Zarząd Kręgu

                                                                                       Przewodniczący  Kręgu                Edward Heliosz

                                                                                          Wiceprzewodniczący Kręgu         Marian Kościukiewicz
                                                                                          Sekretarz Zarządu Kręgu               Mirosława Gorczowska
                                                                                          Skarbnik Kręgu                                 Grzegorz Buchwald
                                                                                          Członek Zarządu Kręgu                  Jolanta Hałgas   
                                                                                          Członek Zarządu Kręgu                  Paweł Kapica
                                                                                          Członek Zarządu Kręgu                  Czesław Polański

Komisja Rewizyjna Kręgu

                                                                                  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej         Bożena Polańska
                                                                                  Członek Komisji Rewizyjnej                         Irena Jarzyńska
                                                                                  Członek Komisji Rewizyjnej                         Bogdan Przybyła