2004 r  – Powstaje Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”


         „Mijają lata. Zostają wspomnienia, pożółkłe stare fotografie, a na nich my i nasi przyjaciele
w harcerskich mundurach. Wspomnienia, przeszłość to czas miniony. Otaczająca nas rzeczywistość stawia nowe wyzwania przed wszystkimi.
( …) Harcerstwo potrzebuje wsparcia, by mogło nadal zajmować godne miejsce w wychowaniu dzieci i młodzieży. Pomocy potrzebuje także wielu z naszych instruktorów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomóżmy organizacji – pomóżmy też sobie. Pomagając innym wniesiemy nasz wkład
w budowie nowego społeczeństwa obywatelskiego, w którym niekwestionowana rolę mają do spełnienia organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje.
         
W ostatnim okresie pojawiają się coraz częściej głosy zachęty do szukania pola aktywności dla byłych i obecnych działaczy harcerskich. Odbywają się spotkania i dyskusje w mniejszych lub większych grupach. Spotkali się instruktorzy Harcerskiej Akcji „Zamonit”
i Harcerskiej Akcji „Klimczok”. 
          Powodowani takimi pobudkami i inspiracją, płynącą z różnych środowisk naszego województwa, czujemy się w obowiązku zwołać zbiórkę byłych i obecnych instruktorów harcerskich, którzy chcieliby podjąć działalność dla dobra wspólnego.
(….) Pragniemy powołać do życia Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego, którego zadaniem byłoby miedzy innymi podtrzymywanie więzów przyjaźni, ale też pomoc członkom harcerskiej rodziny. …”

Ten list zakończony słowami piosenki „Już do odwrotu głos trąbki wzywa…” i harcerskim pozdrowieniem Czuwaj! Podpisało pięciu byłych Komendantów Chorągwi: hm Henryk Górny, hm Andrzej Cofała, hm Henryk Jankowski, hm Janusz Woźniak, hm Mariusz Jachta.

Na zbiórkę w dniu 27 marca 2004 roku w ośrodku Harcerskim w Chorzowie stawiło się ponad 100 instruktorów. Uczestniczył w niej także Naczelnik ZHP hm Wiesław Maślanka.

         

         

           
W trakcie spotkania, w harcerskiej atmosferze, instruktorzy składali akces do stowarzyszenia, przyjęli jego nazwę – Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, przyjedli Statut
i wybrali władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym Stowarzyszenia został hm Janusz Woźniak, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – hm Henryk Jankowski, a Sądu Koleżeńskiego – hm Elżbieta Milka.
  

Pierwsza zbiórka, zakończyła się po harcersku – w kręgu i piosenką „Bratnie słowo sobie daję, że pomagać będziem wzajem…”

         

27 października 2004 roku decyzja Sądu Rejonowego w Katowicach Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. 
Zgodnie ze Statutem, główne cele Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” to:

 • kultywowanie kilkudziesięcioletniej tradycji działalności Związku Harcerstwa Polskiego, promowanie idei ZHP wśród młodego pokolenia, wspieranie organizacji harcerskich;
 • podtrzymywanie więzów przyjaźni w środowiskach harcerskich, instruktorskich i ich sympatyków niezrzeszonych, Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, itp.;
 • pomoc członkom Stowarzyszenia znajdującym się w potrzebie;organizowanie spotkań ludzi związanych w przeszłości i obecnie z ZHP;
 • podejmowanie konkretnych przedsięwzięć mających na celu reaktywowanie najciekawszych inicjatyw z przeszłości.
Powstają jednostki terenowe – Kręgi Terenowe SRH „Czuwaj”

Począwszy od roku 2004 w środowiskach o silnej tradycji harcerskiej i instruktorskiej powstawały Kręgi Terenowe Stowarzyszenia, i tak:
2004 powstał Krąg Terenowy w Rybniku
2005 powstał Krąg terenowy w Zawierciu
2006 powstał Krąg Terenowy w Sosnowcu
2007 powstał Krąg Terenowy w Pszczynie
2008 powstał Krąg Terenowy w Chorzowie
2011 powstały Kręgi Terenowe w Dąbrowie Górniczej i Rydułtowach 
2012 powstał Krąg Terenowy w Katowicach
2015 powstał Krąg Terenowy w Zabrzu
2019 powstał Krąg Terenowy w Knurowie

Pierwsza dekada działalności Stowarzyszenia  to:
 • systematyczna praca Zarządu Stowarzyszenia, zgodnie z harmonogramami przyjętymi w każdym roku na Walnym Zebraniu,
 • spotkania władzami administracyjnymi i samorządowymi województwa,
 • organizowanie wspólnie z Komendą Chorągwi ZHP, Hufcami i Kręgami Terenowymi uroczystych obchodów:
  – 45 –lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit” ( 2006),
  – 45 –lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok” ( 2007),
  – 25 rocznicy odsłonięcia na katowickim rynku pomnika Harcerek i Harcerzy Chorągwi
    Śląskiej poległych w latach 1939 – 1945 ( 2008),

  – Zlot Honorowych Obywateli Fromborka z okazji 35 rocznicy Operacji „1001 Frombork” 
     w Chorzowie (2009),
     
  – Zlot Zasłużonych dla Bieszczad z okazji 35 – lecia „Operacji Bieszczady 40” w ośrodku 
     obozowym Hufca Sosnowiec w Dwerniczku( 2010), 
     
 •  
 •    

  – Jubileusz 50 –lecia „Zamonitu” na Zamku w Ogrodzieńcu ( 2011),
     

               

Jubileusz 50 – lecia „Klimczoka” w Jaworzu i Wapienicy ( 2012)

           

          

 • udział w ważnych dla Związku Harcerstwa Polskiego wydarzeniach:
  – udział delegacji Stowarzyszenia w Zjazdach Śląskiej Chorągwi
  – udział delegacji Stowarzyszenia w Zlocie ZHP Kielce 2007
  udział w Zlocie 100- lecia ZHP na krakowskich Błoniach ( sierpień 2010),

         

                

          – udział w inauguracji obchodów 100 – lecia Harcerstwa w Zagłębiu
          w Pałacu
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej w ( 2011); uroczystość objął
          patronatem
Prezydent RP Bronisław Komorowski, a uczestniczyła w nich
          Pani Anna Komorowska


   

          –  udział w patriotycznej imprezie pod Wierzą Spadochronową w Katowicach
          w dniu
1 września 2011r, w której uczestniczył także Prezydent RP Bronisław Komorowski
          wraz 
z małżonką,

     

 • wizyta w Pałacu Prezydenckim posłanki Barbary Małeckiej Libery przewodniczącej komitetu obchodów 100 – leci a harcerstwa w Zagłębiu, Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP dh hm Andrzeja Lichoty i przewodniczącego SRH „Czuwaj” dh hm Janusza Woźniaka, gdzie przyjęła ich pani Anna Komorowska,

   

 • udział delegacji Stowarzyszenia w „Harcerskich spotkaniach po latach” organizowanych
  w Warszawie przez komitet organizacyjny pod przewodnictwem byłego Naczelnika ZHP
  hm Andrzeja Ornata.
 • Dokumentowanie historii Związku Harcerstwa Polskiego, zwłaszcza historii Chorągwi
  Śląskiej ZHP . To m.in. konkurs na wspomnienia o ZHP na Śląsku i w Zagłębiu realizowany wraz z Biblioteką Śląską, Komendą Chorągwi Śląskiej ZHP i Kuratorium Oświaty
  ( 2009/2010), 3 książki związane jubileuszami harcerskich akcji letnich – Fromborczycy”
  – autorstwa Edwarda Łokcia i prace zbiorowe „Zamonit” oraz „Wrośnięci w Śląski Beskid”. Kręgi Terenowe w Zawierciu, Sosnowcu, Rybniku, a także Krąg Instruktorski przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym wydały publikacje poświęcone historii harcerstwa w swoich środowiskach.  
  (zapraszamy do zakładki Wydawnictwa).
 • Integrację środowisk instruktorskich, m.in. przez:
  – spotkania instruktorskie np. w Poraju w 2005r i podczas uroczystości jubileuszowych,
  – obiady wigilijne kończące w każdym roku walne zebrania,
  – spotkania z piosenką w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu 

 

 • wspieranie finansowe akcji letniej
 • spieranie instruktorów w trudnej sytuacji finansowej
 • dokumentowanie miejsc pochówku zmarłych instruktorów.

Kolejne lata naszej aktywności zapisane są w zakładkach Działalność programowa
i zakładkach kręgów terenowych.

zdjęcia w tej zakładce pochodzą ze zbiorów własnych Stowarzyszenia