Władze wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
25 czerwca 2020 roku

 

                                         Zarząd Kręgu

Przewodnicząca                      Mieczysława Tomera
Wiceprzewodnicząca            Elżbieta Tabacka-Wosińska
Wiceprzewodnicząca            Mariola Słyk
Sekretarz                                   Henryka Bar
Skarbnik                                    Maria Stangrecka

 

                                 Komisja Rewizyjna Kręgu

Przewodniczący                   Jan Gołąbek
członek Komisji                   Wojciech Kowalczyk
Członek Komisji                  Ryszard Widuch

 

                                         Delegaci na Zjazd                                       

Anna Dragan
Wojciech Kowalczyk
Mariola Słyk
Maria Stangrecka