Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Harcerskie pożegnanie lata
18 września 2021

18.09.2021r w obozowym ośrodku Hufca ZHP Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, w czasie którego przyjęto uchwały dot. absolutorium, przedstawionych sprawozdań, programu działania na następne 4 lata, dokonano wyboru władz Kręgu i delegatów na Zjazdy Stowarzyszenia.
W skład Zarządu weszli; Adam Pałucha – przewodniczący, Marek Śliwa-wiceprzewodniczący, Grzegorz Wójcik-wiceprzewodniczący, Urszula Piecha – skarbnik, Mariola Kulińska -sekretarz, Kazimiera Stypa i Sławomir Wnuk – członkowie.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zdzisław Juszczyk, a jej członkami Mariusz Rok i Krystyna Niepiekło.
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został wybrany Sławomir Jankiewicz, a członkami Romana Wójcik i Teresa Zielińska.

Druga część spotkania w której uczestniczyli nasi sympatycy i zaproszeni goście, a wśród nich: Przewodniczący Stowarzyszenia hm. Janusz Woźniak i Komendant Hufca ZHP Ziemi Zawierciańskiej phm. Michał Wnuk wraz
z harcerzami.
W trakcie gawędy dh Henryk Górny przypomniał kulisy powstania i 15 letnią historie działania zawierciańskiego Kręg.
Z okazji 15-to letniej rocznicy powstania Kręgu dh. J. Woźniak uhonorował osoby z najdłuższym stażem okolicznościowymi podziękowaniami, a Zarząd Kręgu przyznał złote liści dębu za długoletnią przynależność.
Komendant Hufca ZHP złożył gratulację wszystkim członkom z okazji jubileuszu powstania Kręgu oraz podziękowania za pomoc w porządkowaniu ośrodka po zniszczeniach spowodowanych gwałtowną burzą.

Na zakończenie spotkania wszyscy mieli okazję skosztowania przygotowanych przez „grupę kwatermistrzowską” pod kierownictwem dh. Elżbiety Konopka pysznych prażonek. Oczywiście nie zabrakło harcerskich piosenek przy akompaniamencie zespołu kierowanego przez niezastąpioną Rozalię Januszewską, przy których świetnie bawili się zarówno starsi jak i młodsi harcerze.

Zabawa karnawałowa 
24 stycznia 2020

Jak zwykle w lokalu „U Taty” odbyła się nasza coroczna karnawałowa zabawa, w której brało udział ponad 50 osób .
Zanim ruszono w tany, noworoczne życzenia złożyli członkowie zarządu naszego kręgu. Później był tylko parkiet na którym tańczono
w parach, kółkach i wężykach w rytm melodii granych i śpiewanych przez Karola i Darka. Dla najlepszych tancerzy ufundowano atrakcyjne nagrody. W doskonałych humorach i atmosferze zabawa trwała do północy.

 

 

Wigilia  
19 grudnia 2019

 

Tradycyjnie pod koniec grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, poprzedzone sprawozdaniem z działalności kręgu za 2019r.
W naszym spotkaniu uczestniczyli – Prezydent Miasta Łukasz Konarski oraz Komendant Hufca ZHP phm. Michał Wnuk.
Jednogłośnie przyjęto sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz program działania na 2020r, a ponadto to informacje o zmianach osób funkcyjnych w Zarządzie . Funkcję skarbnika pełni Urszulę Piecha, a sekretarzem została Mariola Kulińska. W tej części spotkania dokonano wręczenia nowo przyjętym członkom znaczków i chust organizacyjnych.

Kolację wigilijną poprzedziły świąteczno-noworoczne życzenia i łamanie się opłatkiem. Były też pokazy slajdów i wspólne kolędowanie w atmosferze nadchodzących świąt.

         

Harcerskie Zaduszki
29 października 2019

Jak co roku w końcu października członkowie kręgu spotkali się na różnych cmentarzach powiatu zawierciańskiego, aby pochylić się nad grobami instruktorów którzy odeszli na „wieczną wartę”. W spotkaniach licznie uczestniczyli harcerze z IV Szczepu im. Batalionu Obrony Narodowej „Zawiercie” i 8 Drużyny Harcerskiej im. T.Kłysa z Poręby, którym serdecznie dziękujemy. To oni odczytywali apel pamięci, zapalali znicze i składali okolicznościowe chorągiewki z logo kręgu. Tradycyjne zapaliliśmy znicze pod tablicami pamiątkowymi organizacji „Płomień” i tablicą na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawierciu.

        

       

       

Pożegnanie lata
28 września 2019

Tegoroczne pożegnanie lata jak co roku miało miejsce w ośrodku harcerskim Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach. To miejsce jest szczególne, gdyż związane z naszymi młodzieńczymi wspomnieniami. Po kilkudniowym ochłodzeniu w ten sobotni ranek zaświeciło znowu słońce, co zdecydowanie miało wpływ na nasze humory. Na początku była kawa, herbata i ciasteczka. Punktem kulminacyjnym były oczywiście przygotowywane przez nasz prażonki. Chętni mogli upiec sobie kiełbaski i przepić siewierskim żurkiem. Wybraliśmy również króla grzybobrania. Wszystko udało się znakomicie, garnki zostały puste. Śmiechom i śpiewom którym akompaniowała na swoim akordeonie dh.Rozalia nie było końca. 

     

       

      

Piknik organizacji pozarządowych Miasta Zawiercie
14 września 2019

Pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercia został po raz 6 zorganizowany piknik organizacji pozarządowych, w którym po raz drugi nasz Krąg wziął udział. Przedstawiciele naszego Kręgu pod wodzą dh. Zdzisława Latacza prezentowali nasze osiągnięcia m.in. ostatnie wydawnictwa. Przygotowano na tą okazję specjalną ulotkę, w której przybliżyliśmy idę Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, oraz przedstawiliśmy naszą działalność. Nasze stoisko wzbudzało duże zainteresowanie wielu osób, wśród których jako jeden z pierwszych był Prezydent Miasta Zawiercia- Łukasz Konarski.

       

                          

                          

Zlot Kręgów na jubileusz „Czuwajki”
17 sierpnia 2019

W dniu 17.08.2019 r 65 członków naszego kręgu wzięło udział w XII Zlocie Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj” i Kadry Instruktorskiej Śląskiej Chorągwi ZHP w Pilicy i Zawierciu zorganizowany w związku  z  15 -leciem powstania Stowarzyszenia.Patronat nad tym wydarzeniem objął m.in. Prezydent Miasta Zawiercia Łukasza Konarskiego. Byliśmy jednym ze współorganizatorów zlotu.
Pierwsza część spotkania rozpoczęła się apelem na pilickim rynku podczas którego Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa został wyróżniony Marek Śliwa, Honorową Odznakę „Za zasługi dla Śląskiej Chorągwi ZHP” otrzymała Halina Milewska. Legitymacje członkowskie i znaczki stowarzyszenia wręczono nowym członkom kręgu – Jadwidze Rauk i Ewie Zeler.
Po części oficjalnej zwiedzaliśmy park pałacowy w Pilicy wraz z jego zabytkami, po którym oprowadzał nas niezastąpiony Zdzisław Latacz.
Druga część zlotu odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu, w czasie której wyróżniono nasze Stowarzyszenie Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. W grupie 5-ciu osób wyróżnionych tą odznaką był także członek naszego kręgu Zdzisław Juszczyk.
Na koniec mogliśmy podziwiać 45 minutowy występ Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Słoneczni”, który był poprzedzony pokazem slajdów z komentarzem Henryka Górnego – również członka naszego kręgu.
Zespół medyczny złożony z członków naszego kręgu czuwał nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników. W imprezie uczestniczyli również harcerze z Hufca Ziemi Zawierciańskiej ZHP na czele jego Komendantką. 

      

     

Zlot współfinansowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Ślaskiego

Cieszyn
11 maja 2019

Od dawna planowaliśmy wycieczkę do Cieszyna i w końcu przyszedł czas na realizację. Z pewnym opóźnieniem dotarliśmy na umówione spotkanie z panią przewodnik, która z pełnym zaangażowaniem zapoznała nas z historią i pokazała najciekawsze miejsca w mieście. Zwiedzanie zaczęliśmy od Zamkowego Wzgórza, XI wiecznej Rotundy Romańskiej i Piastowskiej Wieży, skąd można było zobaczyć panoramę miasta i okolic. Zobaczyliśmy Rynek, studnie Trzech Braci związaną z legendą o powstaniu miasta, figurę Madonny z Dzieciątkiem na Starym Targu, Plac Teatralny i największy w Polsce kościół ewangelicki. Na koniec zapoznaliśmy się z historią zamkowego browaru, gdzie mieliśmy możliwość degustować różne gatunki produkowanego tam piwa. Cieszyn urzekł nas swoim pięknem i historią. Warto będzie w przyszłości tam wrócić. 

     

      

Przebiśniegom na spotkanie
30 marca 2019

 

Dwudziestoosobowy patrol złożony z członków naszego kręgu, sympatyków, dzieci i wnuków wziął udział w 46 Rajdzie „Przebiśniegom na spotkanie” organizowanym przez zawierciański oddział PTTK. Z radością zauważyliśmy, że wiosna na Jurze na dobre zagościła, o czym świadczyły polany kwitnących przylaszczek i przebiśniegów. Pogoda sprzyjała nam od samego rana na 10 kilometrowej trasie jurajskimi szlakami z Podzamcza, przez Górę Birów i usytuowaną pod nią jaskinią, do źródeł Warty w Kromołowie. Na mecie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy znaczek, mapę i ciepły posiłek.

 

             

 

Dzień Kobiet
7 marca 2019

Na zaproszenie Zarządu Kręgu do lokalu „U Taty” przybyło prawie 50 naszych członkiń. Po okolicznościowych życzeniach złożonych przez przewodniczącego Adama P. i wiceprzewodniczącego Grzesia W., wszystkie druhny otrzymały tym razem zamiast tradycyjnego goździka czekoladową piankę. Świąteczną atmosferę dopełniła szarlotka z lodami, toast i tradycyjne „sto lat”. Harcerskie piosenki przeplatane najnowszymi dowcipami tworzyły radosną atmosferę spotkania. Gorąco przyjęto 5 nowych członkiń, których prośby o przyjęcie do kręgu zostały pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Kręgu. Podsumowaniem był pokaz slajdów z wydarzeń 2018r, który przyjęto z aplauzem. Tradycyjnie na zakończenie zaśpiewaliśmy pieśń pożegnalną „ogniska już dogasa blask…”.

      

      

     

      

Kulig 
23 lutego 2019

Po kilkunastu dniach ocieplenia resztki śniegu całkowicie zniknęły. Przed nami trudna decyzja, czy czekać na kolejne opady, czy kulig przenieść na koła. Wybieramy drugą wersję i ostatecznie wsiadamy do dużego wozu który ciągną dwa konie i tak ruszamy w leśne ostępy lasów pradelskich. Pan Rysio, który ma korzenie harcerskie inicjuje pierwszą piosenkę. Wspólne śpiewanie spłoszyło zapewne dwa dziki, które przebiegły nieopodal i zniknęły w leśnych ostępach. Po kilkudziesięciu minutach wróciliśmy na linię startu, gdzie przy kominku kontynuowaliśmy świetną zabawę.

      

      

Karnawał czas zacząć …
1 lutego 2019

W piątkowy wieczór w lokalu „U Taty”, spotkaliśmy się na zabawie karnawałowej. Właściciele lokalu, nasi sympatycy, zadbali o pyszne jedzenie. Do tańca grali i śpiewali Karol i Darek, na których nigdy się nie zawiedliśmy. Były tańce wole, szybkie i szalone.
Wspaniała atmosfera i dobre humory nie opuszczały nas do północy, kiedy nadszedł czas rozstania.

       

       

       

       

       

Zebranie Sprawozdawcze Kręgu
14 grudnia 2018

W dniu 14 grudnia 2018r odbyło się zebrania sprawozdawcze zawierciańskiego kręgu SRH ”Czuwaj”, na którym przyjęto sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także ramowy program działania na 2019r . W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Stowarzyszenia hm. Janusz Woźniak, który pozytywnie ocenił naszą działalność i życzył dalszych sukcesów.
Na zakończenie części sprawozdawczej w poczet nowych członków została przyjęta dh. Irena, której znaczek i chustę wręczał sam przewodniczący. Życzenia świąteczno-noworoczne poprzedziły pyszną kolację wigilijną.
Jak zawsze panowała radosna atmosfera przy śpiewie kolęd, harcerskich piosenek i oglądaniu slajdów z wydarzeń minionego roku. Sygnał do zakończenia biesiady dał przewodniczący kręgu słowami piosenki „już do odwrotu głos trąbki wzywa…”

      

   

Nadanie imienia hm Kłysa drużynie w Porębie
7 grudnia 2018

Byliśmy wzruszeni i dumni, kiedy został odczytany rozkaz o nadaniu 8 Drużynie Harcerskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Porębie imienia dh. hm. Tomasza KŁYSA. Druh Tomek był wieloletnim i zasłużonym instruktorem ZHP, organizował i prowadził drużyny i szczepy harcerskie. Przez wiele był także członkiem naszego kręgu. Jako pedagog uczył radości z osiągania celów, dla wszystkich był autorytetem i wzorem do naśladowania. W uroczystości wzięli udział najbliżsi członkowie rodziny, Burmistrz miasta, przedstawicie dyrekcji szkoły i rodzice młodzieży. Gratulujemy wyboru patrona .

    

   

   

Klasztor, motyle, kopalnia …
czyli wycieczka do Tyńca i Bochni
17 listopada 2018

Nasza ostatnia tegoroczna wycieczka. Zwiedzając poznawaliśmy klasztor i muzeum ojców Benedyktynów w Tyńcu i jego bogatą historię. Następnie udaliśmy się do Bochni gdzie w Muzeum Motyli ARTHROPODA mieliśmy możliwość zobaczenia największego w Polsce zbioru motyli liczącego kilka tysięcy tych pięknych owadów. Po drodze do kopalni soli zwiedziliśmy barokową bazylikę pw. św. Mikołaja .Na koniec szybem Sutoris zjechaliśmy do najstarszej w Polsce kopalni soli kamiennej z 1248r, gdzie zapoznaliśmy się z jej historią. Oczywiście jak zawsze dopisała nam pogoda i świetne humory.

     

                             

           

           

           

 

Święto Niepodległości
11 listopada 2018

Słoneczny dzień, niedziela, 11 listopada 2018, godz.11.30, cmentarz parafialny w Zawierciu. Obchody 100 rocznicy uzyskania Niepodległości Polski, ale także 100 rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego, także w Zawierciu. Wartę honorową wystawiają harcerze z IV Szczepu im. Batalionu Obrony Narodowej „Zawiercie”. Mnóstwo delegacji składających okolicznościowe wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości, a wśród nich także harcerze z Hufca Ziemi Zawierciańskiej ZHP, a za nimi delegacja zawierciańskiego kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Zawierciu. Brawo harcerze!

      

     

     

     

Harcerskie Zaduszki
30 października 2018

 

 

Kolejny raz w dniu 30.10.2018r. liczne grono członków kręgu wraz z harcerzami IV Szczepu im. Batalionu Obrony Narodowej „Zawiercie” i 8 Drużyny Harcerskiej z Poręby na cmentarzach powiatu zawierciańskiego, oddało hołd instruktorom którzy odeszli na „wieczną wartę”. Tegoroczne zaduszki połączone były z promocją wydawnictwa „Harcerski krzyż, w hołdzie instruktorom powiatu zawierciańskiego” współfinansowanego w kwocie 1500,00 zł. przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu, jako zlecone do realizacji naszemu kręgowi zadanie publiczne. Znicze i chorągiewki z naszym logo zostały także złożone pod tablicami pamiątkowymi organizacji „Płomień” i tablicą na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawierciu.

 

     

      

     

Pożegnanie lata 
29 września 2018 

Tradycyjnie na zakończenie lata, 60 członków naszego kręgu spotykało się w ośrodku harcerskim Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach. To miejsce jest szczególne, gdyż związane z naszymi młodzieńczymi wspomnieniami. Na początku była kawa, herbata i ciasteczka, a później podzieleni na grupy przygotowywaliśmy prażonki, za których upieczenie odpowiadali dh. Woniek, Romek, Andrzej i Krzysiek. Wszystko udało się znakomicie, garnki zostały puste. Śmiechom i śpiewom nie było końca. Najedzeni i szczęśliwi wróciliśmy do domów.

        

        

       

Zlot Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Janów
1 września 2018

W dniu 1.09.2018 na terenie kompleksu wypoczynkowego ”Jurajski Gród” w Piasku i Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w Janowie 48 członków naszego kręgu brało udział w Zlocie Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj” zorganizowanego z okazji 100-lecia Niepodległości Polski i 100. rocznicy powstania ZHP. Podczas apelu dh. Jerzy Kasprzyk otrzymał odznakę „Zasłużony dla rozwoju województwa śląskiego”, a dwie nowe druhny otrzymały legitymacje i chusty przynależności do kręgu.
W czasie zlotu mieliśmy możliwość zobaczyć Park Miniatur Zamków Jurajskich, o których ciekawie opowiadał nam członek naszego kręgu Zdzisiu Latacz, a także muzeum regionalne im. Z. Krasińskiego oraz eksponaty zgromadzone w Izbie Przyrodniczo-Leśnej w Złotym Potoku. Po ognisku na którym swoim basem zachwycił wszystkich nasz Poldek Stawarz, dopełnieniem był smakowity ciepły posiłek.

Lwów i Złota Podkowa 
10-12 sierpnia 2018

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy wycieczkę turystyczno-krajoznawczą poza granice kraju – wybór padł na Lwów. Celem wycieczki było m.in. poszerzenie wiedzy o historii i kulturze Polaków zamieszkałych na terenie dawnych Kresów Wschodnich, działalność harcerstwa, integracja środowiska harcerskiego.
W dniach 10-12 sierpnia 2018 r. 52 członków i sympatyków naszego kręgu miało możliwość zobaczyć najcenniejsze zabytki architektury i historii Lwowa. Szlakiem Złotej Podkowy zwiedziliśmy zamki w Olecku i Złoczowie oraz pałac Koniecpolskich i Rzewuskich w Podhorcach. Pod pomnikiem A. Mickiewicza oraz na cmentarzach Łyczkowskim i Orląt Lwowskich złożyliśmy wiązanki kwitów i zapaliliśmy symboliczne znicze. Pomimo starań nie udało nam się nawiązać kontaktu z kierownictwem Stanicy Harcerskiej we Lwowie.
Wycieczka odbyła się w ramach realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Zawiercie pod nazwą „Polacy na Kresach Wschodnich-Lwów 2018”. Pozostanie na długo w naszej pamięci.

     

     

Patriotyczne uroczystości
8 lipca 2017

W dniu 08.07.2018 r. przedstawicie kręgu wzięli udział w patriotycznym spotkaniu organizowanym przez Chorągiew Śląską ZHP i SRH „Czuwaj” na cmentarzu
w Bydlinie, gdzie pochowano 46 legionistów Józefa Piłsudzkiego poległych w czasie bitwy pod Krzywopłotami stoczonej między wojskami austro-węgierskimi
i rosyjskimi, a następnie w miejscowości Udórz, gdzie w dniu 11.07.1944 r. doszło do starcia wracających z Krakowa po nieudanym zamachu na Wilhelma Koope żołnierzy Batalionu „Parasol” z oddziałami niemieckimi. W walce zginęło 2 harcerzy, a 5-ciu zostało rannych z których trzech dostało się do niewoli niemieckiej
i po torturach zostali zamordowani. W miejscu tym złożono symboliczne wiązanki kwitów.

         

                           

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie 
26 maja 2018

W sobotę – 26 maja zorganizowaliśmy wycieczkę w Góry Świętokrzyskie dla 26 harcerzy z 9 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Kosmonałtów” z Zawiercia kierowanej obecnie przez pwd. Marlenę Wróbel, z okazji 40-lecia jej powstania. Dołączyli harcerze z 10 Zawierciańskiej Drużyny Harcerskiej im. Orląt Lwowskich z drużynową pwd. Natalią Sarnik.
Ścieżką przyrodniczą wśród lasów jodłowo-bukowych Puszczy Jodłowej w dobrej formie dotarliśmy na szczyt Łysicy-612m.npm, gdzie po zdobytej próbie, kilku harcerzy złożyło uroczyste ślubowanie. Pamiątkowe zdjęcie na tle unikatowego kamiennego gołoborza i repliki krzyża z 1933 i wracamy tą samą drogą do Świętej Katarzyny. Tutaj niespodzianka dla uczestników wycieczki – idziemy do Muzeum Minerałów i Skamieniałości, gdzie mamy możliwości zobaczyć bogactwa ziemi z całego świata i dodatkowo zapoznać się z techniką szlifowania kamieni i wyrobem biżuterii. Konieczne zakupy drobnych upominków w sklepie firmowym dla mamy – bo to przecież dzisiaj Dzień Matki. Wracając do autokaru po drodze jeszcze tylko lody i już możemy wracać do Zawiercia. Ostatnia niespodzianka – bułka z kiełbasą smakuje wyśmienicie, po czym zapada cisza. Wyrazy uznania dla 10 letniej Julii – najmłodszej uczestniczki wycieczki.

        

       

        

Wiosenny rajd po Jurze
kwiecień 2918

     

     

     

 

Koncert symfoniczny
24 marca 2918

W sobotę 24 marca 42 członków kręgu miało okazję uczestniczyć w niezwykłym widowisku symfonicznym jakie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu.
W koncercie pt. „Muzyczne impresje” wystąpiły dwa chóry, dwie orkiestry, soliści śpiewacy i soliści – organiści oraz trzech dyrygentów: Maciej Niesiołowski, Paweł Adamek oraz członek naszego kręgu Leopold Stawarz, który w tym dniu obchodził 25-lecie swojej pracy artystycznej.
Jubilatowi złożyliśmy gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy artystycznej.

Dzień Kobiet w Kręgu
8 marca 2018

Męska część Zarządu Kręgu złożyła wszystkim obecnym w lokalu „U Taty” Paniom serdeczne życzenia z okazji ich święta i wręczyła czerwonego goździka.
Była symboliczna lampka wina i pyszna szarlotka z lodami. Dwóm nowym członkiniom wręczono znaczki i chusty organizacyjne. Wieczór uświetnił mini koncert w wykonaniu Poldka Stawarza, który porwał do wspólnej zabawy. 

     

       

       

Bal w karnawale
19 stycznia 2018

19.01.2018 r. tradycyjnie w lokalu „U Taty” ponad 60-ciu członków i sympatyków zawierciańskiego kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” spotkało się na balu karnawałowym. Jak zawsze dh. Zenia z mężem Józefem włożyli serce w przygotowanie spotkania. Do północy grając i śpiewając bawił nas niezawodny zespół „Miś”.
W ciepłej, przyjacielskiej atmosferze wszyscy cudownie spędziliśmy ten wieczór.

       

       

       

      

Odwiedziny u seniorów
21 grudnia 2017

21 grudnia członkowie zawierciańskiego kręgu SRH „Czuwaj” razem z harcerzami IV Szczepu im. Batalionu Obrony Narodowej „Zawiercie” z Betlejemskim Światełkiem Pokoju i świąteczno-noworocznymi życzeniami dotarli do naszych zasłużonych harcerskich seniorów. W miłej atmosferze tego wieczoru wspomnieniom nie było końca, a niejednemu zakręciła się łza w oku.

       

                         

Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia
16 grudnia 2017

16 grudnia 2017 r. delegaci i członkowie Zarządu udali się do Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie, gdzie odbył się Zjazd sprawozdawczy Stowarzyszenia Harcerskiego „Czuwaj”. Były sprawozdania, dyskusje i uchwały. W grupie odznaczonych znalazł się członek naszego kręgu hm. Andrzej Żak, który z rąk Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Anny Peterko otrzymał srebrną odznakę „Za Zasługi dla Śląskiej Komendy Chorągwi”. Nie zabrakło także harcerskich piosenek. Życzenia świąteczno-noworoczne i wigilijny obiad zakończyły spotkanie. Do zobaczenia za rok.

     

     

     

 

Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kręgu
15 grudnia 2017

15 grudnia 2017r. odbyło się nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zawierciańskiego kręgu SRH „Czuwaj”, na którym przyjęto sprawozdania z działalności zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz plan działania na 2018 r.
W wyborach uzupełniających wybrano jednogłośnie delegatem na Zjazdy stowarzyszenia dh. Mariusza Rok, a dh.Bożenkę Latacz na członka sądu koleżeńskiego.
Naszym gościom honorowym Pani Edycie Kufel – Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu i dh. Zenonie Szota wręczono Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa przyznane na wniosek zarządu przez Komendantkę Śląskiej Chorągwi ZHP za pomoc w działalność harcerzy i instruktorów zawierciańskiego hufca. Nowym członkom wręczono odznaki, legitymacje i organizacyjne chusty. Każdy uczestnik obdarowany został własnoręcznie wykonanym przez dh. Ewę Pałucha „aniołkiem”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni członkowie Komendy Hufca, drużynowi, szefowie komisji.
Po okolicznościowych wystąpieniach i złożeniu świąteczno-noworocznych życzeń przyszedł czas na wigilijną kolację. Dalszy czas spędzaliśmy w rodzinnej atmosferze, śpiewając kolędy i harcerskie piosenki.

     

     

     

Harcerski Apel Pamięci
5 listopada 2017

1 listopada 2017 roku odeszła na wieczną wartę, przeżywszy 82 lata, Marianna Jurga, harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego, długoletnia komendantka Hufca Zawiercie. Działalność wśród dzieci i młodzieży rozpoczęła w Organizacji Harcerskiej ZMP. Po Zjeździe Łódzkim w 1956 roku została pierwszą, po odrodzeniu harcerstwa, komendantką Hufca Zawiercie. Funkcję tę pełniła w latach 1957 – 1969. Następnie kierowała Wydziałem Młodzieży Starszej w Komendzie Chorągwi w Katowicach /1969 – 1971/. W kolejnych latach pracowała w Urzędzie Miejskim w Zawierciu i Przędzalni Bawełny „Przyjaźń”. Przez całe dorosłe życie działała w Związku Harcerstwa Polskiego. W latach 1973 – 1977 była członkiem Naczelnej Rady Harcerskiej. W tamtym czasie pełniła funkcję komendantki „Zamonitu” i przez wiele lat była w Sztabie tej akcji. W okresie pracy zawodowej poza harcerstwem stale, czynnie i skutecznie wspierała ZHP. Od 2004 roku do ostatnich dni życia brała udział w kierowaniu i pracy Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
w Zawierciu. Druhna Marysia cieszyła się powszechnie szacunkiem i uznaniem. Z ofiarnością, oddaniem i poświęceniem pracowała dla dobra dzieci młodzieży. Wychowała liczne zastępy wspaniałych instruktorów. Życzliwością, otwartością i stałą gotowością niesienia pomocy innym zapewniła sobie naszą wdzięczność i wieczną pomięć.

Wspominaliśmy z wielką serdecznością i z głębokim żalem Druhnę Marysię na Harcerskim Apelu Pamięci 5 listopada 2017 roku.

Pamiętamy !
Nie zapomnimy ! 

                                 

       

 

Harcerskie Zaduszki
28 października 2017

 

 

Jak co roku 28.10.2017r. członkowie naszego kręgu wraz z harcerzami IV Szczepu im. Batalionu Obrony Narodowej „Zawiercie” spotkali się na cmentarzu parafialnym w Zawierciu, gdzie przy grobie hm. Janusza Rajczyka odczytano apel pamięci, a następnie zapaliliśmy znicze na grobach naszych instruktorów którzy odeszli na wieczną wartę. Odwiedziliśmy także groby na cmentarzach w Kroczycach, Ogrodzieńcu, Porębie, Ciągowicach i Rokitnie Szlacheckim. Oddaliśmy hołd harcerzom poległym w walce o wolność z hitlerowskim okupantem składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze.

 

    

    

Pożegnanie lata
30 września 2017

30.09.2017r. w ostatnią sobotę września na terenie ośrodka harcerskiego zawierciańskiego hufca w Kostkowicach członkowie kręgu spotkali się aby tradycyjnie zakończyć letni sezon. Wręczono nowo przyjętym druhom znaczki SRH „Czuwaj” i chusty przynależności do kręgu. Przygotowane przez druhny prażonki
i sałatki wyśmienicie smakowały na świeżym powietrzu. Humory i wspaniała atmosfera, nie opuszczała nas do końca dnia.

        

                                             

       

W Kotlinie Klodzkiej
23-24 września 2017

23-24.09.2017 wyjeżdżamy z Zawiercia na od dawna wyczekiwaną wycieczkę. Na początek trasą „Od Piastów do tajemnic II wojny światowej” zwiedzamy zamek „Książ” i jego otoczenie. Następnie udajemy się do Świdnicy gdzie zwiedzamy barokowy Kościół Pokoju – wpisany na światową listę UNESCO ,katedrę, rynek
i ratusz skąd podziwiamy panoramę Świdnicy – niestety przy padającym deszczu, który będzie nam towarzyszył do końca dnia. W Jugowicach schodzimy do sztolni podziemnego miasta „Włodarz” powstałych w czasie II wojny światowej. Na koniec dnia docieramy do schroniska „Orzeł”, gdzie po zakwaterowaniu
i kolacji integrujemy się przy harcerskich i nie tylko, piosenkach. Rankiem ochotnicy zdobywają „Wielką Sowę” – 1015 m.npm. Po śniadaniu jedziemy do Srebrnej Góry gdzie zdobywamy najwyżej w Europie położoną górską twierdzę. W południe docieramy do Kłodzka by podziwiać jego starą zabudowę. Na koniec w Kamieńcu Ząbkowickim zwiedzamy perłę architektury Dolnego Śląska –wybudowany w XIX w. pałac Marianny Orszańskiej. Zmęczeni ale pełni wrażeń wracamy do domu na zasłużony odpoczynek.

        

       

       

        

       

Zlot Akcji Zamonit
19 sierpnia 2017

9.08.2017 – 82 członków naszego kręgu uczestniczyło w III Zlocie kręgów terenowych SRH „Czuwaj” i kadry instruktorskiej Śląskiej Chorągwi ZHP w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Byliśmy współorganizatorami. Aktywnie pomagali nam harcerze Hufca Ziemi Zawierciańskiej. Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, listy gratulacyjne oraz odznaki i legitymacje nowo przyjętym. Miło spędzaliśmy czas podczas warsztatów tkackich i robienia kwiatów z bibuły. Niektórzy wybrali się na Górę Zborów i do Jaskini Głębokiej. Sielankowy nastrój przerwany został ulewnym deszczem.
Ale cóż to dla harcerzy. W błyskawicznym tempie przenieśliśmy się do ośrodka harcerskiego Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach, gdzie na stołówce odbyło się „ognisko” przy świecach. Na zakończenie dnia pełnego wrażeń posililiśmy się wspaniałą grochówką. Do zobaczenia na kolejnym zlocie.

     

      

     

      

Zlot Klimczoka
3 czerwca 2017

03.06.2017 r. delegacja naszego kręgu uczestniczyła w jubileuszu 55-lecia harcerskiej akcji „Klimczok”. Po uroczystym apelu w ośrodku harcerskim Hufca Rybnik w Wapienicy, wspólnie z innymi uczestnikami zlotu mieliśmy możliwość podziwiać panoramę Beskidu Śląskiego z Szyndzielni.
Tam też złożył deklarację przystąpienia do kręgu dh. Bronek Koclęga – witamy w drużynie.
Dzień pełen wrażeń zakończył się ogniskiem i harcerską grochówką.
Gratulujemy organizatorom świetnego przygotowania i wspaniałej atmosfery.

    

    

    

Szlakami po Jurze
20-21 maja 2017

20-21.05.2017r. – w majowy sobotni poranek wyruszamy na wyprawę po jurajskich szlakach.
Pierwszy etap wycieczki to Jaskinia Nietoperzowa w Dolinie Będkowskiej. Po jaskini oprowadza nas jej właściciel. Jaskinia na wszystkich robi ogromne wrażenie swą wielkością i historią. Tutaj kręcono m. in. zdjęcia do filmu „Ogniem i mieczem”.
Potem spacer po Ojcowie, zamek „Ociec” i dalej do „Bramy Krakowskiej”, źródełka miłości, Igły Deotymy, Maczugi Herkulesa i zamku w Pieskowej Skale.
Nocujemy w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Parków Krajobrazowych woj. Śląskiego, ale wcześniej spędzamy czas przy harcerskim ognisku. Niedzielny poranek zaskoczył nas chłodem i zachmurzeniem, ale po obfitym śniadaniu ruszamy na odrestaurowany zamek w Smoleniu i dalej Doliną Wodącej w kierunku Skał Zegarowych i Jaskini na Biśniku. Wracając do domu nasz nieoceniony przewodnik dh. Zdziusiu Latacz podał nam przepis na miksturę leczącą zmęczone nogi. A oto i ona: KURAMIN – to lek eksportowy, prosto od krowy. Jeśli masz reumatyka, że ci kości połamało na kryka – 2 krople kuraminu na watę weźmiecie, kościska wysmarujecie, do łóżka się legniecie i …. więcej nie wstajecie. Taka kuracja na pewno pomoże, więc do zobaczenia na następnych wycieczkach.

      

      

     

     

Wycieczka do Wrocławia
22 kwietnia 2017

22.04.2017 – po wejściu do autokaru zaczyna padać rzęsisty deszcz, a niebo zakryte jest ciemnymi chmurami. Dojeżdżamy do Wrocławia – za chmur przebija się słońce. Jest chłodno ale nie pada. Zwiedzamy Panoramę Racławicką, zabytki Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej, barokową Aulę Leopoldina i Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Podziwiamy z góry panoramę Wrocławia. Na koniec Rynek, pożegnanie z przewodnikiem p. Andrzejem i szybki powrót do autokaru, bo czas wracać do domu .
W drodze powrotnej zaczyna padać deszcz. Pomimo zmęczenia humor dopisywał wszystkim uczestnikom. 

     

     

     

     

 

   Dzień Kobiet
      8 marca 2017    

          

         

 

Bal karnawałowy
10 lutego 2017

10 lutego 2017 odbyło się karnawałowe spotkanie członków i sympatyków Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” w Zawierciu.
To był bal w harcerskim starym stylu, wielu z nas z odzysku, z „demobilu”. Świetny bal „U Taty” na Zuzance. Był śpiew i tańce i łamańce. „W koło mróz, a tutaj tak serdecznie, suknie pań a fraki niekoniecznie”.
Przewodniczący kręgu nowo przyjętym członkom wręczył uroczyście odznaki stowarzyszenia.
Po złożeniu życzeń i wręczeniu drobnych upominków gromkie 100-lat odśpiewano jubilatce dh Bożence Latacz. Chciałoby się teraz rzec: to był bal… do zobaczenia za rok! 

       

       

       

Święta za pasem
16 grudnia 2016

16 grudnia 2016r zebraliśmy się ” U Taty „ przy wigilijnym stole” . Na początku było nieco oficjalnie, ale bardzo uroczyście. Przywitaliśmy naszych gości:
dh. Janusza Woźniaka – Przewodniczącego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
dh. Marka Borowika – Zastępcę Prezydenta Miasta Zawiercie, dh. Krzysztofa Szlachtę – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
Za udzielaną pomoc i wsparcie finansowe, właścicielom firmy „Oskar” i „Mati-Trans” przekazano podziękowania i okolicznościowe drzeworyty wręczone przez dh. Janusza Woźniaka i  dh. Adama Pałuchę, a troje nowych członków naszego kręgu; Bogusława Hąc, Anna Pomianowska i Radosław Kubik otrzymało legitymację i odznaki organizacyjne.
Skończyły się oficjalności, zrobiło się świątecznie i wspomnieniowo, do czego przyczynił się pokaz slajdów z wydarzeń minionego roku przygotowany przez Grzegorza Wójcika. Nie zabrakło wzruszeń przy wzajemnym składaniu świątecznych życzeń, wręczaniu własnoręcznie  wykonanych upominków  i śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie  Róży Januszewskiej i Stanisława Kowalika.
Niech się zatem spełnią wszystkim wigilijne życzenia, a nadchodzący 2017 rok będzie rokiem spełnionych nadziei.

      

      

     

      

      

IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia
10 grudnia 2016

W dniu 10 grudnia 2016 r. osiemnastu członków zarządu i delegatów naszego kręgu uczestniczyło w IV Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w ośrodku harcerskim w Chorzowie. Przedstawiciele naszego kręgu brali udział w pracach komisji uchwał i wniosków. Ponownie na wiceprzewodniczącego stowarzyszenia został wybrany dh hm Henryk Górny, a członkiem zarządu został wybrany dh Adam Pałucha.

Za całokształt działalności społecznej dh Janusz Woźniak –Przewodniczący Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” wręczył dh Bożenie Latacz złotą odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi” przyznaną Decyzją Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP, a dh Kazimierze Stypa brązową odznakę honorową „ Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” przyznaną przez Sejmik Województwa Śląskiego. Gratulujemy wybranym i wyróżnionym.

     

     

     

Wigilijne spotkanie instruktorskie
9 grudnia 2016

Na zaproszenie Komendy Hufca Ziemi Zawierciańskiej w dniu 9 grudnia 2016r. 12 członków naszego kręgu, w większości członkowie nowo wybranych władz, wzięło udział w wigilijnym spotkaniu instruktorskim.
W Ośrodku Edukacyjno – Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu, w miłej harcerskiej atmosferze, zjedliśmy uroczystą kolację i połamaliśmy się opłatkiem. Młodzi instruktorzy harcerscy przygotowali ciekawą grę planszową. Graliśmy wspólnie. Było przy tym dużo śmiechu i zabawy. Śpiewaliśmy razem piosenki harcerskie, mieliśmy możliwość bliższego poznania  się. Przewodniczący SRH „Czuwaj” Adam Pałucha wręczył druhnie Dorocie Latko –Komendantce Hufca ZHP dwutomowy „Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów polskich” z osobistą dedykacją autora dh harcmistrza Stanisława Puchały.

 

 

 

IV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kręgu
25 listopada 2016

W dniu 25.11.2016r członkowie naszego kręgu uczestniczyli w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Zawierciu. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęto hymnem harcerskim. Po przywitaniu gości w osobach Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Rychu Harcerskiego „Czuwaj” dh.hm Henryka Górnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dh.hm Helmuta Rolle oraz wręczeniu odznak
i legitymacji nowym członkom – Krystynie Niepiekło i Markowi Kozieł przystąpiono do realizacji przyjętego porządku zebrania pod przewodnictwem dh.Jolanty Dudek.
W trakcie zebrania przyjęto sprawozdania z działalności programowej i finansowej za okres czteroletniej działalności ustępującego zarządu, przyjęto kierunki działania na lata 2017-2020, dokonano wyboru nowego zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i delegatów na Zjazdy Stowarzyszenia./ skład osobowy wybranych władz podano w zakładce „władze kręgu”/. Głosami członków nowego zarządu jego przewodniczącym został ponownie wybrany dh. Adam Pałucha. Gratulujemy nowym władzom wyboru i życzymy dalszych sukcesów w realizacji ambitnych planów.

     

      

      

     

Nie zapomnimy
28 października 2016

 

Jak można uczcić pamięć tych którzy odeszli? Płomykiem pamięci zapalonego znicza ,chorągiewką z harcerskim krzyżem i napisem, że pamiętamy, apelem na zawsze już nieobecnych w naszych harcerskich szeregach, pochyleniem głowy i chwilą zadumy przy każdym grobie.
Tak właśnie zrobiliśmy 28.X.2016 r. Razem z towarzyszącymi nam na cmentarzu parafialnym harcerzami z 10 Zawierciańskiej Drużyny Harcerskiej im. Orląt Lwowskich i 69 Harcerskiej Drużyny Turystycznej im. Mariusza Zaruskiego.
Szczególną uwagę poświęciliśmy w tym roku postaciom instruktorów działających w okresie międzywojennym, w czasie okupacji i w latach powojennych. Miało to związek z przypadającą w grudniu br. 60 rocznicą reaktywowania Związku Harcerstwa Polskiego. Nasze znicze zapłonęły również przy pomniku organizacji „Płomień” i pod tablicą pamiątkową na budynku Gimnazjum Nr. 2 w Zawierciu.

       

       

       

      

Konferencja instruktorska
22 października 2016

 

Członkowie zawierciańskiego kręgu SRH „Czuwaj” i instruktorzy Komendy Hufca Ziemi Zawierciańskiej  uczestniczyli w konferencji naukowej z okazji 60-lecia reaktywowania ZHP, w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele naszego kręgu dh hm Marianna Jurga i dh hm Henryk Górny, którzy przybliżali klimaty tamtych dni i czasów .Mieliśmy również możliwość zwiedzenia muzeum harcerskiego.

 

        

        

        

Kierunek  – Bieszczady
30 września – 2 października 2016

W ostatni piątek września 18 osobową grupą członków i sympatyków zawierciańskiego kręgu SRH „Czuwaj” wyjechaliśmy na trzy dni w Bieszczady.
Po drodze zwiedziliśmy wystawę ikon i wystawę obrazów Zygmunta Beksińskiego, oraz przepiękną starówkę w Sanoku. W schronisku młodzieżowym w Jabłonkach przyjął nas serdecznie, zakochany w Bieszczadach Maciej Grzegorzek .
Dzień drugi – to piesza wędrówka z Wołosatego przez Tarnicę do Ustrzyk Górnych, a na koniec do pracowni ikon w Cisnej. Wieczorem przy ognisku słuchaliśmy opowieści  gospodarza schroniska o Bieszczadach.
Dzień trzeci – krótki postój w  Baligrodzie, zwiedzanie XVI wiecznego kościoła w Średniej Wsi / najstarszy w Bieszczadach /,rejs statkiem  po jeziorze solińskim, a na koniec wizyta w muzeum podkarpackim i spacer po krośnieńskiej starówce.
Wracaliśmy uśmiechnięci i pełni wrażeń z postanowieniem ponownego wypadu w Bieszczady.

 

       

       

       

       

       

Lato z ptakami odchodzi ….. 
27 sierpnia 2016

A my, jak co roku, pożegnaliśmy je w ostatnią sobotę sierpnia, 27.08.2016,w Ośrodku Harcerskim Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach.
Była wędrówka jurajskim szlakiem, którym odważnych poprowadził dh hm Zdzisław Latacz. Były konkurencje sprawnościowe, a wyłonieni po zaciętych walkach zwycięzcy otrzymali medale.
Było także wspólne przygotowanie prażonek pod fachowym nadzorem dh Elżbiety Konopki, Andrzeja Żaka i Krzysztofa Paździorskiego.
Potem zapłonęło harcerskie ognisko, przy którym legitymacje, odznaki i chusty otrzymali wstępujący do kręgu dh: Zdzisława Malicka, Helena Rogoń, Maria Widawska, Stanisława Zgryźniak, Marian Machura, Jacek Szafruga i Tadeusz Szwed.
Do zmierzchu las rozbrzmiewał śpiewem i muzyką. A śpiewało ponad 70 uczestników tego spotkania, wśród których była też Komendantka Zawierciańskiego Hufca dh hm Dorota Latko.

       

       

                           

W średniowiecznych klimatach …
21 maja 2016

21 maja 2016r. wyruszyliśmy w świętokrzyskie. Najpierw był Szydłów – urokliwe miasteczko, gdzie czas się zatrzymał. Takie mieliśmy wrażenie, oglądając ruiny średniowiecznego zamku, zachowane mury obronne, kościół z X wieku i synagogę z jej zbiorami. W Kurozwękach podziwialiśmy XIV-wieczny, pięknie odrestaurowany zespół pałacowy i godny uwagi parkowy starodrzew. Dreszczyku emocji dostarczyła nam wizyta w znajdującej się tam, jedynej w Polsce, hodowli bizonów amerykńskich.
Na szczęście nie wzbudziliśmy ich szczególnego zainteresowania, lecz sama możliwość zjedzenia na obiad befsztyka z bizona sprawiła, że czuliśmy się prawie jak traperzy.
Ostatnim etapem wycieczki był Ujazd z XVII-wiecznym ufortyfikowanym pałacem Krzyżtopór, budowanym w oparciu o kalendarz / 4 baszty,12 sal, 52 pokoje, 365 okien /.
Wracaliśmy pełni wrażeń i uznania dla dh.Adama Pałucha za organizację wycieczki.
Aby częściej!

       

       

       

       

„Spotkamy się w piosence …”
31 marca 2016

Harcerskie marcowe spotkania z piosenką organizowane corocznie przez Komendę Hufca „Ziemi Zawierciańskiej”. W tym roku było to w dniu 31 marca 2016r w Miejskim Ośrodku Kultury „ Centrum” im. A. Mickiewicza . I tym razem zajęliśmy miejsca na widowni, uważnie patrząc i słuchając, aby wyłonić swego faworyta, któremu dh. Adam Pałucha – przewodniczący zawierciańskiego kręgu – wręczył dyplom za najmilszą naszym sercom piosenkę. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali od naszego kręgu słodycze.
A może by tak w przyszłym roku wziąć czynny udział i zaśpiewać całym Kręgiem ?

 

Dzień kobiet 
8 marca 2016

 

Kobieto, kobieto choć tyle masz wad,
bez ciebie cóż wart, cóż wart byłby świat”

Z pewnością w dniu 8 marca 2016r nuciła w duchu męska część Zarządu naszego kręgu, gdy przewodniczący – dh. Adam Pałucha, w imieniu panów składał życzenia obecnym na spotkaniu 30 druhnom.
A działo się to w kawiarni „Sportowa” przy blasku świec, kawie i szarlotce z lodami . Było dużo śmiechu i wzruszeń wywołanych wspomnieniami,
a także planów na przyszłość. Jak zwyczaj i tradycja nakazują,  każda z Pań została obdarowana czerwonym goździkiem przewiązanym wstążeczką, a Panowie otrzymali gorące podziękowania.

 

To był bal ….
5 lutego 2016

Zaczęło się od wręczenie nowo przyjętym członkom legitymacji, odznak i chust będących oznaką przynależności do naszego Kręgu. A po tej uroczystej chwili były już tylko : taniec, zabawa i śpiew w radosnej atmosferze aż do głębokiej nocy.
Wiadomo, tam gdzie harcerze, tam nie może być inaczej, zwłaszcza, że muzyka z lat naszej młodości, a piosenki harcerskie / i nie tylko/ towarzyszą nam zawsze. Że zabawa była przednia – widać na załączonych zdjęciach. A działo się to 5 lutego 2016r. tradycyjnie w lokalu „U Taty”.

     

      

     

Zanim zabłyśnie pierwsza gwiazdka
19 grudnia 2015

Nie ma jak u „taty”. Po raz kolejny roczne podsumowanie działalności naszego zawierciańskiego Kręgu odbyło się w tym zacnym lokalu. Nie przypadkiem właśnie tutaj. Zawsze jest miło, świątecznie, a wigilijne potrawy są świetne.
W atmosferze kolęd i harcerskiej piosenki nasze grono powiększyło się 
o kolejnych pięciu miłośników harcerskiej przygody. Jest nas już blisko setka. Każdy uczestnik spotkania obdarowany został ” na gwiazdkę” choinkową zabawką z okolicznościowym napisem „10 – lecia Kręgu”.
Na kolejny rok mamy również bogate plany. 

       

       

       

       

Sprawozdania, głosowania, opłatki i kolęda
12 grudnia 2015

Koniec roku tuż, tuż , Boże Narodzenie za pasem. Przyszedł więc czas na podsumowanie działalności naszego „Czuwaj”. 12 grudnia Ośrodek Harcerski w Chorzowie „ożył” obecnością przedstawicieli Kręgów i Zarządu Stowarzyszenia.
Zawitał na to spotkanie również Z-ca Naczelnika ZHP hm. Paweł Chmielewski, który wręczył hm. Henrykowi Górnemu Honorową Laskę Skautowa – wyróżnienie wielce zaszczytne
i prestiżowe. Taką Łaskę jako pierwszy otrzymał kiedyś sam Papież Jan Paweł II. Były jeszcze inne zaszczyty i wyróżnienia. Pięć osób zostało odznaczonych Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a dwanaście Odznakami Za zasługi dla Chorągwi dla Śląskiej, Wśród nich złotem obdarowany zostali nasz Przewodniczący Kręgu 
zawierciańskiego phm Adam Palucha.
Dyskutowano, przemawiano prezentowano. Uchwalono poprawki do Statutu naszego Stowarzyszenia, aby łatwiej prowadziło się dalszą działalność. Na koniec przybyli kolędnicy z opłatkami. Życzenia i wigilijny obiad zakończyły spotkanie.
Nie zabrakło oczywiście kolęd i harcerskiej piosenki. 

       

       

       

       

       

 

Spacerkiem po Krakowie
29 listopada 2015

Koniec listopada nie zachęca do leśnych wędrówek.
Postanowiliśmy zmienić klimaty i odwiedziliśmy stolicę królów polskich i wawelskiego smoka. Jako że była niedziela otwartych / darmowa !/ muzeów ochoczo i raźnie zapukaliśmy w te przybytki kultury, zważywszy , że naszym mieście dość mizernie i siermiężnie jest w sprawach kultury.
Zaliczyliśmy kilka sklepów , kawiarni i restauracyjek wszak to też urok tego miasta, ale to co najważniejsze i najprzyjemniejsze, czekało nas w Teatrze „Bagatela” gdzie nasza trzydziestoosobowa grupa druhenek i druhów obejrzała zabawna komedię o przygodnych romansach dwóch panów i chmary stewardes.
Było milo i przyjemnie. Tak trzymać !

        

        

        

       

Dziesięć lat minęło ….
29 sierpnia 2015

Tak ! to już dziesięć lat działalności Zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Jubileusz ten świętowaliśmy w ostatniasobotę sierpnia
(
29.08.2015) w Ośrodku Obozowym Hufca Zawiercie w Kostkowicach.
Najważniejszą częścią obchodów tej zacnej rocznicy było oczywiście tradycyjne harcerskie ognisko, bo jakby inaczej. To przecież najpiękniejszy element harcerskiej rzeczywistości, który na zawsze zapisał się w naszych duszach….
Kostkowicki las, gdzie zameldowało się osiemdziesięciu miłośników jurajskiej przygody, po raz kolejny rozbrzmiewał harcerskimi piosenkami.
Przewodniczący Zarządu SRH „Czuwaj” hm Janusz Woźniak najaktywniejszym wręczył okolicznościowe podziękowania. Nim jednak usiedliśmy przy ognisku, uczestniczyliśmy w wielu atrakcjach, począwszy od wędrówki, poprzez liczne gry i zabawy. Imprezę dopełniły fantastyczne prażonki, oczywiście przygotowane przez nas samych.

Takie spotkania pamięta się, nie tylko na dziesięć lat…. 

                             

         

         

         

         

Na książęcym szlaku
17 maja 2015

My, zawierciańscy, harcerscy oldboje, kochamy nie tylko leśne ostępy, urokliwe laski, czyste strumyczki czy jurajskie skały. Lubimy także pobrylować na pańskich pokojach. Tym razem, w sobotę – 17 maja, wzięliśmy się ostro za zwiedzanie Pałacu Książęcego w Pszczynie, dziarsko przemierzając sale , komnaty i buduary tego kiedyś wielkich regionu, a następnie zwiedziliśmy Browary Tyskie, które należały kiedyś do książęcej rodziny. Zapoznaliśmy się z arcyciekawą historią tutejszych piwowarów .
Wycieczka była bardzo udana. Mimo padającego deszczu wszyscy mieli wyśmienite humory.

         

         

         

         

         

         

         

Marcowe spotkania z piosenką
19 marca 2015

Piosenka była i jest ogniwem łączącym pokolenia harcerzy, co doskonale widać było w dnia 19 marca na XXI Marcowych Spotkaniach z Piosenką, tradycyjnej imprezie Hufca Ziemi Zawierciańskiej.
Że harcerska piosenka nadal żyje i jest nam bliska świadczyli nie tylko wykonawcy: zuchy i harcerze, ale i widzowie: młodzi i starsi, a wśród nich członkowie zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.
Oni też, niezależnie od decyzji oficjalnego jury, wybrali swego faworyta XXI Spotkań: 1 Grunwaldzką Drużynę Harcerską „Amonit” (Łazy),której przewodniczący Kręgu dh phm Adam Pałucha wręczył specjalny dyplom, natomiast wszyscy uczestnicy-wykonawcy Marcowych Spotkań otrzymali od Kręgu słodkości.

Tekst: Elżbieta Skutnik

         

          

Dzień Kobiet w Kręgu 
13 marca 2015

W dniu 13-go marca 2015r wieczorem, mężczyźni z zarządu SRH „Czuwaj” zainicjowali spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Ponieważ nasze Stowarzyszenie stale się powiększa, licznie przybyłe druhny miały doskonałą okazję, aby lepiej się poznać. Panie dzieliły się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami, a śmiechu było przy tym co niemiara. Właśnie przy takich okazjach rodzą się pomysły naszych kolejnych działań i spotkań.

Przy nastrojowym blasku świec druhowie wręczyli druhnom kwiaty, symboliczne goździki. Panowie – DZIĘKUJEMY!

Tekst: Ewa Pałucha

           

Karnawałowe spotkanie 
6 luty 2015

Mocnym uderzeniem rozpoczął swoją działalność w 2015 roku Krąg SRH „Czuwaj” w Zawierciu. Ponad 50 osób uczestniczyło w zabawie karnawałowej 6 lutego 2015r. w lokalu „U Taty”. Pyszna zabawa trwała do północy.
Tradycyjnie jak przy każdym dużym spotkaniu uroczyście wręczono nowym członkom legitymacje, odznaki i chusty Kręgu.
Lutowym jubilatom odśpiewano głośne „100 lat”, toast wzniesiono szampanem, a przewodniczący dh Adam Pałucha złożył im serdeczne życzenia w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia.
Już czekamy na następną okazję do wspólnej zabawy!

     

        

90 urodziny harcmistrza Tomasza Kłysa
30 stycznia 2015

30 stycznia 2015 r. hm Tomasz Kłys obchodził 90 rocznicę urodzin. W siedzibie Komendy Hufca ZHP w Zawierciu z dostojnym jubilatem spotkali się harcerscy przyjaciele ze Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Druha Tomka, bo tak wszyscy się do niego zwracają, powitał przewodniczący Kręgu Adam Pałucha. Serdecznym życzeniom nie było końca, wśród nich od Komendantki hufca ZHP
w Zawierciu. Wraz z kwiatami wręczono długoletniemu instruktorowi harcerskiemu upominki, wśród nich wydawnictwo „Poczet Harcmistrzyń i Harcmistrzów Rzeczypospolitej Polskiej” z dedykacją autora Stanisława Puchały. Wierszowane życzenia, obrazujące dorobek zawodowy i harcerski jubilata, dopełniły w nastrojowej i niezwykle życzliwej formie, wyjątkową i bardzo serdeczną atmosferę spotkania. Tradycyjne „sto lat” dopełniono lampką szampana. Przy kawie, herbacie i urodzinowym torcie, jak przy ogniskowym kręgu, płynęły wspomnienia a gość honorowy w znakomitej formie przypominał minione lata pracy zawodowej i służby harcerskiej.

Harcmistrz Tomasz Kłys jest wielkim miłośnikiem wędrówek pieszych, prowadził drużyny harcerskie organizował zajęcia sportowe
i krajoznawcze. Wychował wiele pokoleń instruktorów harcerskich. Cieszy się opinią znakomitego instruktora, wymagającego
a jednocześnie niezmiernie życzliwego dla wszystkich. Kocha go harcerska młodzież.

W dniu jubileuszu życzymy Ci Druhu Tomku dobrego zdrowia i takiej pogody ducha, jaką dawałeś i dajesz wszystkim, którzy Cię znają, szanują i kochają.

Sto lat Druhu TOMKU!!!

         

             

             

           

   Tekst: H.Górny, Zdjęcia: J.Kleszcz

 

Pamiętamy!
30 października 2014

Harcerskie zaduszki , podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczęliśmy od zapalenia zniczy w miejscach upamiętniających naszych poprzedników , którzy złożyli swe młode życie w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Następnie odwiedziliśmy kwatery naszych zmarłych instruktorów i przyjaciół, którzy odeszli na wieczną wartę.
Smutne to święto, a płonące światełka na harcerskich grobach dają szczególny bodziec do zadumy nad tym co było, co jest i co będzie.
Jak długo będą w naszej pamięci, tak długo będą częścią naszego życia ….

                         

         

         

         

         

Czwartacy znowu razem
20 września 2014

Czwartacy – to szczep harcerski, który w latach 70. i 80. ubiegłego wieku zapisał się złotymi literami w historii ZHP. Działalność rozpoczął w technikum hutniczym im. Stanisława Staszica w Zawierciu – wówczas elitarnej szkole średniej, wielce zasłużonej dla polskiego hutnictwa.
Dzisiaj Czwartacy– o kilkadziesiąt lat starsi – w dalszymciągu są wierni harcerskiej przygodzie . Wielu z nich aktywnie działa w naszym Stowarzyszeniu.

W sobotę 20 września zjechali licznie do harcerskiego ośrodka wodnego Chorągwi Śląskiej w Poraju. Na uroczystym apelu odnowili symbolicznie przyrzeczenie harcerskie. Później był obiad, ognisko, kiełbaski, prażonki, harcerska piosenka i niekończące się rozmowy o tym co było kiedyś i co jest dzisiaj.
Do zobaczenia znowu, oby wcześniej niż za kilkadziesiąt lat…

     

                 

     

      

Karnawałowe Spotkanie 
7 luty 2014

Było wesoło, miło i towarzysko, oraz całkiem głośno i tanecznie. tak zawierciańscy harcerscy seniorzy zaakcentowali tegoroczny karnawał w piątek
7 lutego, Ale jak to
w harcerskiej rodzinie , oprócz tanecznych hitów był także czas na nasze prześwietne obozowe, i nie tylko, piosenki.
Bawiliśmy się jak przystało na starych ulubieńców karnawałowych pląsów, a w międzyczasie powitaliśmy nowych członków naszego stowarzyszenia wręczając im symboliczne chusty i odznaki. Pamiętaliśmy także o jubilatach, którym w najbliższych dniach czas dopisze kolejny rok. Otrzymali szampany i gromkie 
sto lat….
Teraz przyjdzie czekać na następną taką fajną imprezę… Niech żałują wszyscy ci co nie byli.

       

       

       

       

 

Marcowe spotkania z piosenką
13 marca 2013

 

W środę 13 marca 2014 w Miejskim Ośrodku Kultury Centrum w Zawierciu odbyło się XX Marcowe Spotkanie z Piosenką, organizowanego przez Komendę Hufca ZHP w Zawierciu, w której licznie uczestniczyli przedstawiciele naszego Kręgu.  Impreza cieszy się co roku dużym zainteresowaniem. Nie często widzi się dzisiaj tyle młodzieży w zuchowych i harcerskich mundurkach. Wspaniała atmosfera udzieliła się wypełnionej sali.
Najlepsza okazała się 10 Drużna Harcerska, która zaprezentowała dawny przebój „Słonecznych” pt. „Kolory”. Drużyna ta została również uhonorowana przez nasz Krąg dyplomem za „Najmilszą piosenkę harcerską „. Uroczystego wręczenia dokonała druhna hm. Maria Jurga.
Najmłodsi wykonawcy z zuchowych kręgów otrzymali w nagrodę różne słodkości. Było wesoło i kolorowo po prostu jak to u harcerzy bywa…