Zarząd Kręgu Rydułtowy

 

Przewodniczący Kręgu                            Henryk Bańczyk
Zastępca ds organizacyjnych                 Renata Moskwa Prudel
Skarbnik                                                    Lidia Kotuła
Członek Zarządu                                       Robert Bluszcz
Członek Zarządu                                       Zbigniew Lasota
Kustosz Harcerskiej Izby Tradycji           Ryszard Zawisz  

                                                                                    

                                                                                                                        Komisja Rewizyjna Kręgu     

Przewodniczącą                                                    Urszula Kowalska
Członek Komisji                                                    Janina Szostok
Członek Komisji                                                    Stanisław Bluszcz