Władze Kręgu Terenowego SRH „Czuwaj” w Zawierciu
wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
w dniu 18 września 2021

Zarząd Kręgu:
Adam Pałucha         przewodniczący
Marek Śliwa             wiceprzewodniczący
Grzegorz Wójcik     wiceprzewodniczący
Urszula Piecha        skarbnik
Mariola Kulińska    sekretarz
Kazimiera Stypa     członek zarządu
Sławomir Wnuk     członek zarządu

Komisja Rewizyjna 
Zdzisław Juszczyk       przewodniczący
Krystyna Niepiekło     członkini KR
Mariusz Rok                członek KR

Sąd Koleżeński
Sławomir Jankiewicz  przewodniczący
Romana Wójcik            członkini SK
Teresa Zielińska           członkini SK