowiska i ich aktywizacja w ramach działalności kręgu, odnowienie kontaktów, objęcie opieką i pomocą będących w potrzebie;

– kierunek trzeci to nawiązanie współpracy z I DH w Knurowie, głównie w celu przywrócenia ciągłości działań harcerskich w mieście, zapoznanie z tradycją oraz osiągnięciami harcerstwa w naszym środowisku, nawiązanie osobistych kontaktów pomiędzy seniorami a członkami drużyny, pomoc w organizacji bieżącej działalności;

Inne działania to:

– inwentaryzacja grobów instruktorskich na terenie miasta ( 3 cmentarze)

– udział w spotkaniach członków kręgu organizowanych przez Zarząd ( PILICA)

– przygotowanie wyjazdowego spotkania integracyjnego dla członków i sympatyków kręgu

– organizacja pracy kręgu terenowego:

siedziba, miejsca spotkań, podział na zespoły robocze, przydział zadań, aktywizacja organów statutowych – skarbnik, komisja rewizyjna,

opracowanie sposobów komunikacji, dokumentacja bieżącej działalności kręgu, składki, identyfikacja wizualna kręgu ( chusty, totem, proporzec…..),

propagowanie działalności kręgu w mieście;

– zapoznanie członków kręgu z aktualną sytuacją ZHP – organizacja , metodyka….