Władze

Władze Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” wybrane
na IV Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 10 grudnia 2016 roku

Zarząd  Stowarzyszenia:

 • Przewodniczący Zarządu                  dh Janusz Woźniak
 • Wiceprzewodniczący Zarządu        dh Henryk Górny
 • Wiceprzewodniczący Zarządu        dh Czesław Surma
 • Wiceprzewodniczący                         dh Andrzej Lichota
 • Sekretarz                                               dh Elżbieta Tabacka – Wosińska
 • Skarbnik                                                dh Tadeusz Ryczek
 • Członek Zarządu                                 dh Mieczysław Brańka
 • Członek Zarządu                                 dh Jacek Filus
 • Członek Zarządu                                 dh Krystyna Karczewska
 • Członek Zarządu                                 dh Edward Łokieć
 • Członek Zarządu                                 dh Andrzej Osajda
 • członek Zarządu                                  dh Adam Pałucha
 • Członek Zarządu                                 dh Zbigniew Soroczan

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący                 dh Helmut Rolle
 • Wiceprzewodniczący        dh Janusz Polak
 • Sekretarz                              dh Henryk Kasprzyca

Sąd Koleżeński

 • Przewodnicząca               dh  Natalia Bochenek
 • Wiceprzewodnicząca     dh  Teresa Oleś
 • Sekretarz                            dh Barbara Łaskawska

Skład Sądu Koleżeńskiego został zmieniony w dniu 23 10.2017 po rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego