Nasz adres:

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”

ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice

Centrum Organizacji Pozarządowych

tel.: 515 286 127, 515 035 226

e-mail:  czesławsurma@slaska.zhp.pl ; elzbietatabacka@vp.pl

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z członkami zarządu (lista poniżej).

Konto bankowe:

PKO BP S.A.I Oddział Jaworzno
numer konta 65 1020 2528 0000 0602 0129 4321

KRS:          0000219015

REGON:    278342883

NIP:           634-261-31-63


Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Janusz Woźniak           32/ 266 35 05, 502 007 302

Wiceprzewodniczący Henryk Górny     34/ 321 73 55, 504 017 705

Wiceprzewodniczący Czesław Surma   32/ 292 49 30, 515 286 127

Sekretarz Elżbieta Tabacka                     515 035 226
e – mail     elzbietatabacka@vp.pl

Skarbnik Tadeusz Ryczek                      32/ 751 56 46,       606 934 355