Odeszli

 

29 maja 2021 roku odeszła na Wieczną Wartę
hm Ewa Fent


20 lutego ukończyła 90 lat. 
Całe życie związana była z Tarnowskimi Górami, gdzie mieszkała
i prawie 40 lat pracowała. Była nauczycielką historii, później dyrektorką Szkoły Podstawowej
nr 10, wybitnym pedagogiem.
W naszej pamięci zostanie przede wszystkim jako wspaniała, oddana dzieciom i młodzieży instruktorka, komendantka obozów w Kuczobach i Borowianach, kierownik referatu młodszoharcerskiego Hufca Tarnowskie Góry, komendantka tego Hufca.
Harcerstwo było całym jej życiem.
Już jako emerytka działała w sekcji harcerskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Od 2004 roku była członkinią Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.

Uznanie dla Jej zasług to m.in. nagroda Burmistrza Miasta z dziedziny Kultury i Sztuki – Srebrne Skrzydło.

https://www.google.pl/search?q=ewa+fent&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir

 

 

W dniu 15 kwietnia 2021 roku odeszła na wieczną wartę
                              phm. Zofia Kuczera

 

W Związku Harcerstwa Polskiego była od 1961r. W latach 1980 – 1987 była szczepową szczepu harcerskiego działającego przy Świetlicy Środowiskowej w Rybniku – Chwałowicach. W latach 1981 – 1984 członkini Rady Hufca.
Działała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.
Była Radną Wojew
ódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w latach 1985-1989

Od 2016 roku była członkinią Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Rybnik.

 

 

13 kwietnia 2021 roku w wieku 62 lat na wieczną wartę odeszła

dh Ewa Feliniak – Grella.

Była harcerką katowickiego Hufca ZHP. W dorosłym życiu pracowała
w księgowości Komendy Chorągwi Katowickiej i Hufca Katowice.
Członkinią katowickiego Kręgu SRH „Czuwaj” była od 2012 roku. Zawsze pełna wigoru, aktywna, przyjacielska i uśmiechnięta, otwarta na ludzi.
Pozostaje w naszych myślach, wspomnieniach i przeżyciach, które wspólnie tworzyliśmy.

                                         Czuwaj Druhno!
Przy innym ogniu … do zobaczenia znów.

 

 

13 marca 2021 roku na wieczną wartę odeszła
                                                  dh Anna Pomianowska

Członkinią zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ”
była od 2016r. W tym krótkim czasie
dała się poznać jako osoba życzliwa, chętnie służąca pomocą i radą, a przy tym szalenie miła.
Długo walczyła z ciężka chorobą, która ostatecznie pokonała ją 13 marca.
Odeszła pozostawiając liczne grono przyjaciół i znajomych.

                                                Żegnamy Cię Aniu.

                                                   

W dniu 12 czerwca 2020 roku odeszła na wieczną wartę druhna
                              hm. Wanda BIEGESZ.

Do ZHP należała od 1961 roku pełniąc między innymi funkcje drużynowej Drużyny Zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 17 w Rybniku, członkini Referatu Zuchowego, kwatermistrzyni Hufca Rybnik, przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich oraz członkini Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

W latach 2003 – 2007 Komendantka Hufca Żory. Wieloletnia organizatorka i komendantka kolonii zuchowych. Do końca wypełniała słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – była wsparciem kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierała ich rozwój, tworzyła warunki do działania, a przede wszystkim dawała przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi. Wyróżniona Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” oraz Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”.

Od 2018 roku członkini Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Rybnik

 

W dniu 24 lutego 2019 r. odszedł na wieczną wartę dh.hm Jerzy Surma.
Miał 72 lata .Członek Kręgu Terenowego SRH ”Czuwaj” w Zawierciu od 2010r.

W latach 1976-88 jako instruktor ZHP poświęcił się pracy z młodzieżą
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pełnił m.in. funkcję kierownika Referatu MSR, inspektora ds. MSR w Referacie Wychowania Patriotyczno-Obronnego.
Uczestnik biwaków, rajdów i obozów. Był kwatermistrzem na Stanicy Obozów Wędrownych w Podgórzu Górnym/1988r./.
Wesoły, stale uśmiechnięty, dobry gawędziarz i wodzirej, a jednocześnie odpowiedzialny, na którego pomoc zawsze można było liczyć.
Aktywnie uczestniczył w działalności kręgu. W latach 2012-2016 był delegatem kręgu na Zjazdy Stowarzyszenia.

W dniu 24 stycznia 2019r. odszedł na wieczną wartę phm. Jacek Lipiński, instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

Z Hufcem ZHP Rybnik związany od 1980 roku. W okresie 1980 – 83 drużynowy Drużyny Zuchowej „Myszki Miki” oraz „Plastusie” działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku.
W latach 1982 – 83 szczepowy szczepu harcerskiego w/w szkole. Wielokrotny członek kadry kolonijnej i kursowej hufca. Od 2004 roku członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Rybnik.

 

 

 

W dniu 20 stycznia 2019 roku na wieczną wartę odszedł nagle dh  pwd Zbigniew Kaaz, Członek Zarządu Kręgu SRH w Chorzowie.  Miał 64 lat.

Druh Zbyszek swą wielką przygodę z harcerstwem rozpoczął równe 50 lat temu. Był drużynowym, członkiem referatu młodszoharcerskiego. Na obozach pełnił różne funkcje, najczęściej oboźnego. Do Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” należał od samego początku jego powstania. Był niezwykłym człowiekiem, kolegą i przyjacielem. Zawsze pogodny, otwarty, serdeczny, emanujący spokojem i zawsze chętny do pomocy innym. Takim na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

W dniu 13 grudnia 2018 roku na wieczna wartę odszedł dh  hm Leon  Brodniak.  Miał 88 lat.

Służbę instruktorską rozpoczął jako drużynowy w Pszowie. Od 1958 roku był filarem kwatermistrzostwa w środowisku Rydułtowy. Każdy coroczny obóz środowiskowy był z jego udziałem. Od 1984 roku przez kilka lat był także kwatermistrzem Hufca Wodzisław Śląski.
Członkiem Kręgu terenowego SRH „Czuwaj” w Rydułtowach był od chwili jego powstania. Cześć Jego pamięci.

Czuwaj! Druhu Leonie.

 

 

W dniu 12 grudnia 2018 r. na wieczną wartę odszedł nagle Wonisław Pałucha. Miał 71 lat. Członek Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” w Zawierciu od 2006r.

 

 

Niezwykle uczynny, koleżeński , opiekuńczy, wspaniały organizator. Był mistrzem w przygotowaniu i pieczeniu prażonek. Brał aktywny udział w działaniach kręgu. Nieprzerwanie od 2008 r. był delegatem Kręgu na Walne Zjazdy Stowarzyszenia. Jego pasją były podróże i ogródki działkowe.

 

 

W dniu 24 listopada 2018 roku odszedł na wieczną wartę phm. Józef Włoczek, instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu terenowego Rybnik.

 

W ZHP od 1958 roku. W latach 1961 – 63 przyboczny a następnie drużynowy drużyny zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rybniku. W latach 1963 – 68 drużynowy drużyny zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku. Instruktor Referatu Zuchowego Komendy Hufca Rybnik. Wielokrotny członek kadry kolonijnej i kursowej hufca. Od 2009 roku członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego ”Czuwaj” – Krąg Rybnik. 

 

W dniu 26 października 2018 roku, po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę druh pwd  Henryk Klimek – członek Kręgu Rydułtowy SRH „Czuwaj”

Pogodny duchem instruktor swoją harcerską przygodę rozpoczął
w pierwszych dniach odnowy 1956 roku.
Jak na harcerza przystało był wśród organizatorów, jeśli nie jedynego
w skali województwa śląskiego w tym czasie, to pewnie  jednego z pierwszych harcerskich sklepików, jaki utworzono w Rydułtowskim liceum ogólnokształcącym, gdzie harcerze zarabiali na swój obóz letni.
Tam też po roku mianowany był drużynowym drużyny męskiej.
Był uczestnikiem  pierwszego kursu drużynowych czasu odnowy Śląskiej Chorągwi -Centuria 1957 i naszych środowiskowych obozów letnich
w Radkowie, Jastrzębiku i Ustroniu.
Harcerz ciekawy wszystkiego, czego dowodem jego droga zawodowa wiodąca od Śląskiego Planetarium w Chorzowie, poprzez nauczyciela fizyki w swoim macierzystym „gimplu” – jak nazywaliśmy rydułtowskie liceum, po pracę w Kopalni „Rydułtowy”.

CZUWAJ ! druhu Heńku.

W dniu 14 kwietnia 2018r. odszedł nagle na wieczną wartę dh.hm Stanisław Korusiewicz. Miał 80 lat. Członek Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” w Zawierciu.

Pedagog. Całe swoje życie poświęcił wychowaniu dzieci i młodzieży, przekazywał im swoją wiedzę
i doświadczenie.
Pracę instruktorską rozpoczął w latach siedemdziesiątych. Drużynowy 10 i 35 DH,
a następnie szczepowy XV Szczepu przy Szkole Podstawowej w Porębie.
Od 1976 nieprzerwanie do 1986 pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w zawierciańskim hufcu, m.in. był kierownikiem Referatu Sportu
i Turystyki, przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich, członkiem Zespołu Programowego Hufca ,pełnomocnikiem KH ds. akcji letnich i zimowych, kierownikiem Zgrupowania Obozów w Kostkowicach, członkiem Sztabów Nieobozowej Akcji Letniej, Akcji Letnich i Zimowych, komendantem obozów. Był człowiekiem niezwykle ciepłym, życzliwym, dobrodusznym, wspaniałym gawędziarzem. Od 2012 r. aktywnie włączył się w działalność zawierciańskiego kręgu SRH „Czuwaj”

W dniu 11 grudnia 2017r., w wieku 45 lat odeszła na wieczną wartę pwd. Wioletta Kobiec-Bednarska, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.

 

Drużynowa w Szkole Podstawowej w Łazach. Uczestniczka obozów
i zimowisk. Miła, sympatyczna, koleżeńska. Od 2015r. aktywny członek
zawierciańskiego kręgu SRH „Czuwaj”. Jej nagła śmierć przekreśliła
realizację ambitnych planów działania w kręgu.

W dniu 1 listopada 2017 r. w wieku 82 lat odeszła na wieczną wartę hm. Marianna Jurga, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.

Wychowawczyni wielu pokoleń instruktorów harcerskich, na której obecność, oddanie i serce zawsze można było liczyć, dla której bezinteresowność, uczciwość oraz przyjaźń były wartością nadrzędną i cechowały każde Jej działanie. W latach1957-1969 komendantka Zawierciańskiego Hufca ZHP, kierowniczka Wydziału Młodzieży Starszej Chorągwi Katowickiej, komendantka Harcerskiej Akcji „Zamonit”,  delegat na II, III i IV Zjazd ZHP, członkini Rady Naczelnej ZHP, wiceprzewodnicząca Zarządu Zawierciańskiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”; mgr pedagogiki, nauczycielka, współtwórczyni ruchu harcerskiego na miarę czasów, w których przyszło Jej żyć. Pogodna, zawsze życzliwa, pomocna i otwarta na potrzeby innych, a jednocześnie nieustępliwa w sprawach życia społecznego, lojalności i postaw wychowawczych. Zawsze starała się nie sprawiać kłopotów swemu otoczeniu i taka pozostała do końca, odchodząc, po cichu zamknąwszy za sobą drzwi do wieczności.

W dniu 12 października 2016r, w wieku 68 lat odszedł na wieczną wartę hm. Jerzy Skutnik, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.


Nieprzerwanie od 1974 do 1986 r. z wielkim zaangażowaniem pracował we wszystkich komórkach pionu kwatermistrzowsko – finansowego zawierciańskiego hufca ZHP. Kwatermistrz hufca /1976-80/. Kwatermistrz Zgrupowań Obozów w Przyłubsku i Kostkowicach /1974-1984/, kwatermistrz HAZ – 1986. Z ogromną starannością  dbał o powierzone mu mienie. Kochał młodzież i przekazywał im swoje umiejętności i doświadczenia. Leśnik, miłośnik przyrody.

 

W dniu 14 września 2017, w wieku 74 lat odszedł na wieczną wartę hm. Janusz Rajczyk, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.

Przeszedł wszystkie szczeble harcerskiego i instruktorskiego wtajemniczenia. Drużynowy w Szkole Podstawowej Nr.5 w Zawierciu,  szczepowy  w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Siewierzu, szczepowy w Liceum Pedagogicznym w Zawierciu. Jako nauczyciel i instruktor  aktywnie wspierał  działalność harcerską  w Liceum Budowlanym i Technikum Hutniczym im. S. Staszica w Zawierciu. Zapał i pasja z jaką oddawał się harcerstwu została uhonorowana funkcją  komendanta  Hufca ZHP w Zawierciu /1971-1978/. Był głównym twórcą  powstania ośrodka obozowego w Kostkowicach. Członek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.  Zastępca Komendanta  Śląskiej Chorągwi ZHP. Radosny, rozśpiewany i pogodnym człowiek, kochający ludzi. Wspaniały gawędziarz trafiający do wszystkich słuchaczy. Współtworzył Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Był pierwszym przewodniczącym zawierciańskiego kręgu tego stowarzyszenia /2005-2008

W dniu 18 sierpnia 2016 roku w wieku 66 lat pwd Danuta Miera, primo voto Żarska.

 

Drużynowa szczepu nr 4 w Rydułtowach od 1968 roku, a od 1972
środowiskowy instruktor-koordynator  drużyn starszoharcerskich.
Od powołania Kręgu Rydułtowy SRH „CZUWAJ” jego skarbnik.

Cześć Jej Pamięci . CZUWAJ !

 

W dniu 11 lipca 2017 roku, w wieku 74 lat odszedł na wieczną wartę ćwik Edward Antonczak, członek Kręgu Terenowego w Rydułtowach

Druh Edward Antonczak  – członek historycznej II Drużyny Harcerzy im Stefana Czarnieckiego w Rydułtowach, niezawodny przyjaciel 111 Osiedlowej Drużyny Harcerskiej, współtwórca Koła Przyjaciół Harcerstwa przy 111 ODH. Do kręgu Rydułtowy SRH „CZUWAJ” należał od dnia jego założenia (2011 r.), współautor monografii „Ocalić od zapomnienia. Historia harcerstwa w Rydułtowach”. Społecznik, aktywnie uczestniczący w pracach Towarzystwa Miłośników Rydułtów.

Cześć jego pamięci.

W dniu 25 maja 2017, w wieku 64 lat odszedł na wieczną wartę hm. Jerzy Zieliński, członek Kręgu Terenowego w Zawierciu.

Kwatermistrz IX szczepu przy Liceum Medycznym w Zawierciu (1973-75),od 1975 do 1989 w pionie kwatermistrzowsko – finansowym zawierciańskiego hufca ZHP, kwatermistrz hufca /1981-82/, zastępca kwatermistrza Ośrodków Obozowych w Kostkowicach /1979-80/,drużynowy 96 Drużyny Harcerskiej HSPS przy ZSH w Zawierciu /1979-80/.Uczestnik obozów i zimowisk. Wesoły, miły, koleżeński – dusza towarzystwa. Członek zawierciańskiego Kręgu SRH „Czuwaj” od 2014r.

 

21 stycznia 2017 r. w wieku 92 lat odszedł na wieczną wartę Druh hm. Tomasz KŁYS, instruktor, Senior ZHP

IMG_8798-R.I.P-2 W 1848r. rozpoczął pracę jako nauczyciel, początkowo w Miedzianej, następnie w Grabowej, od 1955 r. w Porębie gdzie był dyrektorem kolejno Szkoły Podstawowej Nr. 3 i 2, aż do przejścia na emeryturę w 1986r. Jako pedagog organizował i prowadził drużyny i szczepy harcerskie w swoich szkołach. W latach 1962-82 pełnił także funkcje członka Rady i Komendy Hufca ZHP w  Zawierciu, oraz członka Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich. W latach 1963-91 brał udział w akcjach letnich i zimowych jako instruktor, a później Komendant kursów, obozów zgrupowań. Aktywnie związany z harcerską akcją „Zamonit”. Od 2006r. członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Za swoją działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim, złotym Krzyżem Zasługi, „Za Zasługi dla ZHP”, „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP”.
A dla nas, zawierciańskich instruktorów i harcerzy?
Druh Tomek, zawsze uśmiechnięty, emanujący spokojem i optymizmem. Dobry, skromny, ciepły człowiek, szanujących małych i dużych. Uczył radości z osiągania wyznaczonych celów, dla wszystkich był autorytetem i wzorem postępowania.
Takim pozostanie w naszej pamięci .Żegnaj Druhu Tomku!

W dniu 21 stycznia 2016 roku w wieku 70 lat odszedł na wieczną wartę hm Alfred Chromik Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

Hm. Alfred Chromik swoją przygodę z ZHP rozpoczynał w Rybniku-Ligocie, gdzie był miedzy innymi drużynowym drużyny zuchowej. Był wielokrotnym członkiem kadry kolonii zuchowych Szczepu Ligota. Członek Rady Hufca w latach 1969 – 1973. Kwatermistrz Hufca od 1969 do 14 grudnia 1972roku. W latach 1970 – 1972 członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich. Kwatermistrz zgrupowań obozów Hufca Rybnik. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik” oraz „Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa”. Od 14 czerwca 2004 roku członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego ”Czuwaj” – Krąg Rybnik.

W dniu 22 lipca 2014 roku  w wieku 57 lat odeszła na wieczną wartę org. Teresa Palki Instruktorka Hufca Ziemi Rybnickiej, Członkini Kręgu Terenowego Rybnik.

W 1973r. wstąpiła w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego zostając członkiem drużyny MSR przy II liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. W tymże roku złożyła zobowiązanie instruktorskie oraz uzyskała patent drużynowego HSPS, a w 1974 – stopień organizatora. Od 1978r. była członkiem Referatu HSPS przy Komendzie Hufca w Rybniku. Wielokrotna instruktorka kadry obozowej ośrodka harcerskiego w Wapienicy, pełniąca m.in. funkcję sekretarza obozu. Odznaczona Medalem „Za Zasługi dla Akcji Klimczok”. Od 2012r. członek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego ”Czuwaj” – Krąg Rybnik.

W dniu 29 września 2012 roku w wieku 58 lat odszedł na wieczną wartę phm Anzelm Szulik Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

 

Szczepowy i drużynowy DH przy SP w Świerklanach Górnych. W latach 1972 – 1974 Komendant Rejonu Świerklany. Członek Rady Hufca w kadencji 1973 – 1975. Wielokrotny współorganizator Manewrów Techniczno Obronnych, członek pocztu sztandarowego Hufca Rybnik oraz wielokrotny członek kadry zgrupowania obozów ośrodka w Wapienicy. Odznaczony „Za Zasługi dla Akcji Klimczok” oraz Odznaką „XXV lecia Akcji Klimczok”. Od 2004 roku sekretarz SRH „Czuwaj” – Krąg Rybnik.

 

W dniu 29 lipca 2012 roku w wieku 69 lat odszedł na wieczną wartę hm Jan Stacha Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

Członek ZHP od grudnia 1956r. Zastępowy 37 DH przy ZSZ w Rybniku w latach 1957-1959.
W 1959 roku ukończył kurs drużynowych starszoharserskich. W latach 1960-1963 drużynowy
18 RDH MSR przy Komendzie Powiatowej MO w Rybniku. Od 14 października 1965r. instruktor Zespołu Starszoharcerskiego przy Komendzie Hufca w Rybniku, a od stycznia 1966r. przewodniczący Komisji Techniki i Specjalności. Członek Rady Hufca (1967-1969) i komendy Hufca, kierownik Referatu Starszoharcerskiego (1968-1969). W latach 1969 – 1970 instruktor Ośrodka harcerskiego w Chorzowie oraz instruktor Komendy Chorągwi w Katowicach – inspektor drużyn czerwonych beretów (1969-1976). Wielokrotny komendant obozów i kursów drużynowych HAS. Wyróżniony Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Od 14 czerwca 2004 roku członek Stowarzyszenia Ruchu harcerskiego „Czuwaj” – Krąg Rybnik

W dniu 14 grudnia 2010 roku w wieku 60 lat odszedł na wieczną wartę hm Eugeniusz Chlubek Instruktor Hufca Ziemi Rybnickiej. Członek Kręgu Terenowego Rybnik.

W ZHP od 1960 roku. W latach 1961 – 1967 przyboczny, drużynowy, szczepowy (1967-1972)
w LO Knurów. W latach 1972 – 1975 komendant Miejskiego Związku Drużyn w Knurowie. Członek Rady Hufca Rybnik (1973-1991). Od 1975r. do 2 czerwca 1982 r. kierownik Referatu Drużyn HSPS, od 2 czerwca 1982 r. do marca 1991r. kierownik Referatu Sportów Obronnych. Członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich (1976-1983). Wielokrotny organizator i komendant obozów, organizator Manewrów Techniczno-Obronnych i Spartakiad Sportów Obronnych Hufca. Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Honorową i Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Chorągwi”, Odznaką  „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”, Srebrną Odznaką „ Za Zasługi dla Akcji Klimczok”, Odznakami „XXV-lecia” i „XL-lecia Akcji Klimczok”. Od 14 czerwca 2004r. członek zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” – Krąg Rybnik.

W dniu 7 czerwca 2010 roku w wieku 57 lat odeszła na wieczną wartę hm Barbara Sokołowska Instruktorka Hufca Ziemi Rybnickiej, Członkini Kręgu Terenowego Rybnik

Drużynowa DH przy SP 24 (1972-1080). W latach 1972 – 1973 oraz 1976 – 1980 członkini Referatu Harcerskiego, od 1980 do 2.06. 1982r. kierownik tego referatu. Od 1982 do 1984 kierownik Referatu Turystyki. Członkini Rady Hufca (1980-1984) oraz Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich (1981-1983). Organizatorka i komendantka kursów drużynowych harcerskich, rajdów, szkoleń organizatorów turystyki. Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Członkini SRH „Czuwaj” – Krąg Rybnik

 

W dniu 4 czerwca 2008 roku  w wieku 51 lat odeszła na wieczną wartę hm Danuta Hawełka Instruktorka Hufca Ziemi Rybnickiej, Członkini Kręgu Terenowego Rybnik

Drużynowa 5 DH przy SP 2 w Rybniku (1972-1975) i 1 DH w SP 1 w Rybniku (1975-1976).
Od 1980 do 1984 roku pracownik etatowy ZHP – zastępczyni komendanta Hufca Rybnik ds. organizacyjnych. Członkini Rady Hufca (1980-1984), Komisji Kształcenia i Stopni (1981-1984). Komendantka obozów, instruktorka kadry kolonijnej i ośrodka obozowego w Wapienicy. Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla Hufca Rybnik”. Członkini Stowarzyszenia Ruchu harcerskiego „Czuwaj” w Rybniku