Odeszli

Czesław Surma – (1946-2024)

W tym nawiasie zmieściło się życie: zorganizowane, przemyślane, ambitne, pracowite.

Czesław Surma, harcmistrz, przez 35 lat Komendant Hufca ZHP w Sosnowcu, który przejął kierowanie sosnowiecką organizacją z rąk hm. Jana Dymarskiego, swego mentora i nauczyciela, m.in. projektanta namiotów, w których harcerze wypoczywają latem – to aż nieprawdopodobne – od półwiecza. Za punkt honoru postawił sobie: zadbać o to co jest, rozwijać bazę w Centurii, Kobylicy a później w bieszczadzkim Dwerniczku. I czynił to z sukcesem.
Czesław Surma rodowity sosnowiczanin, który przez ponad 50 lat całym sercem oddany był harcerstwu, z którym związał życie osobiste i zawodowe. Wychowawca kilku pokoleń harcerzy i instruktorów sosnowieckiego Hufca. Uwielbiali go harcerze starsi, dla których organizował i prowadził obozy Czerwonych Beretów oraz kursy Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego. Nie zapominał o najmłodszych – zuchach – które w Centurii znajdowały wspaniałe warunki do nauki, zabawy i wypoczynku.
Czesław Surma – świetny organizator. Dostrzeżono to, gdy poszukiwano dyrektora śląskiego oddziału Centralnej Składnicy Harcerskiej i później, gdy awansował do Warszawy na stanowisko jej naczelnego dyrektora – to były czasy rozkwitu Składnicy, która stała się ulubionym sklepem majsterkowiczów, modelarzy, pierwszych miłośników i propagatorów survivalu oraz zdrowego wypoczynku na łonie natury.
20 lat temu, z kilkoma przyjaciółmi, także „emerytowanymi” instruktorami harcerskimi postanowił uaktywnić tych, którzy tęsknili za pracą wychowawczą z młodzieżą w harcerskich mundurach, za obozowym życiem. Skrzyknęli kilkadziesiąt osób w różnych miastach województwa śląskiego i tak powstało Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego CZUWAJ, którego został Wiceprzewodniczącym.
W poniedziałek, 5 marca, w siedzibie Metropolii Górnośląskiej, gdzie omawiano szczegóły uroczystego Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia, zasłabł i stracił przytomność. Reanimacja nie przyniosła rezultatu. Śmierć wyrwała Go spośród żyjących w trakcie służby. Bo tak dh Czesław pojmował całe swoje życie.

(tekst: Jacek Filus)
 

W wieku 91 lat odszedł na wieczna wartę
hm Mieczysław Brańka

Przyrzeczenie harcerskie złożył w 1946 roku w gimnazjum w Wadowicach. Miał wówczas 14 lat i w harcerstwie znalazł możliwość realizowania swoich młodzieńczych ideałów.

W 1956 roku był współzałożycielem szczepu harcerskiego w Krupskim Młynie. Od 1960 roku przez 5 lat kierował Wydziałem techniki i Specjalności Komendy Chorągwi Katowickiej ZHP. Był jednym z komendantów Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit”. W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku przeszedł do pracy zawodowej w przemyśle pozostając społecznym instruktorem Komendy Chorągwi. Od 1981 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi, a 10 lat później został jej przewodniczącym i funkcję tę pełnił przez 19 lat. Od 2021 roku był członkiem Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP. Czynnym instruktorem był do ostatnich dni swojego życia.
W 2011 roku w Chorągwi Śląskiej ZHP otrzymał wyróżnienie – tytuł  „Pierwszy wśród najlepszych”.
Członkiem Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” był od 2004 roku, tj. od założenia organizacji. Przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
Odszedł instruktor prezentujący swoim życiem i postawą niepisaną zasadę          … harcerzem się nie bywa, harcerzem się po prostu jest… pełen życzliwości i szacunku do drugiego człowieka, wzór harcerskiego życia, postawy i wartości.

Czuwaj Druhu Mietku!

 

7 lipca 2023 roku  na Wieczną Wartę odszedł
dh hm prof. dr hab. n. med Tomasz Irzyniec

Lekarz o specjalnościach: choroby wewnętrzne, endokrynologia, nefrologia, w latach  2002-2007 kierownik Zakładu Promocji Zdrowia Akademii Medycznej w Katowicach, Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Stereologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Dializy  i Transplantacji oraz Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego EDTA-ERA. Od 2021 roku profesor zwyczajny nauk medycznych.

Urodził się w Katowicach i z tym miastem związany był przez zamieszkanie, edukację, pracę, harcerstwo. Należał do VIII Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej  nr 30 w Katowicach, a w okresie nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej był drużynowym w  IX Szczepie im. Orląt Śląskich. Aktywnie uczestniczył w życiu Szczepu i Hufca Katowice. Był współorganizatorem corocznych Manewrów Techniczno – Obronnych, instruktorem samarytanki, instruktorem programowym i komendantem zgrupowań obozów Hufca Katowice w Lipowej i Kwaśniowie.

W harcerskim życiu Dh Tomka zaznaczył się epizod alpinistyczny, był bowiem członkiem elitarnego  Harcerskiego Klubu Taterniczego. Także w tej dziedzinie uzyskał najwyższe uprawnienia wspinaczkowe i instruktorskie. W 1980 roku uczestniczył w wyprawie na Spitsbergen. Wówczas już jako student Akademii Medycznej sprawował opiekę medyczną nad wszystkimi uczestnikami wyprawy.

Od 2012 roku był członkiem katowickiego Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.

Zapamiętamy Tomka jako perfekcjonistę, instruktora doskonałego we wszystkim co robił i czego się podejmował, był zawsze tylko bardzo dobry, spokojny, przy tym skromny, serdeczny, otwarty na ludzi, zawsze pomocny trochę zagubiony.

 

W dniu 26 czerwca 2023 r.  w wieku 84 lat odszedł na Wieczną Wartę
hm Edward Łokieć

Członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, w III i IV kadencji członek Zarządu SRH.

Urodził się w Tarnowskich Górach w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Tam tez rozpoczął harcerską służbę instruktorską. Był drużynowym, szczepowym, namiestnikiem zuchowym Komendy Hufca Tarnowskie Góry i Siemianowice. Od lat sześćdziesiątych był instruktorem Chorągwi Katowickiej ZHP najpierw Wydziału Zuchowego, a później Wydziału Młodzieży Starszej, członkiem Harcerskiej Rady Resortowej MGiE. Wielokrotnie kierował zgrupowaniami Komendy Chorągwi Katowickiej ZHP w ramach „Operacji 1001 Frombork”, był Honorowym Obywatelem Fromborka (leg. Nr 52)
W 2015 roku mianowany został na funkcje Kustosza Harcerskiej Izby Tradycji Chorągwi Śląskiej ZHP i członkiem Chorągwianej Komisji Historycznej. Jest autorem książki „Fromborczycy” (wyd. SRH „Czuwaj” i Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP 2009).
W naszej pamięci pozostanie jako osoba niezwykle życzliwa i otwarta, o wysokiej kulturze osobistej.

 

25 lutego 2023 odszedł na Wieczną Wartę
pwd Norbert Knopp

Urodził się 17 lutego 1956 roku w Knurowie. Pierwsze kontakty z harcerstwem nawiązał w SP nr 1, a rozwinął w LO w Knurowie. Uczestniczył aktywnie w manewrach techniczno-obronnych i turniejach drużyn HSPS. Był mianowanym członkiem pocztu sztandarowego Środowiska ZHP Knurów.

W latach 1976-78 prowadził drużynę harcerską im. A. Dawidowskiego ps. Alek przy SP1 w Knurowie.

W latach 1975-79 był członkiem kadry instruktorskiej na obozach harcerskich środowiska knurowskiego, pełnił odpowiedzialne funkcje oboźnego m.in. w Kucobach (1977) i na obozie wędrownym „Azymut Huta Katowice” (1978).

Był jednym z założycieli knurowskiego kręgu harcerzy seniorów SRH „ Czuwaj”, a od 2019 roku członkiem komisji rewizyjnej kręgu. Aktywnie i efektywnie uczestniczył w dokumentowaniu historii knurowskich harcerzy zdobywając cenne materiały z lat przedwojennych. Zawsze chętny do pomocy przy organizacji wszystkich ważnych wydarzeń kręgu.

Wspierał bieżące inicjatywy harcerskie finansowo oraz biorąc udział w urządzaniu „Feliksówki” gdzie ma „swój” skwer, na który dostarczył o rozplantował kilka ton ziemi.

Zapamiętamy Go, jako chętnego do pomocy, życzliwego kolegę i odpowiedzialnego instruktora.

19 grudnia 2022 roku w wieku 68 lat odszedł na Wieczną Wartę

pwd Władysław Widawski.

Członkiem zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” był od 2013 roku. Zawsze bardzo aktywny w działaniu. Wspólnie z żoną Marią uczestniczyli we wszystkich spotkaniach Kręgu. Korzystaliśmy z Jego doświadczenia zawodowego i rad podczas remontu pomieszczeń przeznaczonych na naszą harcówkę.
Był pasjonatem harcerstwa i mocno je wspierał, a kiedy zaszła potrzeba, włączył się do prac przy usuwaniu szkód wyrządzonych huraganem na terenie ośrodka obozowego Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach, użyczając sprzęt i pracowników swojej firmy.
Był człowiekiem niezwykle życzliwym, chętnie służący pomocą i radą, a przy tym wesoły i dowcipny. Jego pasją były podróże i historia. Był ciekawy świata. Jego decyzje i opinie zawsze były głęboko przemyślane.

Odszedł nagle i niespodziewanie. 23 grudnia na cmentarzu Sokolnikach k. Myszkowa pożegnali go najbliżsi oraz liczne grono przyjaciół i znajomych.


24 sierpnia 2022 odeszła na Wieczną Wartę w wieku 82 lat
 hm Danuta Baczyńska-Kasprzyca

Harcerką została mając 10 lat. Po kolejnej dekadzie życia złożyła zobowiązanie instruktorskie.
Jej harcerska i instruktorska droga od początku pracy nauczycielskiej związana była
z szkolnictwem resortu Górnictwa. Była nauczycielką, założycielką drużyn harcerskich
w szkołach górniczych, aktywnie uczestniczyła w działaniu Harcerskiej Rady Resortowej przy Zarządzie Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Od 1967 roku w ramach akcji letniej uczestniczyła w obozach Operacji 1001 Frombork, najpierw jako komendantka podobozu, później jako zastępczyni, w latach 1972 i 1973 – ostatnich dwóch latach Operacji, – Komendantka Zgrupowania Górników . Należała do szacownego grona Honorowych Obywateli Fromborka i wraz z swoim szczepem otrzymała zbiorowe obywatelstwo tego Miasta. Od 1974 roku zaangażowała się
w organizację wypoczynku młodzieży harcerskiej w akcjach letnich w Srebrnej Górze, gdzie do 1985 roku będąc Komendantką Zgrupowania Obozów Ministerstwa Górnictwa
i Energetyki. W 1979 roku uhonorowana została Medalem „Za Zasługi dla Chorągwi Wałbrzyskiej”. W kolejnych latach prowadziła obozy w ramach akcji Bieszczady 40.

Druhna Danusia przez cały czas pracy instruktorskiej była niezwykle aktywna na terenie swojego Hufca ZHP. Od 1967 roku pełniła różne funkcje w Komendzie Hufca Zabrze, w latach 1971-1973 była zastępczynią komendanta Hufca, a w okresie 1986-1988 jego komendantką.
Była osoba niezwykłą, harcerzom i harcerstwu poświęcała całą swoją uwagę. Lubiła być wśród harcerzy, także wtedy kiedy była już na emeryturze i poza strukturami ZHP.

Od 2014 roku była członkinią Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Pełniła funkcję sekretarzem Kręgu, a w 2016 roku jednogłośnie wybrana została przewodniczącą i zaktywizowała członków kręgu do różnorodnych działań w zakresie kultury, turystyki, integrowania środowiska, pozostała przy tym otwartą na potrzeby ludzi. Druhna Danusia Kochała ludzi i harcerstwo. W mieście Zabrze była postacią rozpoznawalną, cieszyła się uznaniem i szacunkiem władz samorządowych.

Za swoją harcerską służbę była wielokrotnie wyróżniana odznakami honorowymi, M.in. Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP (1987), Złotą Odznaką Za Zasługi Dla Chorągwi Śląskiej (2016), Srebrną Honorową Odznaką Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.(Sierpień 2018r.)

W naszej pamięci zostaniesz Druhno zawsze energiczna i uśmiechnięta.

 

 14 sierpnia 2022 roku w wieku 88 lat odszedł na Wieczną Wartę       

                                                hm Marian Kapica
                         – sympatyk SRH „Czuwaj” Kręgu Rydułtowy  

W życiu zawodowym pedagog, profesor Uniwersytetu Opolskiego.
Dobry duch harcerski w raciborskim hufcu , aktywnie wspierał wszelakie harcerskie inicjatywy.

Harcerzem został w 1945 roku. Należał do drużyny w Lubomi na terenie Męskiego Hufca ZHP Rydułtowy. W latach 60-tych członek Komendy Hufca Racibórz.

 

29 maja 2022 roku  w wieku 83 lat odszedł na Wieczną Wartę 

Zbigniew Janusz Pstrowski

Członkiem zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ” był od 2016 roku. Zapamiętamy go jako człowieka niezwykle życzliwego, zawsze służącego pomocą i radą, aktywnego, a przy tym pogodnego. Jedną z jego niezliczonych pasji była fotografia, to dlatego chętnie realizował fotograficzną dokumentacje reportażową z naszych wspólnych imprez.
Odszedł pozostawiając najbliższych i liczne grono przyjaciół i znajomych.

Żegnamy Cię Zbyszku! 

               

31 grudnia 2021 roku w wieku 63 lat odszedł na Wieczną Wartę

pwd Ryszard Widuch

Pochodził z rodziny harcerskiej toteż od najmłodszych lat był harcerzem, później instruktorem. Związany był najpierw z Hufcem Ligota, a po połączeniu hufców był instruktorem Wydziału Kwatermistrzowskiego Hufca Katowice. Organizował i uczestniczył w obozach letnich i zimowiskach. Szczególnie zaangażowany był w tworzenie i budowę ośrodka obozowego dla drużyn wodnych
w Zarzeczu.
Po zakończeniu czynnej służby harcerskiej został członkiem nieformalnego kręgu instruktorskiego Ligota od jego powstania w 2007 roku, a od 2015 roku był członkiem katowickiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, od czerwca 2020 roku członkiem Komisji Rewizyjnej Kręgu. W działania Kręgu angażował się
w 100 procentach, rzetelny we wszystkim co robił.
Jego życie było służbą dla innych, dla harcerstwa, dla mieszkańców Katowic, bo wykonywał zawód strażaka, dla kolegów ze służby, którym pomagał zawsze i w każdych okolicznościach do ostatnich swoich dni.
Odszedł nagle, pozostawiając po sobie niewypowiedziany żal.

Czuwaj Druhu ! Do zobaczenia … przy innym ogniu w inną noc…

 

 

 

29 maja 2021 roku odeszła na Wieczną Wartę

hm Ewa Fent

20 lutego ukończyła 90 lat. Całe życie związana była z Tarnowskimi Górami, gdzie mieszkała
i prawie 40 lat pracowała. Była nauczycielką historii, później dyrektorką Szkoły Podstawowej
nr 10, wybitnym pedagogiem.
W naszej pamięci zostanie przede wszystkim jako wspaniała, oddana dzieciom i młodzieży instruktorka, komendantka obozów w Kuczobach i Borowianach, kierownik referatu młodszoharcerskiego Hufca Tarnowskie Góry, komendantka tego Hufca.
Harcerstwo było całym jej życiem.
Już jako emerytka działała w sekcji harcerskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Od 2004 roku była członkinią Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.
Uznanie dla Jej zasług to m.in. nagroda Burmistrza Miasta z dziedziny Kultury i Sztuki – Srebrne Skrzydło.

https://www.google.pl/search?q=ewa+fent&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir

 

 

W dniu 15 kwietnia 2021 roku odeszła na wieczną wartę
                              phm. Zofia Kuczera

 

W Związku Harcerstwa Polskiego była od 1961r. W latach 1980 – 1987 była szczepową szczepu harcerskiego działającego przy Świetlicy Środowiskowej w Rybniku – Chwałowicach. W latach 1981 – 1984 członkini Rady Hufca.
Działała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.
Była Radną Wojew
ódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w latach 1985-1989

Od 2016 roku była członkinią Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Rybnik.

 

    13 kwietnia 2021 roku w wieku 62 lat na wieczną wartę odeszła

dh Ewa Feliniak – Grella.

Była harcerką katowickiego Hufca ZHP. W dorosłym życiu pracowała
w księgowości Komendy Chorągwi Katowickiej i Hufca Katowice.
Członkinią katowickiego Kręgu SRH „Czuwaj” była od 2012 roku. Zawsze pełna wigoru, aktywna, przyjacielska i uśmiechnięta, otwarta na ludzi.
Pozostaje w naszych myślach, wspomnieniach i przeżyciach, które wspólnie tworzyliśmy.

                                         Czuwaj Druhno!
Przy innym ogniu … do zobaczenia znów.

                                                                           

13 marca 2021 roku na wieczną wartę odeszła
dh Anna Pomianowska

 

Członkinią zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ”
była od 2016r. W tym krótkim czasie
dała się poznać jako osoba życzliwa, chętnie służąca pomocą i radą, a przy tym szalenie miła.
Długo walczyła z ciężka chorobą, która ostatecznie pokonała ją 13 marca.
Odeszła pozostawiając liczne grono przyjaciół i znajomych.

                                                Żegnamy Cię Aniu.

                                                   

W dniu 12 czerwca 2020 roku odeszła na wieczną wartę druhna
                              hm. Wanda BIEGESZ.

Do ZHP należała od 1961 roku pełniąc między innymi funkcje drużynowej Drużyny Zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 17 w Rybniku, członkini Referatu Zuchowego, kwatermistrzyni Hufca Rybnik, przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich oraz członkini Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.
W latach 2003 – 2007 Komendantka Hufca Żory. Wieloletnia organizatorka i komendantka kolonii zuchowych. Do końca wypełniała słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – była wsparciem kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierała ich rozwój, tworzyła warunki do działania, a przede wszystkim dawała przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi. Wyróżniona Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” oraz Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Od 2018 roku członkini Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Rybnik.

W dniu 24 lutego 2019 r. odszedł na wieczną wartę 

dh.hm Jerzy Surma 

Miał 72 lata .Członek Kręgu Terenowego SRH ”Czuwaj” w Zawierciu od 2010r. W latach 1976-88 jako instruktor ZHP poświęcił się pracy z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pełnił m.in. funkcję kierownika Referatu MSR, inspektora ds. MSR w Referacie Wychowania Patriotyczno-Obronnego. Uczestnik biwaków, rajdów i obozów. Był kwatermistrzem na Stanicy Obozów Wędrownych w Podgórzu Górnym/1988r./.
Wesoły, stale uśmiechnięty, dobry gawędziarz i wodzirej, a jednocześnie odpowiedzialny, na którego pomoc zawsze można było liczyć. Aktywnie uczestniczył w działalności kręgu. W latach 2012-2016 był delegatem kręgu na Zjazdy Stowarzyszenia.

W dniu 24 stycznia 2019r. odszedł na wieczną wartę

phm. Jacek Lipiński,

instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

Z Hufcem ZHP Rybnik związany od 1980 roku. W okresie 1980 – 83 drużynowy Drużyny Zuchowej „Myszki Miki” oraz „Plastusie” działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku.
W latach 1982 – 83 szczepowy szczepu harcerskiego w/w szkole. Wielokrotny członek kadry kolonijnej i kursowej hufca. Od 2004 roku członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Rybnik.

W dniu 20 stycznia 2019 roku na wieczną wartę odszedł nagle

dh  pwd Zbigniew Kaaz,

Członek Zarządu Kręgu SRH w Chorzowie.  Miał 64 lat.

Druh Zbyszek swą wielką przygodę z harcerstwem rozpoczął równe 50 lat temu. Był drużynowym, członkiem referatu młodszoharcerskiego. Na obozach pełnił różne funkcje, najczęściej oboźnego. Do Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” należał od samego początku jego powstania. Był niezwykłym człowiekiem, kolegą i przyjacielem. Zawsze pogodny, otwarty, serdeczny, emanujący spokojem i zawsze chętny do pomocy innym. Takim na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

W dniu 13 grudnia 2018 roku na wieczna wartę odszedł

dh  hm Leon  Brodniak

Miał 88 lat.
Służbę instruktorską rozpoczął jako drużynowy w Pszowie. Od 1958 roku był filarem kwatermistrzostwa w środowisku Rydułtowy. Każdy coroczny obóz środowiskowy był z jego udziałem. Od 1984 roku przez kilka lat był także kwatermistrzem Hufca Wodzisław Śląski.
Członkiem Kręgu terenowego SRH „Czuwaj” w Rydułtowach był od chwili jego powstania. Cześć Jego pamięci.

Czuwaj! Druhu Leonie.

 

W dniu 12 grudnia 2018 r. na wieczną wartę odszedł nagle

Wonisław Pałucha.

Miał 71 lat. Członek Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” w Zawierciu od 2006r.

Niezwykle uczynny, koleżeński , opiekuńczy, wspaniały organizator. Był mistrzem w przygotowaniu i pieczeniu prażonek. Brał aktywny udział w działaniach kręgu. Nieprzerwanie od 2008 r. był delegatem Kręgu na Walne Zjazdy Stowarzyszenia. Jego pasją były podróże i ogródki działkowe.

W dniu 24 listopada 2018 roku odszedł na wieczną wartę

phm Józef Włoczek,

       instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu terenowego Rybnik.

W ZHP od 1958 roku. W latach 1961 – 63 przyboczny a następnie drużynowy drużyny zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rybniku. W latach 1963 – 68 drużynowy drużyny zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku. Instruktor Referatu Zuchowego Komendy Hufca Rybnik. Wielokrotny członek kadry kolonijnej i kursowej hufca. Od 2009 roku członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego ”Czuwaj” – Krąg Rybnik.

W dniu 26 października 2018 roku, po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę druh

pwd  Henryk Klimek

– członek Kręgu Rydułtowy SRH „Czuwaj”

Pogodny duchem instruktor swoją harcerską przygodę rozpoczął w pierwszych dniach odnowy 1956 roku.
Jak na harcerza przystało był wśród organizatorów, jeśli nie jedynego w skali województwa śląskiego
w tym czasie, to pewnie  jednego z pierwszych harcerskich sklepików, jaki utworzono w Rydułtowskim liceum ogólnokształcącym, gdzie harcerze zarabiali na swój obóz letni.
Tam też po roku mianowany był drużynowym drużyny męskiej.
Był uczestnikiem  pierwszego kursu drużynowych czasu odnowy Śląskiej Chorągwi -Centuria 1957 i naszych środowiskowych obozów letnich w Radkowie, Jastrzębiku i Ustroniu.
Harcerz ciekawy wszystkiego, czego dowodem jego droga zawodowa wiodąca od Śląskiego Planetarium w Chorzowie, poprzez nauczyciela fizyki w swoim macierzystym „gimplu” – jak nazywaliśmy rydułtowskie liceum, po pracę w Kopalni „Rydułtowy”.

CZUWAJ ! druhu Heńku.

W dniu 14 kwietnia 2018r. odszedł nagle na wieczną wartę

dh.hm Stanisław Korusiewicz.

Miał 80 lat. Członek Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” w Zawierciu.

Pedagog. Całe swoje życie poświęcił wychowaniu dzieci i młodzieży, przekazywał im swoją wiedzę
i doświadczenie.
Pracę instruktorską rozpoczął w latach siedemdziesiątych. Drużynowy 10 i 35 DH, a następnie szczepowy XV Szczepu przy Szkole Podstawowej w Porębie. Od 1976 nieprzerwanie do 1986 pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w zawierciańskim hufcu, m.in. był kierownikiem Referatu Sportu
i Turystyki, przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich, członkiem Zespołu Programowego Hufca ,pełnomocnikiem KH ds. akcji letnich i zimowych, kierownikiem Zgrupowania Obozów w Kostkowicach, członkiem Sztabów Nieobozowej Akcji Letniej, Akcji Letnich i Zimowych, komendantem obozów. Był człowiekiem niezwykle ciepłym, życzliwym, dobrodusznym, wspaniałym gawędziarzem. Od 2012 r. aktywnie włączył się w działalność zawierciańskiego kręgu SRH „Czuwaj”

 

W dniu 11 grudnia 2017r, w wieku 45 lat odeszła na wieczną wartę

pwd. Wioletta Kobiec-Bednarska,

członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.  Drużynowa w Szkole Podstawowej w Łazach. Uczestniczka obozów
i zimowisk. Miła, sympatyczna, koleżeńska. Od 2015r. aktywny członek zawierciańskiego kręgu SRH „Czuwaj”. Jej nagła śmierć przekreśliła realizację ambitnych planów działania w kręgu.

W dniu 1 listopada 2017 r. w wieku 82 lat odeszła na wieczną wartę

hm. Marianna Jurga,

członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.
Wychowawczyni wielu pokoleń instruktorów harcerskich, na której obecność, oddanie i serce zawsze można było liczyć, dla której bezinteresowność, uczciwość oraz przyjaźń były wartością nadrzędną i cechowały każde Jej działanie. W latach1957-1969 komendantka Zawierciańskiego Hufca ZHP, kierowniczka Wydziału Młodzieży Starszej Chorągwi Katowickiej, komendantka Harcerskiej Akcji „Zamonit”,  delegat na II, III i IV Zjazd ZHP, członkini Rady Naczelnej ZHP, wiceprzewodnicząca Zarządu Zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”; mgr pedagogiki, nauczycielka, współtwórczyni ruchu harcerskiego na miarę czasów, w których przyszło Jej żyć. Pogodna, zawsze życzliwa, pomocna i otwarta na potrzeby innych, a jednocześnie nieustępliwa w sprawach życia społecznego, lojalności i postaw wychowawczych. Zawsze starała się nie sprawiać kłopotów swemu otoczeniu i taka pozostała do końca, odchodząc, po cichu zamknąwszy za sobą drzwi do wieczności.

 

W dniu 12 października 2016r, w wieku 68 lat odszedł na wieczną wartę

hm. Jerzy Skutnik,

członek Kręgu Terenowego w Zawierciu. Nieprzerwanie od 1974 do 1986 r. z wielkim zaangażowaniem pracował we wszystkich komórkach pionu kwatermistrzowsko – finansowego zawierciańskiego hufca ZHP. Kwatermistrz hufca /1976-80/. Kwatermistrz Zgrupowań Obozów w Przyłubsku i Kostkowicach /1974-1984/, kwatermistrz HAZ – 1986. Z ogromną starannością  dbał o powierzone mu mienie. Kochał młodzież i przekazywał im swoje umiejętności i doświadczenia. Leśnik, miłośnik przyrody.

 

W dniu 14 września 2017, w wieku 74 lat odszedł na wieczną wartę

hm. Janusz Rajczyk,

członek Kręgu Terenowego w Zawierciu. Przeszedł wszystkie szczeble harcerskiego i instruktorskiego wtajemniczenia. Drużynowy w Szkole Podstawowej Nr.5 w Zawierciu,  szczepowy  w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Siewierzu, szczepowy w Liceum Pedagogicznym w Zawierciu. Jako nauczyciel i instruktor  aktywnie wspierał  działalność harcerską  w Liceum Budowlanym i Technikum Hutniczym im. S. Staszica w Zawierciu. Zapał i pasja z jaką oddawał się harcerstwu została uhonorowana funkcją  komendanta  Hufca ZHP w Zawierciu /1971-1978/. Był głównym twórcą  powstania ośrodka obozowego w Kostkowicach. Członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.  Zastępca Komendanta  Śląskiej Chorągwi ZHP. Radosny, rozśpiewany i pogodnym człowiek, kochający ludzi. Wspaniały gawędziarz trafiający do wszystkich słuchaczy. Współtworzył Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Był pierwszym przewodniczącym zawierciańskiego kręgu tego stowarzyszenia /2005-2008

 

W dniu 18 sierpnia 2016 roku w wieku 66 lat

pwd Danuta Miera, primo voto Żarska.

Drużynowa szczepu nr 4 w Rydułtowach od 1968 roku, a od 1972 środowiskowy instruktor-koordynator  drużyn starszoharcerskich. Od powołania Kręgu Rydułtowy SRH „CZUWAJ” jego skarbnik.

Cześć Jej Pamięci . CZUWAJ !

 

W dniu 11 lipca 2017 roku, w wieku 74 lat odszedł na wieczną wartę

ćwik Edward Antonczak,

członek Kręgu Terenowego w Rydułtowach

 

Druh Edward Antonczak  – członek historycznej II Drużyny Harcerzy im Stefana Czarnieckiego w Rydułtowach, niezawodny przyjaciel 111 Osiedlowej Drużyny Harcerskiej, współtwórca Koła Przyjaciół Harcerstwa przy 111 ODH. Do kręgu Rydułtowy SRH „CZUWAJ” należał od dnia jego założenia (2011 r.), współautor monografii „Ocalić od zapomnienia. Historia harcerstwa w Rydułtowach”. Społecznik, aktywnie uczestniczący w pracach Towarzystwa Miłośników Rydułtów.

Cześć jego pamięci.

W dniu 25 maja 2017, w wieku 64 lat odszedł na wieczną wartę

hm. Jerzy Zieliński,

członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.

 

Kwatermistrz IX szczepu przy Liceum Medycznym w Zawierciu (1973-75),od 1975 do 1989 w pionie kwatermistrzowsko – finansowym zawierciańskiego hufca ZHP, kwatermistrz hufca /1981-82/, zastępca kwatermistrza Ośrodków Obozowych w Kostkowicach /1979-80/,drużynowy 96 Drużyny Harcerskiej HSPS przy ZSH w Zawierciu /1979-80/.Uczestnik obozów i zimowisk. Wesoły, miły, koleżeński – dusza towarzystwa. Członek zawierciańskiego Kręgu SRH „Czuwaj” od 2014r.

 

21 stycznia 2017 r. w wieku 92 lat odszedł na wieczną wartę Druh

hm. Tomasz KŁYS,

instruktor, Senior ZHP

W 1848r. rozpoczął pracę jako nauczyciel, początkowo w Miedzianej, następnie w Grabowej, od 1955 r. w Porębie gdzie był dyrektorem kolejno Szkoły Podstawowej Nr. 3 i 2, aż do przejścia na emeryturę w 1986r. Jako pedagog organizował i prowadził drużyny i szczepy harcerskie w swoich szkołach. W latach 1962-82 pełnił także funkcje członka Rady i Komendy Hufca ZHP w  Zawierciu, oraz członka Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich. W latach 1963-91 brał udział w akcjach letnich i zimowych jako instruktor, a później Komendant kursów, obozów zgrupowań. Aktywnie związany z harcerską akcją „Zamonit”. Od 2006r. członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Za swoją działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim, złotym Krzyżem Zasługi, „Za Zasługi dla ZHP”, „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP”.
A dla nas, zawierciańskich instruktorów i harcerzy?
Druh Tomek, zawsze uśmiechnięty, emanujący spokojem i optymizmem. Dobry, skromny, ciepły człowiek, szanujących małych i dużych. Uczył radości z osiągania wyznaczonych celów, dla wszystkich był autorytetem i wzorem postępowania.
Takim pozostanie w naszej pamięci .Żegnaj Druhu Tomku!

W dniu 21 stycznia 2016 roku w wieku 70 lat odszedł na wieczną wartę

hm Alfred Chromik 

Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

 

Hm. Alfred Chromik swoją przygodę z ZHP rozpoczynał w Rybniku-Ligocie, gdzie był miedzy innymi drużynowym drużyny zuchowej. Był wielokrotnym członkiem kadry kolonii zuchowych Szczepu Ligota. Członek Rady Hufca w latach 1969 – 1973. Kwatermistrz Hufca od 1969 do 14 grudnia 1972roku. W latach 1970 – 1972 członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich. Kwatermistrz zgrupowań obozów Hufca Rybnik. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik” oraz „Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa”. Od 14 czerwca 2004 roku członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego ”Czuwaj” – Krąg Rybnik.

W dniu 22 lipca 2014 roku  w wieku 57 lat odeszła na wieczną wartę

org. Teresa Palki

Instruktorka Hufca Ziemi Rybnickiej, Członkini Kręgu Terenowego Rybnik.
W 1973r. wstąpiła w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego zostając członkiem drużyny MSR przy II liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. W tymże roku złożyła zobowiązanie instruktorskie oraz uzyskała patent drużynowego HSPS, a w 1974 – stopień organizatora. Od 1978r. była członkiem Referatu HSPS przy Komendzie Hufca w Rybniku. Wielokrotna instruktorka kadry obozowej ośrodka harcerskiego w Wapienicy, pełniąca m.in. funkcję sekretarza obozu. Odznaczona Medalem „Za Zasługi dla Akcji Klimczok”. Od 2012r. członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego ”Czuwaj” – Krąg Rybnik.

 

W dniu 29 września 2012 roku w wieku 58 lat odszedł na wieczną wartę

phm Anzelm Szulik 

Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik. Szczepowy
i drużynowy DH przy SP w Świerklanach Górnych. W latach 1972 – 1974 Komendant Rejonu Świerklany. Członek Rady Hufca w kadencji 1973 – 1975. Wielokrotny współorganizator Manewrów Techniczno Obronnych, członek pocztu sztandarowego Hufca Rybnik oraz wielokrotny członek kadry zgrupowania obozów ośrodka w Wapienicy. Odznaczony „Za Zasługi dla Akcji Klimczok” oraz Odznaką „XXV lecia Akcji Klimczok”. Od 2004 roku sekretarz SRH „Czuwaj” – Krąg Rybnik.

 

 

W dniu 29 lipca 2012 roku w wieku 69 lat odszedł na wieczną wartę

hm Jan Stacha 

Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.
Członek ZHP od grudnia 1956r. Zastępowy 37 DH przy ZSZ w Rybniku w latach 1957-1959.
W 1959 roku ukończył kurs drużynowych starszoharserskich. W latach 1960-1963 drużynowy 18 RDH MSR przy Komendzie Powiatowej MO w Rybniku. Od 14 października 1965r. instruktor Zespołu Starszoharcerskiego przy Komendzie Hufca w Rybniku, a od stycznia 1966r. przewodniczący Komisji Techniki i Specjalności. Członek Rady Hufca (1967-1969) i komendy Hufca, kierownik Referatu Starszoharcerskiego (1968-1969). W latach 1969 – 1970 instruktor Ośrodka harcerskiego w Chorzowie oraz instruktor Komendy Chorągwi w Katowicach – inspektor drużyn czerwonych beretów (1969-1976). Wielokrotny komendant obozów i kursów drużynowych HAS. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Od 14 czerwca 2004 roku członek Stowarzyszenia Ruchu harcerskiego
„Czuwaj” – Krąg Rybnik

 

W dniu 14 grudnia 2010 roku w wieku 60 lat odszedł na wieczną wartę

hm Eugeniusz Chlubek

Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik. W ZHP od 1960 roku. W latach 1961 – 1967 przyboczny, drużynowy, szczepowy (1967-1972)
w LO Knurów. W latach 1972 – 1975 komendant Miejskiego Związku Drużyn w Knurowie. Członek Rady Hufca Rybnik (1973-1991). Od 1975r. do 2 czerwca 1982 r. kierownik Referatu Drużyn HSPS, od 2 czerwca 1982 r. do marca 1991r. kierownik Referatu Sportów Obronnych. Członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich (1976-1983). Wielokrotny organizator i komendant obozów, organizator Manewrów Techniczno-Obronnych i Spartakiad Sportów Obronnych Hufca. Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Honorową i Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Chorągwi”, Odznaką  „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”, Srebrną Odznaką „ Za Zasługi dla Akcji Klimczok”, Odznakami „XXV-lecia” i „XL-lecia Akcji Klimczok”. Od 14 czerwca 2004r. członek zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” – Krąg Rybnik.

 

W dniu 7 czerwca 2010 roku w wieku 57 lat odeszła na wieczną wartę

hm Barbara Sokołowska

Instruktorka Hufca Ziemi Rybnickiej, Członkini Kręgu Terenowego Rybnik.
Drużynowa DH przy SP 24 (1972-1080). W latach 1972 – 1973 oraz 1976 – 1980 członkini Referatu Harcerskiego, od 1980 do 2.06. 1982r. kierownik tego referatu. Od 1982 do 1984 kierownik Referatu Turystyki. Członkini Rady Hufca (1980-1984) oraz Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich (1981-1983). Organizatorka i komendantka kursów drużynowych harcerskich, rajdów, szkoleń organizatorów turystyki. Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Członkini SRH „Czuwaj” – Krąg Rybnik

 

 

W dniu 4 czerwca 2008 roku  w wieku 51 lat odeszła na wieczną wartę

hm Danuta Hawełka

Instruktorka Hufca Ziemi Rybnickiej, Członkini Kręgu Terenowego Rybnik Drużynowa 5 DH przy SP 2 w Rybniku (1972-1975) i 1 DH w SP 1 w Rybniku (1975-1976). Od 1980 do 1984 roku pracownik etatowy ZHP – zastępczyni komendanta Hufca Rybnik ds. organizacyjnych. Członkini Rady Hufca (1980-1984), Komisji Kształcenia i Stopni (1981-1984). Komendantka obozów, instruktorka kadry kolonijnej i ośrodka obozowego w Wapienicy. Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Członkini Stowarzyszenia Ruchu harcerskiego „Czuwaj” w Rybniku