„… Poszerzajmy krąg ludzi  zaprzyjaźnionych   – i nam i im łatwiej będzie żyć ….”

Komunikaty:

 

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO SRH „CZUWAJ”

Druhny i Druhowie,Członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji,
Przewodniczący Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj”

W związku z koronawirusem planowane na koniec marca br. posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” zostało przełożone na termin późniejszy.
Informując o tym proszę Kręgi Terenowe o powstrzymanie się od organizacji zebrań sprawozdawczo-wyborczych i innych spotkań programowych. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenia spotkań, dużych zbiorowisk ludzi.
Apeluję także o solidarną pomoc dla członków Stowarzyszenia potrzebujących wsparcia.

C z u w a j !

 Przewodniczący Zarządu
SRH „Czuwaj”
hm Janusz Woźniak