Działalność programowa

40.lecie odsłonięcia Pomnika
Ku Czci Harcerek i Harcerzy Poległych w latach 1939-1945

           4 września 2023 roku pod Pomnikiem Ku Czci Harcerek i Harcerzy Poległych w latach 1939-1945, który od 40 lat na katowickim Rynku przypomina o bohaterstwie śląskich harcerzy w okresie II wojny światowej, zgromadzili się harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Hufca Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej, poczty sztandarowe i drużyny reprezentacyjne, delegacje pozostałych hufców Chorągwi Śląskiej im. Bohaterów Września 1939, władze Chorągwi Śląskiej ZHP z Komendantem Chorągwi hm Marcinem Różyckim.
Były władze Katowic z Prezydentem Miasta dr. Marcinem Krupą.
Przybyli żyjący członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, członkowie Kręgów Katowice i Rydułtowy oraz Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Obok Pomnika stanęło liczne grono tych, którzy przed 40. laty pełniąc harcerską służbę uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia Pomnika.
Zgromadzeni powrócili pamięcią do wydarzeń z 4 września 1983 roku. Głos zabrali członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika – hm Janusz Woźniak, wtedy Komendant Katowickiej Chorągwi ZHP, obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oraz Zygfryd Nowak. Przypomnieli historię powstania Pomnika i rolę harcerzy w tworzeniu tego miejsca pamięci.

Delegacje władz i środowisk harcerskich złożyły kwiaty.


Po uroczystości jeszcze długo u stóp pomnika słychać było harcerski śpiew
i wspomnienia harcerzy – dziś już seniorów.

 

Tegoroczny Zlot Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP im. Bohaterów Września 1939 poświęcony był 60. rocznicy rozpoczęcia Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”. Tym hasłem określane były harcerskie obozy organizowane od 1962 roku na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Ponad 370 instruktorów i harcerzy przybyłych na  Zlot przypomniało stanice i bazy obozowe poszczególnych hufców gdzie realizowane zadania programowe, w tym wędrówki i prace na rzecz miejscowych społeczności, wspominało przeżywane przygody i tych, którzy zawiadywali całą Akcją „Klimczok” i poszczególnymi obozami.
Zlot odbywał się na terenie ośrodka obozowego Hufca ZHP Wodzisław w Ustroniu Lipowcu, a jego organizatorami byli: Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i komenda Chorągwi Śląskiej ZHP im. Bohaterów Września 1939. Działania organizatorów wsparł finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Patronat Honorowy przyjęli:  Prezydent Wodzisławia, Burmistrzyni Miasta i Gminy Radlin
i Burmistrz Miasta i Gminy Rydułtowy.

   

Na apelu zameldowały się wszystkie kręgi Stowarzyszenia i harcerze obozujący w Ustroniu Lipowcu.
Byli też goście: Poseł do Parlamentu Europejskiego hm Jan Olbrycht, niegdyś obozował w Wapienicy, Pani Senator phm Beata Libera Małecka, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego i Przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego. Odznakami za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej wyróżnieni zostali członkowie Stowarzyszenia zaś przedstawicieli instytucji wspierających kręgi terenowe uhonorowano Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

 

Po apelu zaplanowano program turystyczny. Grupy zlotowe wyruszały zwiedzać Dom Zielny, centrum Ustronia i Wisły, na Czantorię, Pałac Prezydenta RP w Wiśle. Niektórym przeszkodziła ulewa, która na 1,5 godziny rozpętała się nad Beskidami.

O 17.00 wszyscy zgromadzili się w kręgu ogniskowym. W harcerskiej gawędzie i piosenkach wspominano czas obozowania, wyróżniających się wtedy instruktorów, przeżywane przygody. 22 osobom – tym którzy najdłużej, najefektywniej i z wielkim zaangażowaniem organizowali czas i wypoczynek młodzieży wręczono statuetki Ambasadora Klimczoka.

 

Zbliża się 60. rocznica rozpoczęcia Harcerskiej Akcji „Klimczok” organizowanej od początku lat sześćdziesiątych w formie obozów letnich na terenach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Przez kilkadziesiąt lat trwania akcji wzięło w niej udział kilkaset tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów prawie z wszystkich hufców ówczesnej Katowickiej Chorągwi ZHP.

W stałych obozach i wędrówkach górskimi szlakami Beskidów brały udział przede wszystkim hufce śląskie. Wielu z nich założyło stałe bazy obozowe. Największy wkład programowy i organizacyjny w stworzenie tej jednej z największych i najdłużej trwających akcji obozowych Związku wniosły hufce: Katowice, Rybnik, Wodzisław, Zabrze, Beskidzki, Cieszyn…
Na uwagę zasługują formy i sposób kierowania akcją, rozrzuconą na stosunkowo dużym obszarze. Bardzo interesujące są osiągnięcia hufców, jako organizatorów zgrupowań obozów, w zakresie tworzenia stałych baz obozowych, w tym budowy urządzeń socjalnych zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom przy zachowaniu specyfiki obozów pod namiotami. Świadczą o tym materiały ikonograficzne i zdjęcia, ukazujące zdobnictwo obozowe, ochronę środowiska, sport, kształcenie kadr instruktorskich, pracę przy odnawianiu szlaków turystycznych, zajęcia kulturalne i wiele innych. Wiele z nich na pewno znajdzie się w przygotowywanej książce o harcerskiej akcji „Klimczok”, która jest jednym z głównych zamierzeń projektu podjętego przez Komendę Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Katowicach.
Liczymy na obecność wielu z Was – Druhny i Druhowie, uczestnicy akcji Klimczok. Nasze spotkanie już wkrótce: 26 sierpnia, w Stanicy Obozowej „Lipowiec” Hufca Ziemi Wodzisławskiej, w Ustroniu-Lipowcu.

Organizatorami Zlotu byli: Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP. Organizacja wydarzenia nie była by możliwa bez wsparcia i zaangażowania Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członków Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” w Zawierciu i harcerzy Hufca Ziemi Zawierciańskiej. Partnerem w realizacji wydarzenia była Śląsko-Zagłębiowska Metropolia
Zlot zorganizowany został dla uczczenia dwóch jubileuszy 60-leci: Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit” i Kręgu Instruktorskiego przy Śląskiej Akademii Medycznej.

O godzinie 11.00 na uroczystym apelu zameldowało się ponad 400 osób: reprezentacje wszystkich kręgów Stowarzyszenia, kręgów harcerskich seniorów: z Hufca Będzin i „Korzenie” z Sosnowca oraz dostojni jubilaci – medycy z Kręgu Instruktorskiego ŚLAM-u.
Przybyli także znamienici goście: Pani Senator RP Beata Małecka-Libera, podharcmistrzyni, niegdyś uczestniczka zamonitowych obozów, Mateusz Bochenek – Poseł na Sejm RP, prof. Tomasz Szczepański – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego władze harcerskie- hm Tomasz Huk Zastępca Przewodniczącego ZHP i hm Anna Peterko – Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP. Miasto i Gminę reprezentowała Pani Sekretarz Maria Milewska.

   

Były podziękowania wyróżnienia i wręczenia znaczków organizacyjnych nowym członkom SRH.

Złotą Odznaka Za zasługi dla Śląskiej Chorągwi ZHP wyróżnieni zostali: Pani Anna Pilarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec hm Jerzy Kozielski, hm Anna Obuchowicz, hm Krzysztof Świderski i hm Ryszard Żaba członkowie Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ŚLAM, hm Franciszek Kajdaniuk z Kręgu Zabrze i hm. Wojciech Kowalczyk z Kręgu Katowice.

Srebrną Odznaką Za zasługi dla Śląskiej Chorągwi ZHP wyróżnieni zostali: Pani Maria Milejska- Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, hm Ewa Dębiec-Pstrowska z Kręgu Zawiercie, phm Magdalena Sakłak z Kręgu Sosnowiec, hm Elżbieta Skutnik z Kręgu Zawiercie, hm Czesław Starz z Kręgu Pszczyna i hm Mirosława Wróbel-Gorczowska z Kręgu Chorzów

 

Czuwajkowe odznaki wręczono 16 nowym członkom : 2 z Kręgu Chorzów, 6 z Kręgu Katowice, 6 z Kręgu Zawiercie i po jednym z Kręgów Knurów i Pszczyna.

Szczególnie podniosły moment nastąpił pod koniec apelu. Uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność Studenckiego Kręgu Instruktorskiego w ramach Akcji Zamonit dokonali: prof.dr hab.n.med. Tomasz Szczepański, prof. hm Anna Obuchowicz, hm Tomasz Huk, hm Anna Peterko, hm Janusz Woźniak, Pani Maria Milewska. Fundatorem Tablicy jest Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Po apelu harcerska grochówka, a dalej, tak jak w czasie obozów – wędrówka. Tym razem Nn ogrodzieniecki zamek, Górę Birów i do Parku Miniatur zamków Jurajskich.

Druga część Zlotu miała miejsce na Krępie, gdzie lokalizowane były obozy medyczne tzn. dla dzieci chorych na cukrzycę, astmę i z wadami postawy. Dziś w tym miejscu jest park rekreacyjno-wypoczynkowy.
U źródła Bełkotek medycy i przedstawiciele kręgów z Chorzowa i Zawiercia zasadzili 6 buków – Dla upamiętnienia dorobku studentów
i lekarzy Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP Śląskiej Akademii Medycznej w 60. rocznicę Harcerskiej Akcji Letniej ZAMONIT, której hasła programowe PRACA I WĘDRÓWKA
z pożytkiem realizowane na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej te drzewa posadzili uczestnicy XIII Zlotu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego CZUWAJ i kadry instruktorskiej Śląskiej Chorągwi ZHP w miejscu harcerskich obozów na Krępi. 3 września 2022 roku.

        

Zlotowy dzień, pełen wydarzeń, wrażeń i przeżyć zakończyło ognisko. Popłynęła harcerska piosenka i wspomnienia o letnich przygodach na jurajskich szlakach, o pracy na rzecz miejscowej ludności, o obozowych przeżyciach. I mimo woli nasuwały się porównania tej Jury, którą 60 lat temu widzieli harcerze – uczestnicy Zamonitu, Jury, która na ich oczach zmieniała się i tej obecnej, gdzie próżno szukać śladów po dawnych polanach i obozowych namiotach.

Podczas ogniska wręczono 5 hufcom Chorągwi Śląskiej ZHP, które w dalszym ciągu obozują na „Zamonicie” statuetki „Ambasador Zamonitu”. Podobne statuetki otrzymało 15 instruktorów: hm Mieczysław Branka, hm Wojciech Dudiak, hm Jerzy Dymarski, hm Henryk Górny, hm Kazimierz Marek Kański, hm Krystyna Karczewska, hm Jerzy Kocur, hm Andrzej Kwolek, hm Zdzisław Latacz, hm Józefa Mentel, hm Elżbieta Natkaniec, hm Czesław Polański, hm Czesław Surma, hm Mirosława Wesoły i harcerska rodzina Sapów.
I znowu były wzruszenia…, ale blask ogniska dogasał, więc braterski krąg i pożegnanie.

           

 

 

 

 

 

 

 

     Do zobaczenia znów!

Partner Wydarzenia

Autorem wszystkich zamieszczonych w informacji zdjęć jest dh hm Czesław Polański. Zdjęcia objęte są prawem autorskim.

   

„Śląscy harcerze w walce o niepodległość”
3
września 2021
ognisko pod Wieżą Spadochronową 

Organizatorem  ogniska był Krąg Terenowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Katowicach.
W kręgu ogniska zasiedli także licznie członkowie kręgów z Chorzówa, Rydułtów i Zabrza, seniorzy harcerscy z Katowic z kręgów Ligota, Giszowiec, instruktorzy i harcerze Hufca im. Bohaterów Wieży Spadochronowej m. in. z środowisk Giszowiec, Kostuchna, Zawodzie, przedstawiciele rodzin zmarłych instruktorów, i mieszkańcy Katowic.
Wśród gości byli: Radna Rady Miejskiej Katowic Barbara Mańdok, Zastepczyni Naczelniczki Wydziału Kultury UM Katowice Jowita Hercig, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach mł. insp. dr Artur Orman, Komendantka Chorągwi Śląskiej – hm Anna Peterko, Zastępca Komendantki Chorągwi – hm Andrzej Lichota, oraz Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” hm Henryk Górny.

         

Sygnał do rozpoczęcia wygrany został przez trębacza, a potem padły komendy …. i hymn harcerski.
Seniorzy – dh hm Jan Piechaczek i hm Jerzy Dymarski rozpalili ognisko.
W tym historycznym miejscu w gawędzie, pieśniach i piosenkach przypomniana została historia powstania harcerstwa na Śląsku, udział harcerzy w Powstaniach Śląskich, w utrwalaniu państwowości w tym regionie, w obronie Katowic we wrześniu 1939 roku
i konspiracji wojennej. Dla wielu uczestników, nie tylko młodego pokolenia, była to lekcja historii miasta i regionu.

       

         

          

Ognisko zakończyło się wspólnym kręgiem i symbolicznym gestem – przedstawiciele kręgów głowniami z dogasającego ogniska zapalili znicze i w czasie, kiedy rozbrzmiewała pieść pożegnalna, a potem cisza wygrana na trąbce wspólnie z Komendantką Chorągwi złożyli je pod obeliskiem upamiętniającym poległych w 1939 roku harcerzy.

            


Ognisko było realizacją zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Miasta Katowice

Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” wyraża podziękowanie:
–  członkom Kręgu Katowice za wysiłek, jaki włożyli
w przygotowanie technicznei programowe wydarzenia,
Harcerzom VII Katowickiej Drużyny Harcerskiej, którzy pomogli w pracach technicznych i zapewnili warte ognia,
– członkom kręgów terenowych: Chorzów, Rydułtowy, Zabrze oraz harcerskim seniorom z Katowic za udział w wydarzeniu,
wszystkim tym, którzy pomogli w oprawie artystycznej i muzycznej ogniska – Druhnie Ewelinie z Zespołu „Słoneczni”, muzykom –
Panom Jankowi z „Tysiąclatek” i Panu Marcinowi z Orkiestry Dętej Katowice,
– służbom, które zapewniły bezpieczeństwo – Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach w Katowicach i Straży Miejskiej w Katowicach.

Szkolimy się informatycznie
20,27 lipca 2021

Otaczająca nas rzeczywistość, wymuszane co rusz (covidem) izolacje, ograniczenia w przemieszaniu się albo liczebności grup na spotkaniach, skłoniły nas do podniesienia swoich kompetencji i poznania nowych narzędzi pozwalających na systematyczną pracę i kontakt.
W dniach 20 i 27 lipca odbyły się szkolenia w zakresie komunikacji zdalnej dedykowane członkom Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącym kręgów terenowych.
W pierwszym szkoleniu, które odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, uczestniczyło 8 osób, w tym z przedstawiciele 5 kręgów terenowych: Katowice, Knurów, Pszczyna, Sosnowiec i Zabrze, natomiast w zajęciach praktycznych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach uczestniczyło 5 osób. Nauczyliśmy się korzystać z platformy meet.jitsi w ten sposób, że umiemy organizować spotkania i uczestniczyć w nich.

Wkrótce spotkamy się na https://meet.jit.si/.

77. rocznica akcji żołnierzy Batalionu „Parasol” – uroczystość w Udorzu
11 lipca 2021

11 lipca w Udorzu odbyła się uroczystość upamiętniająca żołnierzy Batalionu „Parasol”, którzy 11 lipca 1944 roku przeprowadzili nieudany zamach na SS-Obergruppenfürera Wilhelma Koppe – wyższego dowódcę SS i Policji w generalnym Gubernatorstwie i zastepcę Hansa Franka.
Wilhelm Koppe za bezwzględne represje i masowe zbrodnie na Polakach i Żydach
został skazany na śmierć wyrokiem Kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego
. Zamach, mimo iż został starannie przygotowany, nie udał się, gdyż ostrzelany samochód Koppego zdołał uciec z miejsca zdarzenia. Sam Koppe został tylko ranny, zginęło natomiast kilku towarzyszących mu Niemców. Grupa uderzeniowa miała jednego rannego, jednak podczas ucieczki z Krakowa została zaatakowana przez Niemców w okolicach wsi Kąty, gdzie w potyczce zginęło 4 żandarmów, w tym oficer, zaś AK-owcy stracili 1 rannego. Do kolejnej potyczki, tym razem z żołnierzami Wehrmachtu doszło we wsi Udórz. W tym starciu grupa AK poniosła duże straty- na miejscu zginęło 2 żołnierzy, rannych zostało 5, z czego 3 trafiło do niemieckiej niewoli, gdzie byli poddani torturom, a następnie zamordowani.

Po Mszy świętej, która rozpoczęła uroczystość, uczestnicy udali się na miejsce potyczki. Tam odśpiewany został hymn i odbył się Apel Poległych. Wspominano harcerzy, którzy brali udział w akcji.

                

W uroczystości, w której oprócz władz Gminy Żarnowiec uczestniczyli także członkowie 3 kręgów terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”- z Chorzowa, Pszczyny i Zawiercia oraz przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia. 

Po oficjalnych uroczystościach harcerskim zwyczajem wszyscy usiedli w kręgu i rozpoczęło się śpiewanie.

           

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP wyraża podziękowanie wszystkim wszystkim uczestnikom uroczystości, za harcerską postawę i atmosferę, którą stworzyli podczas uroczystości.

zdjęcia – hm Andrzej Lichota
informacja opracowana na podstawie:
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Koppe#Przebieg_akcji,(13.07.2021)
– relacji hm Andrzeja Lichoty

 

 

Konferencja instruktorska – 3 wrzesień 2019 

 

Tegoroczna konferencja instruktorska w Muzeum Śląskim poświęcona miała przypomnieć wydarzenia z przed 80 i 36 lat. Poświęcona bowiem była 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 36. rocznicy odsłonięcia Pomnika Harcerek i Harcerzy na Katowickim Rynku.
Referaty wygłosili:
 – Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – „Harcerski wrzesień w Katowicach w świetle badań historyków i w pamięci”,
–  Prof. Zygmunt Nowak – „Śląsk swoim harcerkom i harcerzom”,
–  Prof. Hm Krystyna Heska-Kwaśniewicz – „Szlak Wieży Spadochronowej”.

Największą uwagę słuchaczy przykuło barwne opowiadanie dh hm Juliusza Szaflika – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, o tym jak pomnik powstawał. Na zakończenie konferencji zaprezentowano film dokumentalny o tworzeniu pomnika, w którym swoimi refleksjami podzielił się jego twórca Zygmunt Brachmański.

 

        
      
      
       
Z Muzeum Śląskiego uczestnicy konferencji udali się na Rynek, by pod Pomnikiem złożyć kwiaty, zapalić znicze oddając hołd harcerzom poległym we wrześniu 1939 roku i w całej II wojnie światowej. 
               
               
             
              

XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
Pilica-Zawiercie 17 sierpnia 2019

XII Zlot Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP – to najważniejsza impreza obchodzonego w bieżącym roku 15- lecia działania Stowarzyszenia. Impreza składała się z dwóch części: turystycznej na terenie Gminy Pilica i uroczystej w Miejskim Centrum Kultury w Zawierciu.
Patronat nad Zlotem objęli: Prezydent Zawiercia – Łukasz Konarski i Burmistrz Pilicy Artur Janosik

Na pilickim rynku zameldowało się 370 druhen i druhów z Kręgów Terenowych: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Knurowa, Pszczyny, Rybnika, Rydułtów, Sosnowca, Zabrza, Zawiercia, kręgu załozycielskiego oraz kręgów harcerskich z „Czarne Diamenty” z Siemianowic, Korzenie  z Sosnowca, Kręgu Seniorów z Będzina i Koła Przyjaciół Harcerstwa z Jastrzębia Zdroju. 
Było też wielu gości: Posłanki – Beata Libera-Małecka i Anna Nemś, przedstawiciele organizacji pozarządowych z Pilicy, służb mundurowych powiatu zawierciańskiego.
Członkowie Stowarzyszenia otrzymali Odznaki Rady Przyjaciół Harcerstwa – 6 osób i Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP – 8 osób, a 10 nowym członkom Stowarzyszenia Przewodniczący Janusz Woźniak wręczył legitymacje i znaczki członkowskie.

 

       

 

         

          

 

       

 

I wędrówkę czas nadszedł. Ruszyliśmy szlakami zamomitowymi szlakami. Nasze cele to: Park pałacowy w Pilicy i fortyfikacje, ośrodek dydaktyczny Zespołu Parków Krajobrazowych, Kolegiata św. Jana Chrzciciela, ruiny zamku Pilcza w Smoleniu
i zamku w Ogrodzieńcu. 

               

 

    

 

     

 

I tak wszyscy dotarli do Zawiercia. W Miejskim Centrum Kultury bardzo uroczyście. W prezentacji multimedialnej przedstawiony został 15-letni dorobek naszj organizacji.
Stowarzyszenie odznaczone zostało Złotą Odznaką Honorową„Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, a Bożena Bień, Justyna Dudek, Zdzisław Juszczyk, Wojciech Grela i Łucja Prządka otrzymali Srebrne Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. W imieniu przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego wręczył je Radny Wojewódzki Grzegorz Wolnik. Były słowa uznania, gratulacje, życzenia od Posłów na Sejm RP Beaty Libery-Małeckiej, Anny Nemś i Roberta Warwasa, władz samorządowych Zawiercia.
Na podsumowanie piękny koncert w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Artystycznego Śląskiej Chorągwi ZHP „Słoneczni” im. Edwarda Sośnierza. 

 

                                        

 

           

 

             

 

               

 

                 

 

                 

 

XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” był organizowany przy wsparciu Burmistrza Pilicy, Prezydenta Zawiercia i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa Śląskiego

Otwarte spotkanie z Komisją Historyczną ZHP Chorągwi Śląskiej
24 stycznia 2019r

W dniu 24 stycznia 2019 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się otwarte spotkanie Komisji Historycznej Chorągwi Śląskiej. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali: Komendanci i Przewodniczący Kręgów Seniora przy Hufcach ZHP, Przewodniczący Komisji Historycznych hufców, Przewodniczący Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj” oraz wszystkie osoby zainteresowane upamiętnianiem historii i pracą w reaktywowanej Komisji Historycznej.
Gośćmi spotkania byli Angelika Blinda z katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, która opowiedziała o projekcie „Kamienie Pamięci” oraz Olga Wazowska i Krzysztof Kasporek z Harcerskiego Muzeum Etnograficznego IV Szczepu im. Obrońców Katowic, którzy opowiedzieli o swoich zbiorach i formach pracy z młodzieżą.
Harcerscy seniorzy wysłuchali tez informacji o realizowanych aktualnym stanie zbiorów Gabinetu Harcerskiej Służby, zebranych niegdyś w Bibliotece Śląskiej, zamierzeniach Kręgu Seniora przy Komendzie Chorągwi oraz reaktywowania Komisji Historycznej Chorągwi.
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” było reprezentowane przez liczna grupę instruktorów pod przewodnictwem dh hm Janusza Woźniaka – Przewodniczącego Stowarzyszenia. Zebranym przedstawiliśmy nasz dorobek w zakresie publikacji poświęconych historii harcerstwa , który jest udziałem zarówno całego Stowarzyszenia, jak i poszczególnych kręgów terenowych.

                     

35-lecie Harcerskiego Pomnika na Katowickim Rynku

4 września 1983 roku na Katowickim Rynku odsłonięty został Pomnik Harcerek i Harcerzy poległych w obronie Katowic i Śląska w 1939 roku i na frontach II wojny światowej.
W przeddzień tej rocznicy –
3 września 2018 roku, z inicjatywy Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja instruktorska. W konferencji uczestniczyła liczna grupa członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.
Uczestników konferencji i gości przywitała Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm Anna Peterko. Referaty tematyczne wygłosili: prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka – „Harcerstwo na górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim” i prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Trudna drogę do budowy Pomnika i jego powstanie wspominali, nie raz bardzo emocjonalnie – instruktorzy seniorzy Śląskiej Chorągwi : hm Krzysztof Witkowski, hm Helmut Rolle, hm Edward Łokieć, hm Jan Piechaczek i hm Ignacy Nędza.

               

           

 

Po zakończeniu konferencji wszyscy udali się na Katowicki Rynek, pod Pomnik Harcerek  i Harcerzy, by tam wraz z Prezydentem Miasta Katowice Marcinem Krupą złożyć symboliczne wiązanki kwiatów. Były też kwiaty od nas – Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. 

               

 

               

Tym razem na terenie gminy Janów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej spotkali się Członkowie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oraz harcerze i instruktorzy Chorągwi Śląskiej ZHP.

Zlot odbywał się pod patronatem:
– Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Kazimierza Karolczaka
– Prezydenta Dąbrowy Górniczej – Zbigniewa Podrazy
– Wójta Gminy Janów – Joanny Ścigaj
Partnerem w organizacji Zlotu była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.  

W zlocie uczestniczyło 365 instruktorów SRH „Czuwaj” i Śląskiej Komendy Chorągwi. Byli goście: Beata Małecka-Libera – Poseł do Sejm RP, Małgorzata Ochenduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Stanisław Dzwonnik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Górniczej, Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice, Joanna – Ścigaj Wójt Gminy Janów.
Pierwsza część zlotu odbyła się an terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Jurajski Gród” w Piasku. Tu odbył się apel podczas którego Honorowymi Odznakami „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” wyróżnieni zostali: Danuta Baczyńska-Kasprzyca
z Kregu Zabrze, Grzegorz Buchwald z Kręgu Chorzów, Jerzy Kasprzyk z Kręgu Zawiercie, Mirosława Molenda z Kręgu Dabrowa Górnicza, Grzegorz Sakłak z Kręgu Sosnowiec i Mariola Słyk z Kręgu Katowice.
Honorowymi Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa wyróżnieni zostali: Małgorzata Ochenduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Joanna – Ścigaj Wójt Gminy Janów i Zbigniew Jakubczyk – Właściciel Kompleksu Wypoczynkowego „Jurajski Gród”. 
19 instruktorów otrzymało legitymacje i znaczki członkowskie SRH „Czuwaj”.
Delegacja harcerzy udała się pod obelisk pomordowanych mieszkańców Ponika i Janowa.
Koncert Gromady Zuchowej i zespołu „Janowianie” dopełnił pierwsza część Zlotu.

           

 

            

            

 

 

               

 

Potem uczestnicy autokarami udali się do Złotego Potoku. Zwiedzali Muzeum Regionalne Zygmunta Krasińskiego i Izbę Edukacyjna Nadleśnictwa i zobaczyli atrakcje jurajskie na terenie Gminy Janów ( m.in. Brama Trwardowskiego, Grota Niedzwiedzia).

                 

Druga część Zlotu odbyła się na terenie Ośrodka Obozowego Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w Janowie. Tam odbyło się ognisko poświęcone 100-lecia Niepodległości Polski i 100.rocznicy utworzenia ZHP.

                  

 

                    

Zlot 100.Lecia ZHP
Gdańsk  6 – 16 sierpnia 2018

100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego harcerski, harcerze
i instruktorzy uczcili m.in. Zlotem 100-Lecia w dniach 6-16 sierpnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Obozowało tam 12 tysięcy harcerek i harcerzy, wśród nich reprezentacja Chorągwi Śląskiej licząca 2300 osób. Na rzecz Zlotu pracowało 3 tysiące wolontariuszy. Ogrom tego przedsięwzięcia trudno było sobie wyobrazić. To trzeba było zobaczyć. Okazją do tego był Dzień Regionów – w sobotę 11 sierpnia. Na Zlot licznie przybyli zaproszeni goście: posłowie do Parlamentu Europejskiego i na Sejm RP, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa, liczni prezydenci

i burmistrzowie, przyjaciele ZHP, sponsorzy, i my -12 osobowa grupa SRH „Czuwaj”
z kręgów : Katowice, Sosnowiec i Kręgu założycielskiego.
W Gdańsku witała nas piękna pogoda i zaproszenia do odwiedzenia harcerzy na wyspie Sobieszewskiej.
Najpierw apel Gniazda naszej Chorągwi. Pięknie zaprezentowała się Drużyna Sztandarowa z Hufca Ruda Śląska. Naczelniczka ZHP dh. hm Anna Nowosad wręczyła Laskę Skautową Dyrektorowi Planetarium Śląskiego Panu Lechowi Motyka.

              

 

                


Po apelu ciekawie zaprezentowały poszczególne hufce naszej Chorągwi. Oczekiwany koncert Zespołu „Słoneczni” i świetna zabawę – niestety przerwał deszcz.

       

         
         
           
          
           

Równie imponująco, chociaż bez licznego grona gości, wyglądał apel kończący Zlot
w dniu 15 sierpnia.

         
                       

X Zlot kręgów Terenowych SRH „Czuwaj”
Podlesice 19 sierpnia 2017

W Zlocie uczestniczyło 350 osób z Kręgów Terenowych z Chorzowa, z Dąbrowy Górniczej, z Katowic, z Pszczyny, z Sosnowca, z Zabrza, z Zawiercia, a także krąg ZHP „Czarne Diamenty z Siemianowic, krąg ŚLAm-u. Zlot zorganizowany z okazji 56 rocznicy Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit”. Patronat nad tym Zlotem przyjął Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona.
W apelu uczestniczyli liczni i znamienici goście, m.in.
Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego, Prezydenci Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu Zawierciańskiego.

Podczas apelu wręczone zostały odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa i podziękowania dla zakładów, instytucji i władz samorządowych za pomoc w zorganizowaniu tego Zlotu. 14 nowych członków SRH otrzymało legitymacje i odznaki Stowarzyszenia. Przedstawicielka Marszałka Województwa przekazała dla wszystkich uczestników Zlotu kopertę życia.

Dalej program obejmował wycieczki na Górę Zborów i do Jaskini Głębokiej, warsztaty bibułkarstwa i tkactwa, a dla osób, które nie mogły chodzić, wyświetlany był film, o Górze Zborów i Jaskini Głebokiej.
Wójt Gminy Kroczyce zafundował nam takie tradycyjne tamtejsze swojskie jadło, tzn. pajda chleba z smalcem i kluski gnieciuchy.

Ok. 14.00 zaczął padać deszcz, dlatego sprawnie ewakuowaliśmy się do Ośrodka obozowego Hufca Zawiercie, gdzie odbyło się ognisko, a po nim pyszna grochówka.

         

 

           

 

             

 

             

 

 

Zlot Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj”
Wapienica
3 czerwca 2017

W piękną czerwcowa sobotę w Ośrodku obozowym Hufca Rybnik w Wapienicy odbyło się kolejne spotkanie kręgów Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i instruktorów Chorągwi Śląskiej. Przyczynkiem do tego spotkania było 55-leciem Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok” i inauguracją Harcerskiej Akcji Letniej 2017.

Zlot rozpoczęliśmy apelem, na podczas którego wręczono odznaczenia kadrze instruktorskiej oraz legitymacje i znaczki 7 nowych członków Stowarzyszenia.

Następnie uczestnicy Zlotu udali się na wycieczkę na Szyndzielnię, tym razem kolejką linową. Po powrocie była grochówka i ognisko połączone z koncertem „Słonecznych”. Podczas tego ogniska kilkudziesięciu instruktorów zasłużonych dla Akcji Letniej „Klimczok” otrzymało z rąk Komendantki Chorągwi i Przewodniczącego Stowarzyszenia listy gratulacyjne.

W Zlocie uczestniczyły 162 osoby. Były tam kręgi: Katowice, Rybnik, Rydułtowy, Sosnowiec, Zabrze i Zawiercie, członkowie Zarządu i kręgu przy Ośrodku Harcerskim oraz instruktorzy z hufców, z Hufca Rybnik, Wodzisław, Siemianowice Śląskiej, beskidzkiego,
z Tych i z Czerwionki-Leszczyn. Gospodarzem całości tej imprezy był Krąg Rybnik. 

 

       

 

         

 

         

 

 

 

60. rocznica reaktywowania ZHP
Konferencja naukowa 
Biblioteka Śląska  22 października 2016

 

W sobotę 22 października, w gmachu Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach z inicjatywy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego CZUWAJ i Chorągwi Śląskiej ZHP, zorganizowana została konferencja naukowa z okazji 60.rocznicy reaktywowania ZHP podczas tzw. Zjazdu Łódzkiego.

Zjazd, w którym na początku grudnia 1956 roku uczestniczyło także liczne grono przedwojennych i powojennych instruktorów harcerskich ze Śląska i Zagłębia był reakcją na falę popaździernikowej odwilży, gdy miliony Polek i Polaków
z nadzieją witały powrót do rządów Władysława Gomułki i jego ekipy. Harcerstwo w latach 50. wciągnięte przymusowo
w nurt ZMP i nawet nie mające swej tradycyjnej nazwy i symboliki, np. krzyża harcerskiego czy lilijki (nazywało się wówczas Organizacją Harcerską Polski Ludowej) nie pogodziło się z brakiem swej autonomii, a dla ZMP z kolei było zbyt silne
i samodzielne, również dlatego, że harcerscy instruktorzy było dla młodzieży prawdziwymi autorytetami i przekazywali im uniwersalne wartości i zasady życia i działania.

Podczas konferencji obok głosów naukowców ,m. in. profesorów i doktorów: Andrzeja Friszke, Jana Malickiego, Feliksa Bociana i Tomasza Huka, głos zabrali liczni instruktorzy pamiętający z autopsji atmosferę tamtych dni. Są oni do dziś czynni, działając na rzecz harcerstwa w SRH CZUWAJ. Efekty konferencji poświęconej reaktywowaniu ZHP zostaną zamieszczone w publikacji książkowej, która powinna dotrzeć do czytelników już na początku grudnia b.r.

W imieniu uczestników konferencji delegacja instruktorów złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdująca się w Budynku Oświatowym Biblioteki Śląskiej, w którym w okresie międzywojennym miała siedzibę Komenda Śląskiej Chorągwi Harcerzy.

O harcerska atmosferę zadbali wszyscy uczestnicy, a harcerskie piosenki intonował Krąg Instruktorski „Czarne diamenty”
z Siemianowic. 

             

 

               

 

         

                

 

50 lecie Harcerskiej Akcji Letniej „Rodło”
Ośrodek Harcerski Chorzów
10 października 2015

 

Instruktorskie spotkanie – kominek, poświęcone 50 – leciu Harcerskiej Akcji Rodło odbyło się 10 października 2015 roku. W spotkaniu
w Ośrodku Harcerskim, uczestniczyło ok. 70 osób z następujących środowisk: Tarnowskie Góry, Bytom, Zabrze, Katowice, Tychy, Siemianowice, Sosnowiec. Spotkanie prowadził dh Henryk Górny.
O oprawę muzyczną zadbał Dh Marian Cichoń i Krąg Seniorów z Siemianowic.

W czasie kominka prowadzący starali się przybliżyć ideę „Rodła”, patriotyczny charakter tej akcji. Zostało to bardzo dobrze rozwinięte w wypowiedziach i wystąpieniach Krzysia Witkowskiego , ale także przedstawicieli poszczególnych środowisk. Spotkanie miało bardzo szczególny charakter i bardzo szkoda, że wiele środowisk, które w tej akcji letniej uczestniczyły, nie odpowiedziało na nasza inicjatywę.
Kominkowi towarzyszyła wystawa pt. „Obozowaliśmy na Rodle” przygotowana przez „Kamienny Krąg”. Krąg Instruktorski z Tarnowskich Gór. Wystawa zawierała wiele cennych pamiątek z Borowian i nie tylko.

Podsumowując tę imprezę dh Henryk Górny powiedział: cyt. „…taki wniosek, że tym spotkaniem rozpoczęliśmy jakby powrót do przeszłości (……) jeśli z tego spotkania zrodzą się jakieś sprawy trwałe, typu, choćby tak jak z „Kamiennego Kręgu” wystawa czy inne, to myślę, że wtedy w pewnym stopniu cel został osiągnięty.”
Na zakończenie spotkania Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP wspólnie z Przewodniczącym Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” wręczyli zasłużonym oraz wyróżniającym się
w Akcji „Rodło” dyplomy.

           

 

 

Tablica pamiątkowa w Bibliotece Śląskiej  

                                                                                                     
W drugiej części instruktorskiego  spotkania z okazji Jubileuszu Stowarzyszenia Ruchu
Harcerskiego  „Czuwaj” w gmachu Domu Oświatowego Biblioteki Ślaskiej została odsłonięta tablica pamiątkową. jej fundatorem jest członek naszego Stowarzyszenia dh hm Andrzej Kożuch. Tablica przypomina, że w tym gmachu w latach
 1935 – 1939 mieściła się Komenda Chorągwi Śląskiej Harcerzy. odsłonięcia tablicy dokonał Wicemarszałek Województwa Śląskiego Arkadiusz Chęciński,
a laudację wygłosił hm Krzysztof Witkowski. 

                

X Lecie Stowarzyszenia 
5 kwietnia 2014 Biblioteka Ślaska 

Spotkanie podsumowujące dorobek 10 lat działalności Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” odbyło się 5 kwietnia 2014 roku w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej. 
W imprezie uczestniczyło ponad 400 osób, w tym znamienici goście: Europoseł – Jan Olbrycht, m.in. Wicemarszałek Województwa Ślaskiego – Arkadiusz Chęciński, Zastępca Naczelnika ZHP – hm Krzysztof Budziński, Prezydenci Miast.
W czasie uroczystości najwyższe harcerskie wyróżnienie dla tych, którzy nie są członkami ZHP – Laskę Skautową Niezawodnemu Przyjacielowi otrzymał Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki, najbardziej aktywni członkowie Stowarzyszenia wyróżnieni zostali Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, oraz Odznakami „Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej”.
Wręczono też drzeworyty sponsorom i darczyńcom Stowarzyszenia.
Temu spotkaniu towarzyszyły 2 wystawy: o pierwszej zabrzańskiej drużynie harcerzy, przygotowana przez Druhów Harcmistrzów Krzysztofa Witkowskiego i Edwarda Łokcia oraz wystawa prezentująca dziesięcioletni dorobek Stowarzyszenia przygotowana przy współpracy z Ośrodkiem Harcerskim.
Dla uczestników spotkania koncertował chór harcerski z Zawiercia, a o harcerska atmosferę zadbał krąg „Czarne Diamenty z Siemianowic.

           

 

         

 

         

 

       

       

         

      

 

 

 

 

 

Wcześniejsze wydarzenia programowe

 

7 września 2013
IV Złot Chorągwi Ślaskiej ZHP. XXX rocznica odsłonięcia
Pomnika Harcerek i Harcerzy na katowickim Rynku

 

25 maja 2013
Jubileuszowy Spływ Odrzański

 

7 lipca 2012
50 – lecie Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”
Jaworze- Wapienica

 

1 września 2011
Uroczystość pod katowicką Wieżą Spadochronową
z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

8 lipca 2011
50 lecie Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit”
Ogrodzieniec

 

2 kwietnia 2011
100 lecie Harcerstwa
w Zagłębiu

 

20 sierpnia 2010
Zlot 100-lecia harcerstwa na ziemiach polskich
Kraków

 

9-11 lipca 2010
Zlot instruktorów zasłużonych dla Bieszczad. Dwerniczek

 

12 grudnia 2009 
Podsumowanie konkuresu na wspomnienia o harcerstwie na Śląsku i w Zagłębiu

19 września 2009
Zlot Honorowych Obywateli Fromborka w Chorzowie

3 września 2008
25 rocznica odsłonięcia Pomnika Harcerek i Harcerzy na katowickim Rynku

 

 

26 kwietnia 2008
Drugie spotkanie z piosenką. teatr Zagłębia Sosnowiec

 

14 lipca 2007 
45- lecie Harcerskiej Akcji „Klimczok”
Wapienica
14 kwietnia 2007
Pierwsze Spotkanie z piosenką, Teatr Zagłębia w Sosnowcu
 14 lipca 2006
45-lecie Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit” Kostkowice

 

 

 17 września 2005
I Zlot Członków Stowarzyszenia
w Harcerskim Ośrodku Wodnym
w Poraju