Ostatnie pożegnanie druha Norberta
1 marzec 2023

Druhny i Druhowie,

żegnamy dziś kolegę, przyjaciela, instruktora seniora, pwd. Norberta Knoppa.

Urodził się 17 lutego 1956 roku w Knurowie. Pierwsze kontakty z harcerstwem nawiązał w Sp1 nr 1, a rozwinął w LO w Knurowie. Uczestniczył aktywnie w manewrach techniczno-obronnych i turniejach drużyn HSPS. Był mianowanym członkiem pocztu sztandarowego Środowiska ZHP Knurów.

W latach 1976-78 prowadził drużynę harcerską im. A Dawidowskiego ps. Alek przy SP1 w Knurowie.

W latach 1975-79 był członkiem kadry instruktorskiej na obozach harcerskich środowiska knurowskiego, pełnił odpowiedzialne funkcje oboźnego m.in. w Kucobach (1977) i na obozie wędrownym „Azymut Huta Katowice” (1978).

Był jednym z założycieli knurowskiego kręgu harcerzy seniorów SRH „ Czuwaj”, a od 2019 roku członkiem komisji rewizyjnej kręgu. Aktywnie i efektywnie uczestniczył w dokumentowaniu historii knurowskich harcerzy zdobywając cenne materiały z lat przedwojennych. Zawsze chętny do pomocy przy organizacji wszystkich ważnych wydarzeń kręgu.

Wspierał bieżące inicjatywy harcerskie finansowo oraz biorąc udział w urządzaniu „Feliksówki” gdzie ma „swój” skwer, na który dostarczył o rozplantował kilka ton ziemi.

Odszedł na Wieczną Wartę 25 lutego 2023 roku. Zapamiętamy Go, jako chętnego do pomocy, życzliwego kolegę i odpowiedzialnego instruktora.

Knurów 1.03.2023

                                                                       Krąg Terenowy SRH „Czuwaj” w Knurowie
hm. Michał Czerwiński

   

   

   

   

               

Spotkanie noworoczne 
4 styczeń 2023

W klubie „Lokatorek” spotkaliśmy się z harcerzami oraz zaproszonymi gośćmi na wieczorze kolędowym. Gościem honorowym była Pani Marianna, która przywróciła sztandar z 1971 roku do dawnej świetności. W trakcie spotkania druhna Alina  zaprezentowała kalendarz wydany przez nasz krąg, zawierający fotografie z życia knurowskich harcerzy od 1920 roku do współczesności. Druh Michał przedstawił kalendarium wydarzeń kręgu z poprzedniej kadencji ( 2019-2022).

Członkowie kręgu i zaproszeni goście opowiadali o swojej działalności harcerskiej.

         

 

XIX Zjazd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj ”
10 grudzień 2022

Delegaci naszego kręgu brali udział w zjeździe sprawozdawczo-wyborczym w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Druhowie phm. Bogusław Szyguła i hm. Michał Czerwiński zostali wyróżnieni srebrną odznaką „Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej”, przyznaną przez komendantkę Chorągwi Śląskiej rozkazem L 17/2022 z dnia 10.11.2022.

        

Akcja IPN „Ocalamy groby powstańców”
9 listopad 2022

Od 2019 roku nasz krąg był propagatorem akcji IPN mającej na celu zachowanie grobów powstańców. W listopadzie 2022 roku w Knurowie miała miejsce uroczystość oznakowania przez przedstawicieli IPN w obecności delegacji władz miasta, harcerzy i seniorów,  3 grobów  powstańczych plakietką „Tobie Polsko”. Wśród nich grobu Piotra Kocura,  dziadka członka naszego kręgu druha Stanisława.

     

Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze
Członków Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego
„Czuwaj ” w Knurowie
21 października 2022

21.10.2022 w Klubie LWSM „Lokatorek” przy ulicy Armii Krajowej 1c w Knurowie miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj ” w Knurowie.
Na zebraniu dokonano podsumowania i oceny mijającej kadencji 2019-2022. Zebrani przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Kręgu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Były podziękowania i kwiaty dla najaktywniejszych członków Kręgu.
Na wniosek Komisji rewizyjnej podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi za lata 2019-2022.
Dokonano wyboru nowych władz kręgu i przyjęto wytyczne programowe na lata 2022-2026.

       

         

Wizyta w Harcerskiej Izbie Tradycji w Rydułtowach
7 października 2022

7 października 2022 delegacja naszego kręgu gościła w Harcerskiej Izbie Tradycji w Rydułtowach, prowadzonej przez Krąg Terenowy SRH „Czuwaj”. Zapoznaliśmy się z działalnością kręgu w tym w sposobach pozyskiwania środków na działalność oraz podziwialiśmy wystrój i zbiory zgromadzone w izbie. Honory gospodarza pełnił druh hm. Ryszard Zawisz kustosz izby.

Dziękujemy.

         

        

ZLOT JUBILEUSZOWY SRH „ Czuwaj” – „ZAMONIT”
3 września 2022

3 września 2022 ośmioosobowa delegacja naszego Kręgu wzięła udział w XIII Zlocie Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj” i Kadry Instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP z okazji 60 rocznicy Harcerskiej Akcji Zamonit. Spotkanie miało miejsce w Ogrodzieńcu i Krępie. Podczas zlotu druhna Danuta Jędrzak została uroczyście przyjęta w poczet członków naszego stowarzyszenia.

       

       

Spotkanie harcerzy seniorów na „Feliksówce”
7 czerwca 2022

Kolejne spotkanie seniorów knurowskiego harcerstwa odbyło się w gronie uczestników odnowy harcerstwa i uroczystego przyrzeczenia harcerskiego w 1957 roku, członków drużyn im. H. Dąbrowskiego i gen. J. Bema, tych co zaliczyli obozy harcerskie w: Salmopolu 1958, Bardo Śląskim 1959, Paczółtowicach 1960, Kirach 1961, Dźwirzynie 1962, Turawie 1962 i Wapienicy 1963 oraz inne np. Radków 1958, Grunwald 1960 czy „Zamonit” w Ogrodzieńcu w 1963, uczestników uroczystości nadania sztandaru Chorągwi Katowickiej w 1959 roku w Zabrzu albo organizowali rajdy rowerowe.
Organizatorom udało się dotrzeć do prawie 30 żyjących harcerzy pamiętających tamten okres.

Na spotkanie dotarło kilkunastu. Przygotowaliśmy zdjęcia, kroniki, dokumenty obrazujące okres odbudowy organizacji po kilkuletniej przerwie, tworzenie się głównego ośrodka harcerskiego w nowo powstałym Liceum Ogólnokształcącym oraz międzynarodowe sukcesy sportowców z 11 drużyny im. gen. J. Bema we współzawodnictwie o Puchar Świata Młodych.

Oprawę stanowiła tradycyjnie – wystawa wybranych wydarzeń ze 100-letniej historii knurowskiego harcerstwa.

Wprawdzie spotkanie przed czasem zakończyła burza i ulewa, ale główny cel spotkania powrót do tych wspaniałych czasów harcerskich oraz zebranie dokumentacji do naszego archiwum został osiągnięty. Pojawiła się też propozycja kolejnego spotkania.

        

                 

 

Wieczór z knurowskim UTW
25 marca 2022

Na zaproszenie knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego byliśmy gospodarzami wieczoru w „Sztukaterii” poświęconego 100-letniej historii knurowskiego harcerstwa.
Dh Michał przedstawił początki harcerstwa w Knurowie. Ilustracją słowa mówionego była wystawa prezentująca wybrane wydarzenia z historii knurowskiego harcerstwa oraz biogramy wszystkich komendantów hufca i środowiska ZHP Knurów.
Oprawę artystyczną zapewniła śpiewająca grupa członków i sympatyków naszego kręgu, która zaprezentowała piosenki
z przygotowanej na 100-lecie płyty.

       

       

       

  

             Pożegnanie dh Ewy Pindur
11 stycznia 2022

phm. Ewa Pindur z d. Pieczyk, urodziła się 24 grudnia 1948 roku, zmarła 11 stycznia 2022 w Knurowie. Nauczycielka szkół podstawowych w Leszczynach, Knurowie i Krywałdzie. Przez 30 lat harcerskiej służby pełniła różne funkcje instruktorskie: szczepowa i instruktorka komendy Środowiska Leszczyny, członkini Referatu Harcerzy Młodszych Hufca Ziemi Rybnickiej, szczepowa w Knurowie, drużynowa drużyn „Nieprzetartego Szlaku” w Krywałdzie i Knurowie oraz instruktorka w referacie Nieprzetartego Szlaku Komendy Chorągwi w Katowicach, członkini Komisji Rewizyjnej Hufca Knurów, instruktorka obozów środowiska Knurów w w Pokrzywnej i Głuchołazach.
W uznaniu za wieloletnią służbę otrzymała w 1993 roku Honorową Odznakę Nieprzetartego Szlaku „SŁONECZKO” przyznaną przez komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach.

Członkini Towarzystwa Miłośników Knurowa od jego założenia.

           

Akcja znicz 2021
1 listopada 2021

W tym roku po raz pierwszy zapaliliśmy znicze z logo naszego kręgu na grobach zmarłych instruktorów.
Odwiedziliśmy 16 grobów na cmentarzu przy ul. 1-go Maja w Knurowie, a ponadto miejsca wiecznego spoczynku ks. Koziełka patrona 1. Knurowskiej Drużyny Harcerskiej, Wandy Endel-Ragis członkini Koła Przyjaciół Harcerstwa
w Knurowie. Znicze z naszym logo znalazły się także na grobach na cmentarzach w Sosnowcu, Tarnowie Opolskim, Książenicach, Rybniku, oraz Wilczy i zbiorowych mogiłach Powstańców Śląskich i Żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.
Niektóre groby naszych zmarłych instruktorów zostały już zlikwidowane. M.in. Dh. Heleny Jakubczyk – przedwojennej komendantki hufca żeńskiego czy Dh. Jankiela. Wielu harcerzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej nie ma swoich grobów i miejsce pochówku jest nieznane
Znicze i naklejki zakupiliśmy ze środków naszego Kręgu. Opracowaliśmy także notatki biograficzne osób, których groby odwiedziliśmy.

             

Wystawa dla Familiaris Consortio sierpień 2021

W sierpniu na „Feliksówce” gościły rodziny zrzeszone w towarzystwie „Familiaris Consortio” z Piekar – uczestnicy Śląskiego Festiwalu Badmintona. Przygotowaliśmy dla nich przygotowaliśmy wystawę i gawędę poświęconą powstaniom śląskim i udziałowi harcerzy knurowskich w plebiscycie i powstaniach.

         

Spotkanie kręgu Feliksówka
8 lipca 2021

Po 17 miesiącach jakie minęły od naszego ostatniego spotkania – wieczoru kolęd mogliśmy znowu być razem. Spotkaliśmy się przy ognisku 8 lipca 2021 w miejscu zwanym „Feliksówka” w dzielnicy Knurowa – Krywałdzie.
Organizacji spotkania podjęła się Basia Bąk przy niebagatelnym wsparciu Krzysztofa i to im zawdzięczamy zaprowiantowanie (m.in. pyszne masło czosnkowe, które konkurowało z weselnym kołoczem państwa Gumiennych) oraz przygotowanie ogniska.
Zabezpieczenie wiaty przed wiatrem stanowiły rozwieszone wokół banery przedstawiające wybrane wydarzenia z historii knurowskiego harcerstwa. Można też było zapoznać się z całym szeregiem obiektów znajdujących się na terenie „Feliksówki” oraz planami jej rozwoju.
W trakcie spotkania pożegnaliśmy przenoszonego do innych zadań gospodarza „Feliksówki” druha ks. hm. Piotra Larysza, reaktywatora harcerstwa w Knurowie i od 2017 roku kluczowej postaci odpowiedzialnej za przygotowanie harcerzy i zuchów na kolejne stulecie, przekazując monografię „Krzyż harcerski 1913-2013” jako upominek.
Niespodziewanym gościem był przebywający na stałe w USA druh Krzysztof Śliwiński wieloletni instruktor, w latach 80. członek komendy hufca knurowskiego, odpowiedzialny za drużyny harcerskie.
Przewodniczący przedstawił główne wydarzenia z życia Kręgu, jakie miały miejsce od ostatniego spotkania m.in.:

 • przygotowanie do obchodów 100. rocznicy powstania pierwszych drużyn harcerskich w Knurowie (gromadzenie i opracowanie materiałów z historii knurowskiego harcerstwa, przygotowanie wystawy przy wsparciu finansowym
  w postaci grantu z Gminy Knurów),
 • udział przedstawicieli kręgu w uroczystości wręczenia sztandaru 1 Knurowskiej Drużynie Harcerzy im. ks. A. Koziełka (jesteśmy, jako krąg jednym z fundatorów tego sztandaru),
 • umieszczenie krzyża harcerskiego na Pomniku Powstańców Śląskich w Knurowie,
 • sponsoring oraz bezpośredni udział członków kręgu w realizacji projektu „Feliksówka”, co upamiętnia tablica umieszczona pod masztem flagowym,
 • prowadzenie wspólnie z harcerzami strony internetowej poświęconej historii harcerstwa w Knurowie, do której dostęp zapewnia kod QR umieszczony na ścieżce edukacyjnej na „Feliksówce”,
 • wstrzymane z powodu pandemii wydanie przygotowanej przez zuchów, harcerzy
  i seniorów płyty z piosenkami harcerskimi pod kierownictwem druhny Aliny Długosz czy wydanie śpiewnika oraz wszelkie spotkania.       
                                                                                                                                                           

O „Feliksówce”

Projekt „Feliksówka rozwija się prężnie dzięki zaangażowaniu harcerzy i ich przyjaciół oraz darczyńcom. Instytucjonalnie zaangażowane są Komenda Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej – budowa wiaty oraz Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP – zagospodarowanie nowego terenu przekazanego w darowiźnie przez sąsiada pana Józefa Nastulę. Całością prac kieruje ks. hm. Piotr Larysz, który nie stroni także od prac fizycznych. „Feliksówka” zdobyła także grant z projektu “Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Wsparcia udzielają także Starostwo Gliwickie i Gmina Knurów, prezydent miasta jest częstym gościem.

Na terenie obiektu powstaje ścieżka edukacyjna ekologiczna i historyczna, swojego patrona umieścili pszczelarze, zuchy prowadzą ogródek ekologiczny.

Więcej o „Feliksówce” można znaleźć w Internecie np.

https://pl-pl.facebook.com/ZHPKnuriow

https://katowice.gosc.pl/doc/6837099.Knurow-Feliksowka-relaks-z-historia-w-tle

https://www.enowiny.pl/artykul,52483,w-krywaldzie-powstaje-feliksowka

o projekcie „Laudato Si’- ekologia integralna”

https://laudatosi.caritas.pl/

       

       

Feliksówka pożegnanie harcerskie
druha hm. Piotra Larysza
7 lipca 2021

7 lipca 2021 roku dobiegła końca harcerska służba Dh. hm. Piotra Larysza na terenie Knurowa bowiem przeniesiony został do innej parafii. W jego pożegnaniu uczestniczyło całe środowisko harcerskie Miasta, w tym Krąg SRH „Czuwaj”. Obecni dziękowali mu za reaktywację harcerstwa w Knurowie i stworzenie solidnej bazy do jego trwania i rozwoju:
– technicznej („Feliksówka”, „mobilna harcówka”, umundurowanie dla zuchów i harcerzy),
– osobowej (pozyskanie do współpracy władz miasta i różnych instytucji oraz jego mieszkańców,
przede wszystkim rodziców, przygotowanie kadry),
– i merytorycznej (skupienie zuchów i harcerzy wokół trwałych symboli – sztandaru i patrona drużyny).
To dobre podstawy dla harcerstwa na drugie stulecie.
Pomimo realnej perspektywy na dalszą współpracę przy rozpoczętych projektach w niejednym oku zakręciła się łza.

         

Podczas spotkania w obecności przedstawicieli władz Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nastąpiło przekazanie drużyn nowym drużynowym. Drużynę zuchową objęła druhna Urszula Kuklewicz a drużynę harcerską druh Robert  Krawczyk.                        

Pożegnanie harcerskich seniorów Knurowa

28 maja 2021 roku odszedł na Wieczna Wartę phm. Jan Woźnica.
Urodził się w Knurowie 5 marca 1945 roku. Pierwsze kontakty z harcerstwem nawiązał w powołanej przy ZSG w Knurowie w 1957 roku drużynie lotniczej. Od 1967 roku był członkiem komendy środowiska odpowiedzialnym za drużyny starszoharcerskie, w latach 1968‐1971 prowadził 19 DH Czerwonych Beretów przy LO w Knurowie. Drużyna ta zdobyła pierwsze miejsce na IV Manewrach Techniczno‐Obronnych w Rybniku w 1970 roku.

W Referacie Harcerzy Starszych Hufca Ziemi Rybnickiej był w latach 1969‐1971 inspektorem drużyn łączności.

Dzięki Druhowi Jasiowi knurowskie obozy były zelektryfikowane, a imprezy odpowiednio nagłośnione. Potrafił przygotować duże wydarzenia (zloty, manewry), był jednym z głównych organizatorów uroczystości przekazania sztandaru dla ZHP Knurów w 1970 roku na stadionie MZKS Górnik Knurów.

Pamiętamy Go także, jako pierwszego kronikarza i dekoratora Klubu Nastolatków, to dzięki Jego staraniom klub dysponował odpowiednim sprzętem grającym.

Drugą Jego pasją, po technice, była historia. Już w latach 70. zbierał materiały dotyczące historii knurowskiego harcerstwa oraz samego Knurowa. Podczas prac związanych ze 100‐leciem harcerstwa w Knurowie, pomimo choroby, był nieocenionym konsultantem

       

11 maja odszedł na Wieczną Wartę instruktor senior hm. Józef Lukas. Urodził się 15.06.1933 roku
w Knurowie. Do ZHP wstąpił 7 października 1947 roku. Był członkiem 1 Męskiej Drużyny Harcerskiej im. H. Dąbrowskiego w Knurowie.
Przyrzeczenie złożył w 1948 roku na obozie hufca knurowskiego w Młodowie.
W 1949 roku ukończył chorągwiany kurs drużynowych w Kołobrzegu, a od jesieni do momentu likwidacji ZHP w 1950 roku, był drużynowym 1MDH w Knurowie.
W latach 60. i 70. był współorganizatorem i komendantem obozów Środowiska Knurów, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca Rybnik, członkiem Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Chorągwi Katowickiej i członkiem Komisji Rewizyjnej Środowiska Knurów.
Stopień harcmistrza uzyskał w roku 1974. 
Był członkiem Kręgu Instruktora Seniora przy Komendzie Hufca Rybnik. Został uhonorowany Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”.
W ostatnich latach współpracował z Kręgiem Terenowym SRH „Czuwaj” przy dokumentowaniu stuletniej historii knurowskich harcerzy, którą sam również tworzył.
Wspierał finansowo projekt „Feliksówka”, był także jednym z fundatorów sztandaru dla
1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej. W 2020 roku podczas obchodów 100-lecia harcerstwa w Knurowie w imieniu fundatorów przekazał sztandar harcerzom. 

           

Pozostaną w naszej pamięci!

Oddanie do użytku „Feliksówki
14 grudnia 2020 roku

Feliksówka” to otwarta wiata ogniskowa zlokalizowana przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie. Przekazano ją harcerzom po trwających ponad rok intensywnych pracach. Wiata ma 6 m wysokości i 7 m szerokości i może pomieścić 60 osób.
Uroczystość przekazania wiaty odbyła się 14 grudnia i była połączona z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. Uczestniczyli w niej m.in.: hm. Bronisław Kwiatoń, który udostępnił knurowskim harcerzom do wykorzystania projekt wiaty wcześniej wybudowanej w Czyżowicach, budowniczowie wiaty, główni fundatorzy w tym prezydent Knurowa Adam Rams i przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa, Komendantka Hufca Ziemi Gliwickiej phm. Weronika Maciak oraz delegacja harcerzy i rodziców.
Pierwsze ognisko rozpalił dh Piotr. Obiekt poświęcił ks. Grzegorz Kusze. Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu „Feliksówka” wręczono podziękowania.
Strażacy z OSP przywieźli Betlejemskie Światło Pokoju, które zostało przekazane  wszystkim obecnym.

       

       

      

      

      

       

Krzyż na pomniku
13 listopada 2020

Na pomniku Powstańców Śląskich przy ulicy Dworcowej w Knurowie dzięki prywatnym darczyńcom pojawił się krzyż Harcerski. Upamiętnia on udział knurowskich harcerzy w powstaniach. Inicjatorami upamiętnienia harcerzy powstańców byli członkowie Kręgu terenowego SRH „Czuwaj” w Knurowie, a działanie mieściło się w zadaniu publicznym „Ocalić od zapomnienia” realizowanym w związku z 100-leciem harcerstwa w Knurowie.

       

Sztandar dla 1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej
im. Ks. Alojzego Koziełka.
5 października 2020

Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 5 października 2020r.
Wydarzenie to było kulminacyjnym punktem obchodów 100. rocznicy powstania pierwszych drużyn harcerskich w granicach dzisiejszego Knurowa. Knurowskie drużyny były jednymi z pierwszych utworzonych na Śląsku.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: Naczelniczka ZHP  hm. Anna Nowosad, Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP  hm. Anna Peterko, Komendantka Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej phm. Weronika Maciak, Komendantka Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej pwd. Aneta Filipowska wraz z delegacją seniorów hufca rybnickiego, członkini Zarządu Powiatu Gliwickiego
i naszego kręgu  phm. Ewa Jurczyga, Prezydent Knurowa Adam Rams, przewodniczący Rady Miasta Knurów Tomasz Rzepa oraz delegacje i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych organizacji knurowskich.
Poświęcenia sztandaru dokonał ks. dziekan Grzegorz Kusze.
Wśród fundatorów sztandaru znaleźli się m.in.: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Starosta Gliwicki Waldemar Dombek, Prezydent Knurowa Adam Rams, Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad, Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Anna Peterko oraz wielu przyjaciół knurowskich harcerzy.
Założycielami harcerstwa w Knurowie, byli dwaj jego mieszkańcy pełniący w 1920 roku funkcje kierowników w Inspektoracie Harcerskim Górnego Śląska: Franciszek Powiecka i Jan Pyszny.
Harcerstwo knurowskie w swojej historii przybierało różne formy organizacyjne: związku drużyn, środowisk przynależnych do Hufca rybnickiego i gliwickiego czy samodzielnego hufca Knurów.
Aktualnie w mieście działa jedna drużyna harcerska i jedna gromada zuchowa, przynależne do Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej oraz krąg seniorów zrzeszony w SRH „Czuwaj”.

   

             

 

          

   

     

   

Laur Knurowa dla dh ks. Larysza
29 czerwca 2020

29 czerwca 2020 roku w Kinie Scena Kultura przy ul. Niepodległości 26 odbyła się uroczystość wręczania Laurów Knurowa. Drużynowy 1 Knurowskiej Drużyny Harcerskiej ks. hm. Piotr Larysz został uhonorowany najwyższym miejskim odznaczeniem „Laurem Knurowa”, za zasługi dla lokalnej społeczności.

Laur po raz piąty w 25-letniej historii tego wyróżnienia został przyznany instruktorowi ZHP.

         

I spotkanie opłatkowe Kręgu
11 stycznia 2020

Na początku spotkania Druh Przewodniczący zdał relację z rocznej działalności Kręgu. Nowa członkinią Kręgu została Druhna Ilona, a Druhna Nora przedstawiła Kronikę Kręgu, w której skrupulatnie zapisuje wszystkie ważne wydarzenia. Potem były kolędy
i świąteczne przysmaki.

         

           

              

Spotkanie kolędowe z harcerzami, zuchami i rodzicami
9 stycznia 2020

Delegacja naszego kręgu wzięła udział w spotkaniu kolędowym w sali parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie zorganizowanym przez harcerzy.

       

       

Delegaci Kręgu na Zjeździe SRH „Czuwaj”
14 grudnia 2019

W dniu 14 grudnia 2019 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbył się XVIII Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W zjeździe brali udział delegaci naszego kręgu.

         

Zakończenie Kampanii Bohater Drużyny
22 listopada 2019

22 listopada miało miejsce zakończenie kampanii bohater drużyny.

W tym dniu zuchy i harcerze zwiedzili wystawę poświęconą swemu patronowi ks. A. Koziełkowi, przygotowaną przez kustosza Izby tradycji JSW w Knurowie druha Bogusława Szygułę, członka naszego kręgu.

Następnie udali się do kościoła pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego, którego budowniczym i proboszczem był ks. Alojzy Koziełek.

Komendantka  Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej  dh. phm. Weronika Maciak odczytała rozkaz zamykający kampanię i nadała 1 Knurowskiej Drużynie Harcerskiej imię ks. Alojzego Koziełka.

Na zakończenie uroczystości zapalono znicze na grobie patrona drużyny, którym opiekują się harcerze.

         

         

         

           

           

Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku
6 listopada 2019

6 listopada członek naszego kręgu Bogusław Szyguła w sali kina „Scena Kultura”. wygłosił dla członków knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład otwarty pt. „Świątobliwy proboszcz śląski ks. Alojzy Koziełek”.

       

Kampania bohater drużyny
26 października 2019

Krąg SRH „Czuwaj” włączył się kampanię drużyn harcerskiej i zuchowej – Bohater drużyny.
Podsumowanie kampanii odbyło się w knurowskiej „Sztukaterii” i poświęcone było pamięci ks. Alojzego Koziełka, którego imię przybrały drużyny.
Organizatorem było Towarzystwo Miłośników Knurowa, a wśród zaproszonych gości byli: ks. Mirosław Pelc proboszcz parafii Cyryla
i Metodego w Knurowie, z której wywodził się ks. Koziolek, ks.Grzegorz Kusze – dziekan dekanatu knurowskiego, dh Franciszek Nosiadek – pierwszy Prezydent Miasta Knurów, dzięki staraniom, którego został wydany reprint publikacji ks. Koziełka „Knurów
i Krywałd na tle historii Ziemi Gliwickiej” i Tomasz Rzepa – przewodniczący Rady Miasta Knurowa.
Harcerze przedstawili przebieg kampanii bohater, a dh Bogusław Szyguła ważniejsze zdarzenia z życia ks. Koziełka przedwojennego kapelana knurowskich harcerzy.

       

        

Ognisko harcerzy i seniorów
24 października 2019

To nasze drugie wspólne ognisko, harcerze zainspirowani przez seniorów już sami grają i śpiewają.
W czasie ogniska dh Piotr przedstawił plany budowy wiaty, a dh Bogusław opowiedział o ks. Alojzym Koziełku uzupełniając wiadomości zdobywane przez harcerzy w kończącej się kampanii „bohater drużyny ks. A. Koziełek”.
Jak zwykle w ognisku uczestniczyła spora grupa rodziców.

     

     

     

Udział delegacji Kręgu w Zlocie SRH „Czuwaj” w Pilicy  17 sierpnia 2019

Po raz pierwszy wzięliśmy udział w imprezie organizowanej dla całego Stowarzyszenia. Spotkaliśmy wielu znajomych z dawnych lat.
Byliśmy pod wrażeniem bardzo sprawnej organizacji całej imprezy, a zakończenie z udziałem „Słonecznych” i wspólnym śpiewaniem na długo pozostanie w pamięci.

     

     

       

Integracja w ustroniu 29-30 czerwca 2019

Było przede wszystkim wspomnieniowo wokół zdjęć z naszych albumów.

       

 

       

        

         

 

Ognisko z harcerzami i zuchami
17 czerwca 2019

To nasza pierwsza wspólna impreza. Dokonano prezentacji, seniorzy przedstawili zebranym planowane działania kręgu na najbliższy rok.
Ognisko ceremonialnie zapalił dh Krzysztof, a dh Michał opowiedział harcerzom o szczególnej roli ogniska w harcerskiej tradycji, dokonał jego zaprzysiężenia i pożegnania. Były wspólne pląsy i śpiewy co umożliwiło na nawiązanie bezpośrednich znajomości.
Ponieważ ognisko było podsumowaniem roku szkolnego wręczano dyplomy i upominków.
Druh Piotr przeprowadził ceremonię przekazania zuchów do drużyny harcerskiej  
Na zakończenie wspólnie pozowaliśmy do zdjęć dla kronikarzy.

     

     

     

     

         

I Walne Zebranie Kręgu Knurów
12 kwietnia 2019

I Walne Zebranie Wyborcze Członków Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj ” w Knurowie odbyło się dnia 12.04. 2019, w Klubie LWSM „Lokatorek” w Knurowie przy ulicy Armii Krajowej 1c. W zebraniu wzięło udział 26 z 33 członków kręgu. Na zebraniu dokonano wyboru władz kręgu i przyjęto wytyczne programowe na rok 2019-2020. Po zebraniu chęć dołączenia do kręgu zgłosiły jeszcze 4 osoby. W zebraniu wziął udział druh hm. Zbigniew Soroczan, który reprezentował zarząd Stowarzyszenia

           

 

              

 

       

 

Krąg terenowy w Knurowie został formalnie powołany uchwałą NR2/VIII/2019 Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” z dnia 27.03.2019r.

 

Kierunki działania kręgu na rok 2109-2020:

– kierunek wiodący na lata 2019- 2020 to przygotowanie do obchodów setnej rocznicy założenia pierwszych drużyn harcerskich w Knurowie, poprzez gromadzenie, opracowanie i archiwizację materiałów dokumentujących działalność harcerską w naszym mieście na przestrzeni 100 lat, przygotowanie publikacji rocznicowej, udział w obchodach rocznicy organizowanych przez ZHP;

– kierunek drugi związany jest z dotarciem do instruktorów seniorów naszego środowiska i ich aktywizacja w ramach działalności kręgu, odnowienie kontaktów, objęcie opieką i pomocą będących w potrzebie;

– kierunek trzeci to nawiązanie współpracy z I DH w Knurowie, głównie w celu przywrócenia ciągłości działań harcerskich w mieście, zapoznanie z tradycją oraz osiągnięciami harcerstwa w naszym środowisku, nawiązanie osobistych kontaktów pomiędzy seniorami a członkami drużyny, pomoc w organizacji bieżącej działalności;

Inne działania to:

– inwentaryzacja grobów instruktorskich na terenie miasta ( 3 cmentarze)

– udział w spotkaniach członków kręgu organizowanych przez Zarząd ( PILICA)

– przygotowanie wyjazdowego spotkania integracyjnego dla członków i sympatyków kręgu

– organizacja pracy kręgu terenowego:

siedziba, miejsca spotkań, podział na zespoły robocze, przydział zadań, aktywizacja organów statutowych – skarbnik, komisja rewizyjna,

opracowanie sposobów komunikacji, dokumentacja bieżącej działalności kręgu, składki, identyfikacja wizualna kręgu ( chusty, totem, proporzec…..),

propagowanie działalności kręgu w mieście;

– zapoznanie członków kręgu z aktualną sytuacją ZHP – organizacja , metodyka….