SRH „Czuwaj” Rybnik w Brukseli.
16 – 20 wrzesień 2023 r.

 

 

W dniach 16-20 września br. pięćdziesięcioro członków SRH „Czuwaj’ z Rybnika przeżyło niezwykłą przygodę – wyjazd do Brukseli na zaproszeniem europosła druha Jana Olbrychta. Towarzyszyła nam 20 – osobowa grupa instruktorów Śląskiej Chorągwi ZHP.

Celem wyprawy była pouczająca i świetnie zorganizowana przez pracowników biura europosła wizyta studyjna w centrum procesu decyzyjnego UE – Parlamencie Europejskim i spacer po „europejskiej” dzielnicy Brukseli z Parlamentarium, siedzibą Komisji Europejskie i innych organów unijnych.
Niezapomniane wrażenia pozostawiła też sama Bruksela, a zwłaszcza wspaniały i w dzień, i w porze wieczornej Grand Palace z Maison du Roi. Przepiękne kamienice, wszechobecna czekolada, piwo, tłumy turystów, Atomium i … rowery dopełniają obraz Brukseli w naszej pamięci.

  

I za to wszystko jeszcze raz dziękujemy druhowi Janowi i jego pracownikom – zarówno tym z Brukseli, jak i z katowickiego biura.

 

XIV Zlot Kręgów SRH „Czuwaj” w Ustroniu Lipowcu
26 sierpnia 2023 r.

XIV Zlotem Kręgów SRH „Czuwaj”, w dniu 26 sierpnia w Ustroniu Lipowcu, uczczono 60 rocznicę powstania Harcerskie Akcji Letniej „Klimczok”. Zlot zgromadził ponad 400 założycieli i długoletnich organizatorów „Klimczoka” oraz kadrę instruktorską Śląskiej Chorągwi ZHP. W trakcie uroczystego apelu podsumowano ogromny wysiłek i sukces organizacyjny hufców i instruktorów.

Wśród wyróżnionych odznaką „Za Zasługi dla Śląskiej Chorągwi ZHP” w stopniu srebrnym znalazł się członek naszego kręgu phm. Henryk Rojek.

Po apelu i grochówce uczestnicy rozjechali się do Ustronia i Wisły, by odwiedzić miejsca, z którymi związani byli emocjonalnie. Wieczorem podczas ogniska, wspominano pierwsze pionierskie lata akcji, poszukiwanie terenów pod lokalizację baz i ośrodków, ich funkcjonowanie i rozwój. Podkreślano też nieocenioną rolę sztabu akcji, a zwłaszcza jej komendanta hm. Andrzeja Otrębskiego. Przywołano także liczne znamienne dla „Klimczoka” wydarzenia i ludzi z nimi związanych. W trakcie ogniska po raz pierwszy wręczono zasłużonym instruktorom statuetki oraz nadano im honorowy tytuł „Ambasadora Klimczoka”. W naszym kręgu wyróżnienia te otrzymali hm. hm. Ireneusz Kutzmann oraz Elżbieta i Zbigniew Soroczanowie. Wyróżniony został także nasz hufiec i hm. Tadeusz Knura.

     

         Gospodarzom Zlotu – Hufcowi Wodzisław i Kręgowi SRH Rydułtowy, za gorące przyjęcie i świetną organizację dziękuje 38 „czuwajów” z Rybnika.

 

Wiosenne spotkanie SRH Kręgu Rybnik
19 maja 2023 r.

Tegoroczne spotkanie wiosenne miało miejsce w stanicy 6 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej nad rybnickim zalewem. Ze względu na nie najlepsze warunki atmosferyczne, nasze spotkanie odbyło się przy kominku, na którym omówiono udział w obchodach 100 – lecia Hufca Rybnik oraz wyjazd członków SRH do Brukseli, który jest organizowany przez europosła druha Jana Olbrychta.

Jak zawsze rozmowy były przeplatane piosenkami harcerskimi, a na zakończenie uczestnicy zostali ugoszczeni bigosem przez druha Adama Gorywodę w ramach współpracy Stowarzyszenia z Polskim Związkiem Łowieckim – Zarządem Okręgowym w Katowicach oraz tradycyjnie już pączkami druha Piotra Niewelta.

Kończąc, druh  Zbigniew Soroczan podziękował 6 Harcerskiej Drużynie Żeglarskiej oraz wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w organizację spotkania.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kręgu Rybnik
15 października 2022r.

Kolejne nasze spotkanie miało miejsce w Restauracji „Capitol” w Bełku. Na początku wręczono wszystkim członkom nowe chusty organizacyjne.
Aktualny przewodniczący SRH Czuwaj Rybnik dh Zbigniew Soroczan przedstawił cel naszego spotkania. Sekretarz Stowarzyszenia dh. Elżbieta Tabacka-Wosińska wręczyła dh.dh. Marii Holewik-Kucjas, Danucie Szulik, Janowi Olbrychtowi i Rajmundowi Szulik oznaki i legitymacje stowarzyszenia.
W dalszej części wybrano przewodniczących zebrania w osobach dh.dh. Piotra Palki i Adama Gorywodę, którzy przeprowadzili wybory nowych członków rybnickiego kręgu. Po złożeniu obszernego sprawozdania z działalności kręgu za okres 2016-2022 w którym dh. Soroczan podziękował członkom za pomoc i zaangażowanie się w działalności kręgu, przystąpiono do wyboru nowych władz.
Dh. Elżbieta Tabacka-Wosińska podziękowała wybranym i życzyła dalszej, owocnej współpracy w nowej kadencji Kręgu.
Spotkanie jak zawsze zakończyło się w harcerskim kręgu. Zaplanowano także następne spotkanie – kolędowe na dzień 20 stycznia 2023r. w Restauracji „Capitol”.


       

       

       

                                                       

Wapienickim szlakiem na Dębowcu
4 września 2021

 

… Bacz  by słowo sobie dane
było zawsze dotrzymane …

W letni pogodny dzień 4 września obok schroniska na Dębowcu stawiła się 75 osobowa grupa uczestników złazu „wapienickich instruktorów”, którzy tym spotkaniem uczcili 50 rocznicę powstania ośrodka obozowego Hufca Rybnik w Wapienicy. Po porannej inauguracji „Wapieniczanie” wyruszyli na doskonale znane sobie szlaki na Szyndzielnię, Klimczok, zaporę aby potem zasiąść do ogniska i przy nim wspominać miniony czas, przyjaciół i wspólnie przeżyte lata w służbie harcerzom z Rybnika.
Organizatorami zlotu byli: phm. Mariola Madzia, phm. Romana Dąbrowa, phm. Henryk Rojek. Ognisko poprowadził i gawędę wygłosił hm. Zbigniew Sorczan. Oprawę muzyczną ogniska zapewnili hm. Alfred Sikora i phm. Antoni Duda.
Projektantem okolicznościowej kartki jest phm Dariusz Kralka. 

       

 

 

 

 

 

      

     

Spotkanie z okazji 50-lecia powstania ośrodka obozowego w Wapienicy.
11 czerwca 2021r.

Po ponad rocznej przerwie znowu mogliśmy się spotkać w „naszej” bazie u Kazia Szypuły w Stanowicach.
Trochę deszczu początkowo pokrzyżowało plany, ale sprawna akcja Irka Kutzmanna pozwoliła rozpocząć spotkanie, którego głównym celem była promocja czwartego już tomu historii rybnickiego Hufca „Ośrodek Obozowy ZHP Hufca Rybnik Wapienica 1971 – 1996″ pod redakcją Elżbiety i Zbyszka Soroczaów.
Do symbolicznego „rozpalenia” kominka zostali zaproszeni ci, którzy wnieśli największy wkład w powstanie publikacji: dh.dh. Mariola Madzia, Jan Olbrycht i Elżbieta Soroczan.
Zbyszek Soroczan, rozpoczynając spotkanie, z żalem poinformował o sytuacji, jaka wytworzyła się w okresie pandemii: zmarła członkini naszego Kręgu dh. Zofia Kuczera, a kilkoro członków przebywało w szpitalach na oddziałach Covid-19.
Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie do Kręgu nowych jego członków – dh.dh. Marię Holewik-Kucjas, Romana Gładysza, Ewę Kosko, Małgorzatę Sosinkę, Halinę i Grzegorza Wolników.
Wnet też pogoda pozwoliła na kontynuowanie wszystkiego przy prawdziwym ognisku, gdzie z ogromnym zainteresowaniem oglądano promowany tom, a uczestnicy obozów w Wapienicy, głównie ci, którzy przed 50-laty byli na pierwszym wapienickim turnusie – m.in. dh.dh. Elżbieta Tabacka i Zbyszek Soroczan, dzielili się wspomnieniami i ciekawostkami z życia obozowego w tamtym czasie.
Skończyliśmy spotkanie z nadzieją, że będziemy się widywać częściej…  

     

     

      

      

Jubileusz XV-lecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
17 sierpnia 2019 – Pilica  i Zawiercie 

 

Nasze kolejne spotkanie odbyło się na ziemi zawierciańskiej. 17 sierpnia br. odbył się tam XII Zlot członków kręgów terenowych SRH „Czuwaj”, połączony z obchodami 15-lecia powstania naszej organizacji. Krąg rybnicki reprezentowany był przez 36 osób pod przewodnictwem dh. Zbigniewa Soroczana. Przed południem kręgi SRH Chorągwi Katowickiej zameldowały się na pilickim rynku. W trakcie uroczystego apelu wręczono honorowe Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz Odznaki „Za Zasługi dla Chorągwi Katowickiej”.
Nas szczególnie cieszy Złota Odznaka „Za Zasługi dla Chorągwi Katowickiej”, którą otrzymał phm Tadeusz Sierny, były rybnicki instruktor obecnie prezes Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”.
Dh Zbyszek Soroczan wręczył okolicznościowy Medal XV-lecia SRH Koła Rybnik dh. Tadeuszowi Siernemu i dh. Januszowi Woźniakowi, przewodniczącemu SRH „Czuwaj”.
Po uroczystym apelu kręgi rozjechały się po ziemi zawierciańskiej w celu zwiedzenia: kolegiaty św. Jana Chrzciciela, parku zamkowego, klasztoru o.Franciszkanów i zamku w Smoleniu. My natomiast zwiedziliśmy ciekawy Ośrodek Edukacji Parku Krajoznawczego w Smoleniu.
Podsumowaniem całodniowej przygody było spotkanie grup w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, gdzie SRH „Czuwaj” otrzymało Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, wręczenia której dokonał nasz były instruktor dh Grzegorz Wolnik, wicemarszałek Sejmiku Śląskiego.
Spotkanie w MOK Zawierciu zakończył harcerski zespół „Słoneczni”, który zachwycił wszystkich swoją dojrzałością oraz profesjonalizmem. Cieszymy się, że mamy w naszej chorągwi taki zespół. Brawo.
Słowa podziękowania należą się władzom SRH „Czuwaj” oraz wszystkim lokalnym instytucjom, które włączyły się w organizację zlotu oraz przyjęły nas bardzo gościnnie na swoim terenie. Dziękujemy jeszcze raz.

       

       

       

XV-lecie Kręgu Rybnik
15 czerwca 2019

     

Na to niecodzienne spotkanie Zarząd SRH Rybnik zaprosił członków na piknik. który składał się z trzech części.
Pierwsza część spotkania rozpoczęła się od przebycia trasy pilotowanej przez służby leśne w osobach dh. Janiny Kuczera oraz p. Romana Kwapulińskiego-inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Rybnik
i prowadziła w większości przez nieznane, malownicze tereny ziemi rybnicko-wodzislawskiej, takie jak Radlin-Leśną Perłę, Studzienkę, Marklowice, Basztę Romantyczną w Wodzisławiu Śl. i zakończyła się w Domku Myśliwskim Koła „Róg” Katowice z siedzibą w Czyżowicach.
Druga część to ognisko w trakcie którego wręczono dh.dh. Barbarze Hajduk i Barbarze Trzebickiej znaczki członkowskie i legitymacje naszego stowarzyszenia. Wszyscy pozostali członkowie SRH Rybnik otrzymali okolicznościowe medale z okazji 15-lecia powstania Kręgu SRH Rybnik. Ponadto w dowód bardzo dobrej współpracy wręczono medale przedstawicielom Nadleśnictwa Rybnik Panom Romanowi Kwapulińskiemu i Bolesławowi Wolnemu-podleśniczemu. Należy także nadmienić, że duża część naszych spotkań jest organizowana przy znacznej pomocy dh. Janiny Kuczera, którą członkowie uznają za nasz „leśny skarb”.
Natomiast trzecia część to biesiada z pieczonym dzikiem, na którą zostaliśmy zaproszeni przez Polski Związek Łowiecki i dha Adama Gorywodę. Szczególne słowa podziękowanie dh. Zbyszek Soroczan skierował do Pana Janusza Foltyna – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik za pomoc w przygotowaniu naszego spotkania.

       

       

         

 

Miło nam także poinformować, że dh.dh Elżbieta i Zbigniew Soroczan, za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, otrzymali
w miesiącu maju br. Nagrodę Miasta Rybnika. 

 

                                                                   

                                    Gratulujemy !!!!!

Kolędowanie w Capitolu 
11 lutego 2019

Tradycyjnie w styczniu spotkaliśmy się w Restauracji „Capitol” na corocznym kolędowaniu. Tym razem świece świąteczne zapalili dh. Ala Mika, która obchodziła swoją rocznicę urodzin oraz dh Michał Czerwiński – gość z Knurowa. Ponadto gośćmi na tym spotkaniu byli dh. Elżbieta Tabacka i dh Helmut Rohle z Zarządu Stowarzyszenia w Katowicach.
Dh Zbyszek Soroczan przekazał krótką informację na temat zbliżającego się jubileuszu 15-lecia powstania naszego Kręgu SRH w Rybniku. W trakcie spotkania dh.dh. Barbara Trzebicka i Barbara Hajduk zadeklarowały chęć wstąpienia w szeregi SRH Rybnik.
Wieczór zakończyliśmy śpiewaniem kolęd – jak zwykle przy akompaniamencie dh. Janusza Kuśki.

       

       

 

Zlot 100-lecia niepodleganie Polski i 100-lecia ZHP
Janów, 1 września 2018

35 – osobowa grupa członków SRH „Czuwaj” Rybnik dnia 1 września br. wzięła udział w Zlocie w Janowie, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oraz Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach. Zlot składał się z trzech części. W pierwszej części gościliśmy w Kompleksie Wypoczynkowym „Jurajski Gród” w Janowie, gdzie w części artystycznej bardzo udanie wystąpił barwny zespół ludowy „Janowianie”. W drugiej części podejmowało nas Nadleśnictwo Złoty Potok, którego pracownicy zapoznali nas z historią oraz lokalnymi atrakcjami okolicy. Na zakończenie, w trzeciej części Zlotu, uczestniczyliśmy w bazie obozowej Hufca Dąbrowa Górnicza w Janowie w ognisku. Wspomnieniom oraz refleksjom minionych lat nie było końca.

Patronat na Zlotem objęli między innymi Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Wójt Gminy Janów, Redaktor Naczelny „Dziennika Zachodniego”, Właściciel Kompleksu Wypoczynkowego „Jurajski Gród”, Komenda Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza oraz Krąg Terenowy SRH „Czuwaj” w Dąbrowie Górniczej.
To był naprawdę bardzo mile spędzony dzień w gronie znajomych i przyjaciół sprzed lat. Pozostanie na długo w naszej pamięci.


       

       

         

         

         

          

Spotkanie rybnickich harcerzy seniorów
19 maja 2018

100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego, 95. rocznica powstania rybnickiego Hufca ZHP oraz promocja książki „Z dziejów rybnickiego harcerstwa”(2) to główne powody dla których doszło do spotkania w dniu 19 maja br. w auli Politechniki Śląskiej w Rybniku. W spotkaniu brało udział kilkaset osób, członków Stowarzyszenia „Czuwaj” Rybnik i Rydułtowy. W trakcie spotkania tradycyjnie, przy „ognisku” pośpiewano piosenki harcerskie a Elżbieta i Zbigniew Soroczan przedstawili zredagowaną przez siebie książkę „Z dziejów rybnickiego harcerstwa”(2), w której pokazano relacje panujące w drużynach harcerskich oraz najcenniejsze bogactwo z tych lat – przyjaźń i koleżeństwo.
Nowym członkom SRH „Czuwaj” Rybnik – dh.dh. Halinie i Jerzemu Czyż – wręczono znaczki Stowarzyszenia. Na wcześniejszym spotkaniu kwietniowym – przygotowawczym powyższych obchodów – w „naszej” stałej siedzibie „Capitolu”, przyjęto w poczet członków i wręczono znaczek Stowarzyszenia dh. Rucie Jurkiewicz.

     

       

 

Kolędowanie w Capitolu
12 stycznia 2018

Dnia 12 stycznia br. w naszej „stałej” siedzibie, restauracji „Capitol” w Bełku odbyło się kolejne spotkanie kolędowe Kręgu. I tym razem wspólnie z nami kolędowali goście m. in. dh. Elzbieta Tabacka-Wosińska i dh Helmut Rohle z żoną. Przewodniczący kręgu dh. Zbyszek Soroczan po serdecznym przywitaniu uczestników , wręczył legitymację nowej członkini – dh. Wandzie Kępa. Śpiewom nie było końca. Wyczerpaliśmy chyba cały zbiór kolęd. Nie odbyło się oczywiście bez niespodzianki, przygotowanej przez dh. Jankę Kuczera: zostaliśmy obdarowani drobnym upominkiem. O atmosferze najlepiej świadczy wpis dh. Joli: „Wspaniałe wspomnienie, żeby w przyszłym roku znów moglibyśmy staną w tym samym kręgu, wszyscy razem .Tak wspaniała atmosfera i ta wzajemna przyjaźń, coś wspaniałego .Do zobaczenia.”

Spotkanie na Ramży 9 września 2017

 

 

Do trzech razy sztuka. Trzykrotnie przygotowaliśmy się do wyjazdu i zwiedzania okolic Ramży. Niestety, zawsze na drodze stały niesprzyjające warunki atmosferyczne. Tym razem się udało.
9 września, przy bardzo ciepłej i słonecznej pogodzie, umówiliśmy się na spotkanie z miejscowym leśniczym, który opowiedział nam o Górze Ramża. W trakcie opowiadania zwrócił nam uwagę na nieczynne już zbiorniki wodne, biedaszyby i małą hutę cynku, co dla większości było dużym zaskoczeniem. Pokazał nam także radar meteorologiczny, który jest podłączony do sieci ogólnopolskiej.

 

 

             

       

 

Na drugą część naszego spotkania przenieśliśmy się do naszej „stałej” siedziby -„ Capitolu” w Bełku, gdzie w trakcie Walnego Zgromadzenia Kręgu podjęto uchwałę o zmianie terminu Zebrań Sprawozdawczych oraz Sprawozdawczo-Wyborczych z czerwca na październik. W trakcie spotkania wręczono dh.dh. Wioletcie i Adamowi Hołkom znaczki naszego Stowarzyszenia. Spotkanie jak zawsze zakończyło się w harcerskim kręgu.

       

55 lecie Harcerskiej Akcji „Klimczok 
3 czerwca 2017

3 czerwca br. liczna grupa naszego kręgu uczestniczyła w Ośrodku Harcerskim Hufca Rybnik w Jubileuszu 55- lecia Akcji Klimczok. Po uroczystym apelu wszyscy uczestnicy udali się pod wyciąg i wyjechali na Szyndzielnię. Pogoda dopisała, więc humory także. Ośrodek
w Wapienicy przy wsparciu Komendy Chorągwi oraz Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Katowicach poczęstował nas harcerską grochówką, w trakcie spożywania której wspominaliśmy minione lata. Pełen wspomnień dzień zakończył się ogniskiem, na którym kilkunastu naszych członków otrzymało podziękowania „Za działalność na Akcji Klimczok”.
To były bardzo miłe wspomnienia.

       

Kolędowanie – 13 stycznia 2017

W trakcie wieczoru w dniu 13 stycznia 2017r w restauracji „Capitol” wręczono znaczek i legitymację druhnie Jolancie Mirosławskiej oraz podziękowania phm Henrykowi Rojkowi i phm Adamowi Menżykowi.

        

        

       

       

        

       

        

IV Zjazd Stowarzyszenia w Chorzowie.
10 grudnia 2016

W Zjeździe w dniu 10 grudnia 2016r uczestniczyli członkowie Zarządu Kręgu oraz delegaci stali. W trakcie Zjazdu odznaczono dhn. Janinę Kuczera srebrną Odznaką Za Zasługi dla Woj. Śląskiego oraz phm. Helenę Biegiesz srebrną Odznaką Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej.

 

 

Sesja naukowa w Bibliotece Śląskiej.
22 października 2016 roku

W sesji naukowej w dniu 22 października 2016r zorganizowanej w Bibliotece Śląskiej w 60-tą rocznicę reaktywowania ZHP oraz Zjazdu Łódzkiego uczestniczyło 4 przedstawicieli Kręgu.

Spotkanie w Nadleśnictwie Rybnik.
17 września 2016

W dniu 17 września 2016 roku zaplanowano wycieczkę Kręgu na Wzgórze Ramża. Jednak ze względu na ciągły opad spotkanie odbyło się w Nadleśnictwie Rybnik, gdzie uczestnicy aktywnie włączyli się w przygotowanie materiałów propagujących ochronę środowiska. W trakcie spotkania wręczono podziękowania za działalność w Kręgu druhnie Janinie Kuczera i druhowi Adamowi Gorywodzie. Spotkanie zakończyło się kominkiem w restauracji „Capitol” w Stanowicach.

    

   

    

 

 

Zlot z okazji 45-lecia Ośrodka obozowego Hufca Rybnik
w Wapienicy – 7 lipca 2016

W Zlocie w Wapienicy uczestniczyło 12 członków Kręgu, którzy w godzinach przedpołudniowych odbyli spacer nad zaporę, gdzie wspominali pierwsze lata funkcjonowania ośrodka. Po południu wzięli udział w okolicznościowym apelu, zwiedzili wystawę poświęconą 45-leciu ośrodka oraz uczestniczyli w mszy świętej i ognisku.

Walne Zebranie Członków Kręgu Rybnik
4 czerwca 2016 r

Gościli na nim hm Janusz Woźniak, hm Czesław Surma oraz phm Martyna Kowacka – komendantka hufca. Walne Zgromadzenie, w restauracji „Capitol” dokonało wyboru władz Kręgu na kolejne cztery lata. Przewodniczącym został ponownie hm. Zbigniew Soroczan. Gratulujemy.
Hm Janusz Woźniak wręczył podziękowania za pracę na rzecz Kręgu i Stowarzyszenia phm Barbarze Polok, phm Wiesławie Frysztackiej, phm Julii Rzytki, phm Wiesławie Gorywoda, pwd Krzysztofowi Gwoździowi, phm Janowi Klimczakowi, phm Kazimierzowi Swobodzie oraz pwd Wacławowi Mickiewiczowi.

        

        

        

        

        

         

 

Coroczne kolędowanie w Capitolu
– 15 stycznia 2016

W trakcie tradycyjnego kolędowania w dniu 15 stycznia 2016 roku w Restauracji „Capitol” wręczono znaczek i legitymacje druhnie Irenie Ignacy.

      

      

Spotkanie w Muzeum Rybnickim.
14 listopada 2015r.

W piątkowy wieczór 14 listopada 2015. członkowie rybnickiego kręgu SRH „Czuwaj” spotkali się w szczególnym miejscu. Gościło nas – dzięki uprzejmości dyrektora p. Bogdana Klocha – Muzeum Rybnickie. Tematem imprezy było „Spotkanie ze śląską piosenką”. Wspomagani okolicznościowymi śpiewniczkami, przygotowanymi przez Barbarę Polok, Elżbietę Soroczan, Janusza Kuśkę i Wacława Mickiewicza, śpiewaliśmy i słuchaliśmy z przyjemnością śląskich powiastek pani Anny Stronczek – Ślązaczki Roku 2008. Były także przygotowane przez Julię Rzytki bardzo ciekawe konkursy, dotyczące gwary śląskiej. Na koniec – zwiedziliśmy wystawę poświęconą „Hucie Silesia”.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Wycieczka do Wisły i „Zameczku Prezydenckiego”. 19 września 2015 r.

Wrzesień był okazją do kolejnego wypadu Członków Kręgu – tym razem do Wisły, dokąd pojechaliśmy w dniu 19.09.br. Mieliśmy okazję zwiedzić „Zameczek Prezydencki”, pospacerować w centrum miasta oraz ugościć się w „Gorolskiej Izbie”. Beskidzkie smaki poznaliśmy dzięki szczególnemu zaangażowaniu Ani i Piotra Nieweltów. Dziękujemy.

       

       

       

       

       

Bełk i Pojezierze Palowickie. 20 czerwca 2015r.

Wiosnę 2015r. członkowie rybnickiego Kręgu pożegnali w dniu 20 czerwca br. w wyjątkowo ciekawych miejscach. Dzięki niestrudzonej Jance Kuczera zwiedziliśmy stary kościółek w Bełku a także przepiękne Pojezierze Palowickie, położone zaledwie kilkanaście kilometrów od Rybnika. Między pocysterskimi stawami dotarliśmy do źródełka „Żywa Woda” i na „Gichtę”. Nasi przewodnicy: p.Leszek Gawronik i p.Adam Ługowy, pokazali nam stanowiska ptactwa i roślin chronionych – siedlisko orła, roślin barwinka, grzebienia białego, grążela żółtego i ewenementu na skalę krajową jakim są cyprysiki. Warto było to zobaczyć!

      

     

     

Wizyta w ogrodnictwie w Paniówkach   18 kwietnia 2015r.

Planując wiosenny wypad nikt nie przypuszczał, że kwietniowa aura okaże się dla nas – członków SRH „Czuwaj” z Rybnika – aż tak nieprzychylna. Jednak kilka godzin spędzonych w sobotę 18 kwietnia 2015r. w Gospodarstwie Ogrodniczym Małgorzaty Majewskiej
w Paniówkach sprawiło, że poczuliśmy prawdziwą wiosnę. Gościnność gospodyni, byłej instruktorki rybnickiego hufca ZHP, która częstowała nas mięsiwem i kiełbaskami z grilla, ale również wzbogaciła nas w wiedzę przydatną w przydomowej uprawie kwiatów – spowodowała to, że wyjechaliśmy z Paniówek bardzo zadowoleni. 

      

       

       

       

Spotkanie Kolędowe 9 stycznia 2015r

W piątek 9 stycznia 2015r., zgodnie z wieloletnią tradycją, spotkaliśmy się w „Capitolu” u dh. Kazia Szypuły na wspólnym kolędowaniu. Bardzo miłym akcentem była niespodziewana wizyta kolędników pod wodzą dh. Janki Kuczery. Zaśpiewali, życzyli, obdarowali… To było to!

       

       

       

       

        

        

         

Spotkanie Kręgu  5 listopada 2014r

 

Kolejne spotkanie kręgu odbyło się w naszej „stałej” siedzibie – restauracji „Capitol”. W programie miedzy innymi dokonano podsumowania roku obchodów – X-lecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oraz przyjęto nowych członków, byłych instruktorów ZHP: dh. Lidię Wróbel oraz dh. Bolesława Dziadka.

       

       

       

         

         

X-Lecie Kręgu Rybnik   7 czerwca 2014

       

       

       

        

        

       

       

 

        

         

 

X-lecie Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” – 5 kwietnia 2014

Dnia 5 kwietnia 2014r. członkowie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Rybniku uczestniczyli w obchodach, związanych z X-leciem istnienia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Ta bardzo miła uroczystość odbyła się w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
W czasie spotkania uhonorowano członków naszego koła:
– Elżbietę Soroczan – Złotą Odznaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
– Joannę Szulik – Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Śląskiej Chorągwi ZHP,
– Piotra Niewelta – Drzeworytem Stowarzyszenia Doborczyńcom i Najlepszym.

Uczestniczyliśmy również w odsłonięciu i poświęceniu tablicy, przypominającej, że w latach 1935 – 1939 w budynku Biblioteki Śląskiej mieściła się Komenda Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Katowicach. Mieliśmy także okazję ponownie spotkać się z europosłem – Janem Olbrychtem – byłym rybnickim instruktorem harcerskim. 

          

          

                 

 

 

Kolędowe spotkanie Kręgu 11 stycznia 2014

Stale rozrastająca się rybnicka grupa SRH „Czuwaj” w dniu 11 stycznia 2014 roku już po raz 13 ochoczo kolędowała w „Capitolu”, w którego gościnnych progach członkowie grupy czują się jak u siebie. W czasie składkowego spotkania, które zaszczycili kolejny już raz dh. Teresa Adam i dh Helmut Rolle z żoną, do grona SRH „Czuwaj” przyjęto 54 – tego członka Kręgu